Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Filmopptak fra konferansen "Te ka slags nøtte" 2014

Her kan du se filmopptak av plenumsforedragene på konferansen «Te ka slags nøtte» 2014.

Konferansen "Te ka slags nøtte" har som målsetting å formidle nyere forsking innen rusmiddelforebygging/folkehelse, tidlig intervensjon og behandling. Filmopptakene er fra følgende foredrag:  

Barn bedre enn bank og børs
  - Barn bedre enn bank og børs Del 1
  - 
Barn bedre enn bank og børs Del 2
Slik fremmer vi barn og unges psykiske helse, forebygger psykiske lidelser og får mer fornuftig samfunnsøkonomi.
v/ass. direktør Arne Holtet, Folkehelseinstituttet.

Levekårsutsatte barn og unge
Om sosiale ulikheter i oppvekst og reproduksjon av ulikheter
v/Samfunnsforsker Karin Gustavsen, leder av Barn og Unges Samfunnslaboratorium og forsker ved KoRus- Sør

Ungdom i endring
v/forsker Tormod Øia, NOVA

Risikoutsatte barn og unge
Hvem er de - og hvilke farer har de for senere rusmisbruk?
v/forsker Øyvind Kvello, RBUP sør og øst

Alkoholpolitikk i praksis
Om møtet mellom lovtekst og virkelighet
v/forsker Bergljot Baklien, Sirus

Ruspasienter med klare krav
Om den første brukerundersøkelsen i TSB
v/forsker Mona Haugum, Kunnskapssenteret

Verktøy for brukermedvirkning
Nordlandsklinikken har prøvd ut brukermedvirkningsverktøyet klient- og resultatstyrt praksis (KOR) i forhold til døgnbehandling av ruslidelser.
v/ prosjektleder Silje C. Wangberg, KoRus-Nord og fagutvikler Marte Løvold, Nordlandsklinikken 

Aktuelle saker

(26.06.2020)

KoRus-Nord tilbyr opplæring til kommuner. Undervisningstilbudet tilpasses kommunens ønsker og behov.

(15.06.2020)

KoRus-Nord tilbyr opplæring i bruk av kartleggingsverktøyene AUDIT og DUDIT. Dette er verktøy for identifisering av alkoholbruk og av problemer med narkotiske stoffer og/eller legemidler. 

(15.06.2020)

Konferansen har 20 års-jubileum! Tema i år er "Rus og vold i et samfunnsperspektiv" og "Å leve - om selvmord og selvmordsforebygging".

(15.06.2020)

Rapporten viser kommunenes beskrivelse av konsekvensene av koronasituasjonen for målgruppene til kommunalt psykisk helse og rusarbeid.
Les mer på kommunetorget.no

(04.06.2020)

Regionalt opplæringsteam for Tidlig inn i Nord-Norge har kartlagt hvordan gravide, spe- og småbarn og familier i risikosonen har blitt fulgt opp og ivaretatt i nordnorske kommuner.

(29.05.2020)

Det er nå tre år siden Ungdata ble gjennomført i Troms og Finnmark, både i kommuner og i videregående skoler. Våren 2021 er det mulighet for å gjennomføre kartleggingen på nytt.

(28.05.2020)

Mange brukerorganisasjoner har jobbet mye og tenkt nytt rundt ettervern under pandemien. Det har også brukerorganisasjonen Marborg i Narvik gjort med sitt fokus på aktivitet og nettverk.

(28.05.2020)

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Helse Norge tilbyr informasjon på flere språk

(27.05.2020)

I løpet av sommeren 2020 skal kommunepolitikerne vedta nye alkoholpolitiske handlingsplaner. 

(27.05.2020)
KoRus-Nord legger til rette for at alle kommuner i Nord-Norge skal få gjennomført kartlegging med BrukerPlan i 2020. 
(27.05.2020)

Helsedirektoratet har kommet med oppdaterte veiledere for smittevern i barnehager, barne- og ungdomsskolen og videregående våren 2020, etter koronautbruddet (covid-19).

(27.05.2020)

Med en 5-10 minutters opplæringssesjon kan brukere, familie, venner og andre som har tilknytning til steder hvor overdoser forekommer, være rustet til å gjennomføre nødhjelp. 

(20.05.2020)

Flere av kompetansetilbudene som KoRus-Nord tilbyr ansatte i kommunene, er nå gjort om til nettbaserte kurs og forelesninger. 

(20.05.2020)

En ny undersøkelse av fadderperioden ved UiT i 2019 viser at DebutUKA i stor grad bidrar til at studentene får seg venner og et sosialt nettverk.

(15.05.2020)

For å nå bedre ut til vår målgruppe, finner du nå KoRus-Nord også på Facebook.

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: s0m343
(Skriv inn koden over.)