Aktuelt
(16.12.2015)

Kommunetorget.no presenterer film fra lanseringen av de nye tiltakene, samt de nye verktøyene.

(10.12.2015)

«Nye» kommunetorget.no er publisert og tilgjengelig for alle. Nettstedet fremstår nå som mer brukervennlig!

(02.12.2015)

Vold og seksuelle overgrep mot barn.

Nettverket for instanser i Tromsø som arbeider med vold og seksuelle overgrep  inviterer til konferanse i Tromsø 13. januar. 

(25.11.2015)

Rusfag består av et årlig temablad og en artikkelsamling. Målet er å formidle rusfaglig kompetanse og spre erfaringer fra kommuner og andre samarbeidspartnere. Rusfag er en felles utgivelse fra de syv regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus).

(23.11.2015)

Helsedirektoratet retter med kampanjen «Åpenbart påvirket» oppmerksomheten mot skjenkereglene blant folk som går på byen.

(23.11.2015)

Hva skjer med barn av rusmisbrukere, når de selv blir foreldre?  Og hvordan preges barn når de i sine første leveår har hatt foreldre med rus- eller psykiske problemer rundt seg?

(23.11.2015)

Vi vil at alle som jobber med unge mennesker skal lære seg å identifisere selvmordsfare. - Jo flere som har kompetanse på dette feltet, jo lettere er det å oppdage at noen går med selvmordstanker.

(16.11.2015)

Regjeringen trapper opp innsatsen på rusfeltet med 2,4 milliarder de neste fem årene. 

(21.10.2015)

Spesialpedagog Hanne Holland er opptatt av at nøkkelen til atferdsendring hos barn, ligger hos de voksne som er rundt barnet. I det nylig utgitte SPOR 3/2015 kan du lese et intervju med Holland om dette.

(30.09.2015)

Kompetansesenterrus.no er en felles nettressurs fra de syv regionale kompetansesentrene, som alle jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet.

(30.09.2015)

På Forebygging.no er det lagt ut 5 nye bokomtaler av aktuelle bøker innen fagfeltet.

Ei av disse bøkene er: "Familier i motbakke – på vei mot bedre støtte til barn som pårørende". 

(30.09.2015)

popNAD er et populærvitenskapelig nettsted for forskning innen alkohol- og narkotikaområdet. De har nylig lansert nye nettsider som presenterer fakta om alkohol i Norden.

(17.09.2015)

Ny kunngjøring!  Søknadene blir fortløpende behandlet frem mot 20. oktober 2015

(27.08.2015)

Våren 2016 ønsker KoRus-Nord å få med alle de nordnorske kommunene som ennå ikke har gjennomført Ungdata.

Planleggingen starter nå i høst! 

(26.08.2015)

Narvik, 28.-29 oktober 2015

 KoRus-Nord arrangerer denne høsten konferansen "Te ka slags nøtte?"  for 15. gang. 

(19.08.2015)

Det er ikke de ambisiøse ungdommene som sliter mest med psykiske helseplager, viser årets Ungdata-rapport.  Det er tvert i mot de som er dårligst integrert i skolen, familien og på fritidsarenaen som er mest plaget.

(23.06.2015)

Øystein Henriksen er dosent ved Universitetet i Nordland og har ei delstilling ved KoRus-Nord.  
Avhandlingen er en kvalitativ studie av foreldremøter innenfor rusforebyggende program i skolen. 

(22.06.2015)

- Vi må alltid se rusmisbruk i sammenheng med endringer av samfunnet for øvrig. Kommunene har nå gjennom Brukerplan fått et verktøy til å systematisk kunne følge opp rusarbeidet i egen kommune, sier psykologspesialist Kjell Dalan

(22.06.2015)

Da Alstahaug kommune gjennomførte Ungdata i 2013, oppdaget de helt «nye»  problemer i ungdomsgruppa. Gjennom bruk avmetoden «Hurtig Kartlegging og Handling» (HKH) prøver fagfolkene nå å forstå bakgrunnen for det mange av ungdommene rapporterte om.

