Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Filmopptak fra konferansen "Te ka slags nøtte" 2014

Her kan du se filmopptak av plenumsforedragene på konferansen «Te ka slags nøtte» 2014.

Konferansen "Te ka slags nøtte" har som målsetting å formidle nyere forsking innen rusmiddelforebygging/folkehelse, tidlig intervensjon og behandling. Filmopptakene er fra følgende foredrag:  

Barn bedre enn bank og børs
  - Barn bedre enn bank og børs Del 1
  - 
Barn bedre enn bank og børs Del 2
Slik fremmer vi barn og unges psykiske helse, forebygger psykiske lidelser og får mer fornuftig samfunnsøkonomi.
v/ass. direktør Arne Holtet, Folkehelseinstituttet.

Levekårsutsatte barn og unge
Om sosiale ulikheter i oppvekst og reproduksjon av ulikheter
v/Samfunnsforsker Karin Gustavsen, leder av Barn og Unges Samfunnslaboratorium og forsker ved KoRus- Sør

Ungdom i endring
v/forsker Tormod Øia, NOVA

Risikoutsatte barn og unge
Hvem er de - og hvilke farer har de for senere rusmisbruk?
v/forsker Øyvind Kvello, RBUP sør og øst

Alkoholpolitikk i praksis
Om møtet mellom lovtekst og virkelighet
v/forsker Bergljot Baklien, Sirus

Ruspasienter med klare krav
Om den første brukerundersøkelsen i TSB
v/forsker Mona Haugum, Kunnskapssenteret

Verktøy for brukermedvirkning
Nordlandsklinikken har prøvd ut brukermedvirkningsverktøyet klient- og resultatstyrt praksis (KOR) i forhold til døgnbehandling av ruslidelser.
v/ prosjektleder Silje C. Wangberg, KoRus-Nord og fagutvikler Marte Løvold, Nordlandsklinikken 

Aktuelle saker

(04.06.2019)

Ny utgave av KoRus-Nord sitt fagmagasin Spor

Les Spor 1/2019

(22.05.2019)

Dagskurset arrangeres i Bodø 28. august 2019

Arrangør: Tromsø kommune, Bodø kommune, RIO/Marborg og KoRus-Nord

 

(22.05.2019)

"Mobbeforskingas historie – forminga av eit forskingsfelt"
av Cecilie Boge, Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

(22.05.2019)

KoRus-Nord har ledige plasser på fordypningskurs i Narvik 5.-6. juni 2019

Påmeldingsfrist 30. mai!

(22.05.2019)

«Ting å tenke på for fagfolk og forskere som organiserer brukermedvirkning»,
av Tone Alm Andreassen, professor, Senter for Profesjonsstudier, OsloMet – storbyuniversitetet. 

(15.01.2019)

helsenorge.no kan du teste "kom-i-gang-verktøy" for helsetemaer som alkohol, kosthold, søvn, psykisk helse og flere andre.

(02.01.2019)

Tema er Barn som pårørende. Her kan du lese om hvordan oppdage barn som trenger hjelp, og vi presenterer nyttige verktøy og tiltak.

Les Rusfag 2/2018

(20.12.2018)

KoRus-Nord arrangerer innføringskurs i MI i Alta 21.-22. mars 2019

Påmeldingsfrist: 12. februar 2019

(20.12.2018)

Helsedirektoratet har utlyst tilskudd for 2019.

Søknadsfrist:  10. februar 2019

(30.10.2018)

Dette heftet er laget med et ønske om å inspirere kommunene til fortsatt godt arbeid omkring Ungdata. Her finner du tips og ideer om hvordan skape lokalt engasjement om barn og unges oppvekstvilkår.

(09.10.2018)

Tradisjonen tro, er høstens SPOR i sin helhet viet innleggene til foreleserne som bidrar under årets "Te ka slags nøtte?". 

(19.09.2018)

Rapport 2018:
Barn og unges psykiske helse: Forebyggende og helsefremmende folkehelsetiltak. Kunnskapsoversikt

(17.09.2018)

Pakkeforløpene skal legge til rette for gode individuelle forløp, bedre samhandling mellom sektorene, klare ansvarsforhold og gode overganger. Det avholdes konferanser i Bodø og Tromsø. Film fra lanseringskonferansen er tilgjengelig.

(15.08.2018)

Flertallet av norske ungdommer er veltilpasset, aktiv, hjemmekjær og har god psykisk og fysisk helse. Samtidig ser man endringer i  «skikkelighetstrenden» som har preget tidligere Ungdataundersøkelser.

(20.06.2018)

Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser ut tilskudd.

Søknadsfristen er 20. august 2018

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: wa71v2
(Skriv inn koden over.)