Disputerte om unge, rus og foreldremøter

Øystein Henriksen er dosent ved Universitetet i Nordland og har ei delstilling ved KoRus-Nord.  
Avhandlingen er en kvalitativ studie av foreldremøter innenfor rusforebyggende program i skolen. 

Henriksen har snakket med foreldre som møter på skolenes foreldremøter. 

Den sentrale problemstillingen i Øystein Henriksens avhandling er hva som karakteriserer møtene mellom foreldrene og mellom foreldre og de unge. 

Avhandlingen er basert på artikler. Den består av tre publiserte tidsskriftsartikler og et kapittel som vil bli publisert i en antologi. Tekstene behandler hvert av de fire forskningsspørsmålene:

•    Hva som er de sentrale samtaletemaene i møtene
•    Hvordan fellesskap kommer til uttrykk mellom foreldre som deltar
•    Hva som særpreger kommunikasjonsmønstre mellom foreldrene og de unge
•    Hva som er skolens rolle og oppdrag i initiering og gjennomføring av slike foreldremøter

Les mer om Henriksen sin doktorgradsavhandling på Forebygging.no

Les om Henriksen sin doktorgradsavhandling på Universitetet i Nordland

Aktuelle saker

(21.06.2022)

Kompetanse, samarbeid og samhandling i norske kommuner

En undersøkelse fra 73 norske BTI/BTS-kommuner. Det er med data fra 12 nordnorske kommuner i rapporten.

(20.06.2022)

Barn og unge er en prioritert målgruppe for programmet, som foregår i 2017-2027.

(01.06.2022)

Ungdata har vært gjennomført i videregeående skoler, ungdomstrinn og 5.-7. trinn (Ungdata Junior) i Nordland i 2022. 

Rapportene er nå sendt ut til kommuner/fylket.

(08.11.2021)

KORUS Nord tilbyr innføringskurs og fordypningskurs innen Motiverende intervju

(15.10.2021)

På KORUS Nord sin YouTube-kanal er foredragene fra konferansen tilgjengelig. 

(12.10.2021)

Les intervjuer om "Endring i alkoholbruk under pandemien", "Sosial ulikhet i oppvekst", "Kritisk blikk på brukermedvirkning", mm i fagmagasinet SPOR.

(27.09.2021)

Samlingen har fokus på erfaringsutveksling i BTS arbeidet. Det faglige innholdet vil være basert på innspill fra deltakerkommunene og kompetansesentrene. 

(27.09.2021)

Tradisjon tro, arrangeres konferansen 13. og 14. oktober 2021. Målgruppen er kommunalt ansatte som jobber innen psykisk helse-, rus-, vold- og traumefeltet. 

(27.09.2021)

Dette er tema for neste webinar om overdose, som arrangeres 6. oktober kl. 09.00-10.00. Målet med webinarrekken er å bidra til at så mange kommuner som mulig kommer i gang med overdoseforeforebyggende arbeid.

(27.09.2021)

Tidlig Inn er et opplæringsprogram for fagpersoner i kommunene som jobber med gravide og småbarnsforeldre i forhold til rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner. 

(22.09.2021)

Buf.dir har utlyst nye prosjektmidler til BTS/BTI.

Obs! Kort søknadsfrist: 8. oktober 2021

(22.09.2021)

Ansatte i kommunale tjenester for psykisk helse og rus inviteres til fagdag i Kirkenes 26. oktober 2021

(20.08.2021)

Helsedirektoratet inviterer til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse fredag 27. august.

(17.08.2021)

Da pandemien traff oss i mars 2020, ble mange ulike hjelpetilbud stengt ned. Hvordan påvirket dette den psykiske helsen til barn og unge? Dette er ett av temaene under årets "Te ka slags nøtte?" konferanse.

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: nyk47i
(Skriv inn koden over.)