(22.06.2015)

Politikerne i Tromsø har styrket skolehelsetjenesten med 7 nye stillinger. Pengene skal gå til arbeidmed psykisk helse i skolen.

(22.06.2015)

I slutten av juni går høringsfristen ut for å gi innspill til Djupedal-utvalgets NOU 2015. Den har tittelen "Å høre til - virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø". I forslagene ligger bl. a. å lovfeste helt konkret hva skolen plikter å gjøre hvis de oppdager mobbing.

(19.06.2015)

I dette nummeret av SPOR gir vi et innblikk i rusfeltets bredde, og de mange aktivitetene som skjer rundt i Nord-Norge.

Flere av sakene i SPOR 2/2015 handler om mobbing.

(16.06.2015)

Forebygging.no har nylig startet med bokomtaler av nyere aktuelle bøker innen fagfeltet.

(30.04.2015)

VIVAT selvmordsforebygging utdanner nye kursledere for kurset "Førstehjelp ved selvmordsfare".

Sted: Rica Hell Hotel, Værnes
Dato: 21.-25. september 2015 

(30.04.2015)

De 7 regionale kompetansesentrene på rusfeltet har samlet 10 fagartikler i Rusfag 1/2015.

Det er stor spennvidde i tema i artiklene; skoleskulk, alkoholbruk, pårørende i rusfeltet, doping, dataspill, traumer for å nevne noe.

(23.04.2015)

Målet for ordningen er økt kompetanse og forståelse for effektive virkemidler i det lokale rusmiddelforebyggende arbeidet i kommunene

Frist: 29. mai og 23. oktober 2015

(17.04.2015)

Barn i rusfamilier er et undervisnings- og veiledningsprogram, som setter fokus på hvor viktig det er at barn som vokser opp i hjem med rusproblemer får tidlig hjelp.

(07.04.2015)

Det arrangeres seminarer etter kartlegging på 5 ulike steder i Nord-Norge i løpet av mai og juni 2015.

(26.03.2015)

Formålet med denne tilskuddsordningen er å styrke folkehelsearbeidet i Norge gjennom utvikling og formidling av kunnskap.

Søknadsfrist 17.04.2015

(26.03.2015)

Kommunen er målgruppe for tilskuddsordningen. Målgrupper for innsatsen av tilskuddene er utsatte barn, ungdom og foreldre.

Søknadsfrist: 20.04.2015

(26.03.2015)

Invitasjon til erfaringskonferanse på Scandic Park Hotel i Sandefjord 15.-16. juni 2015

(18.03.2015)

Helsedirektoratets nøkkeltallsrapport for 2014 er publisert. Nøkkeltallsrapporten formidler status for norsk helsetilstand og helsetjeneste, basert på utvalgte tall og tender. 

(18.03.2015)

 

Søknadsfristen er utvidet til 1. april 2015!

(06.03.2015)

Tilskudd til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov innen psykisk helse og rusfeltet

Søknadsfrist 10. april 2015

(23.02.2015)

Ungdata-toget på skinner! Gjennom Statsbudsjettet for 2015 er Ungdata sikret en permanent finansiering. Dette innebærer at kommunene kan gjennomføre Ungdata hvert tredje år.

(17.02.2015)

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltok i Narvik på Kommuneplankonferansen og markering av 50 år med planlov i Norge.

(17.02.2015)

Både NAPHA og Blå Kors har etalbert nye nettsider som fokuserer på barn som pårørende.

(13.02.2015)

Datoene for den 15. "Te ka slags nøtte?" konferansen er 28.-29. oktober. Konferansen samler årlig 300 deltakere i Narvik!

(22.01.2015)

Nasjonal ruskonferanse i Trondheim 21. og 22. april 2015.
Påmeldingsfrist: 10. februar 2015

(21.01.2015)

Konferanse i Alta 11.-12. mars 2015.
Påmeldingsfrist: utvidet til 5. februar 2015

(07.01.2015)

Søknadsfrist 15. februar 2015

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 61w3b3
(Skriv inn koden over.)