Filmopptak fra konferansen "Te ka slags nøtte" 2014

Her kan du se filmopptak av plenumsforedragene på konferansen «Te ka slags nøtte» 2014.

Konferansen "Te ka slags nøtte" har som målsetting å formidle nyere forsking innen rusmiddelforebygging/folkehelse, tidlig intervensjon og behandling. Filmopptakene er fra følgende foredrag:  

Barn bedre enn bank og børs
  - Barn bedre enn bank og børs Del 1
  - 
Barn bedre enn bank og børs Del 2
Slik fremmer vi barn og unges psykiske helse, forebygger psykiske lidelser og får mer fornuftig samfunnsøkonomi.
v/ass. direktør Arne Holtet, Folkehelseinstituttet.

Levekårsutsatte barn og unge
Om sosiale ulikheter i oppvekst og reproduksjon av ulikheter
v/Samfunnsforsker Karin Gustavsen, leder av Barn og Unges Samfunnslaboratorium og forsker ved KoRus- Sør

Ungdom i endring
v/forsker Tormod Øia, NOVA

Risikoutsatte barn og unge
Hvem er de - og hvilke farer har de for senere rusmisbruk?
v/forsker Øyvind Kvello, RBUP sør og øst

Alkoholpolitikk i praksis
Om møtet mellom lovtekst og virkelighet
v/forsker Bergljot Baklien, Sirus

Ruspasienter med klare krav
Om den første brukerundersøkelsen i TSB
v/forsker Mona Haugum, Kunnskapssenteret

Verktøy for brukermedvirkning
Nordlandsklinikken har prøvd ut brukermedvirkningsverktøyet klient- og resultatstyrt praksis (KOR) i forhold til døgnbehandling av ruslidelser.
v/ prosjektleder Silje C. Wangberg, KoRus-Nord og fagutvikler Marte Løvold, Nordlandsklinikken 

Aktuelle saker

(21.06.2022)

Kompetanse, samarbeid og samhandling i norske kommuner

En undersøkelse fra 73 norske BTI/BTS-kommuner. Det er med data fra 12 nordnorske kommuner i rapporten.

(20.06.2022)

Barn og unge er en prioritert målgruppe for programmet, som foregår i 2017-2027.

(01.06.2022)

Ungdata har vært gjennomført i videregeående skoler, ungdomstrinn og 5.-7. trinn (Ungdata Junior) i Nordland i 2022. 

Rapportene er nå sendt ut til kommuner/fylket.

(08.11.2021)

KORUS Nord tilbyr innføringskurs og fordypningskurs innen Motiverende intervju

(15.10.2021)

På KORUS Nord sin YouTube-kanal er foredragene fra konferansen tilgjengelig. 

(12.10.2021)

Les intervjuer om "Endring i alkoholbruk under pandemien", "Sosial ulikhet i oppvekst", "Kritisk blikk på brukermedvirkning", mm i fagmagasinet SPOR.

(27.09.2021)

Samlingen har fokus på erfaringsutveksling i BTS arbeidet. Det faglige innholdet vil være basert på innspill fra deltakerkommunene og kompetansesentrene. 

(27.09.2021)

Tradisjon tro, arrangeres konferansen 13. og 14. oktober 2021. Målgruppen er kommunalt ansatte som jobber innen psykisk helse-, rus-, vold- og traumefeltet. 

(27.09.2021)

Dette er tema for neste webinar om overdose, som arrangeres 6. oktober kl. 09.00-10.00. Målet med webinarrekken er å bidra til at så mange kommuner som mulig kommer i gang med overdoseforeforebyggende arbeid.

(27.09.2021)

Tidlig Inn er et opplæringsprogram for fagpersoner i kommunene som jobber med gravide og småbarnsforeldre i forhold til rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner. 

(22.09.2021)

Buf.dir har utlyst nye prosjektmidler til BTS/BTI.

Obs! Kort søknadsfrist: 8. oktober 2021

(22.09.2021)

Ansatte i kommunale tjenester for psykisk helse og rus inviteres til fagdag i Kirkenes 26. oktober 2021

(20.08.2021)

Helsedirektoratet inviterer til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse fredag 27. august.

(17.08.2021)

Da pandemien traff oss i mars 2020, ble mange ulike hjelpetilbud stengt ned. Hvordan påvirket dette den psykiske helsen til barn og unge? Dette er ett av temaene under årets "Te ka slags nøtte?" konferanse.

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: et50h4
(Skriv inn koden over.)