Når rusproblemer går i arv

Hva skjer med barn av rusmisbrukere, når de selv blir foreldre?  Og hvordan preges barn når de i sine første leveår har hatt foreldre med rus- eller psykiske problemer rundt seg?

Dette er spørsmål som opptar forsker Kerstin Söderström, Høgskolen på Lillehammer.

Hun er en av flere forskere i forskningsprosjektet Mosaikk, som skal belyse hvordan det er å være barn og vokse opp med foreldre som har rus- eller psykiske problemer. Prosjektet spenner over mange problemstillinger og favner om flere målgrupper, fra nyfødte til ungdommer, mødre og fedre, i tillegg til fagfolk som jobber med målgruppen.

Problemet kan gå i arv

Da Søderstrøm besøkte Nord-Norge i november for å gjøre flere intervjuer til forskningen sin, var hun invitert til å snakke på den brukerstyrte Kafe Exit i Narvik. Innlegget handlet om foreldreskap og rus, og hvordan barna rammes. Dette var også tema for hennes doktoravhandling fra 2009. For de frammøtte, de fleste brukere av kafeen og dagtilbudet Plattform 1, var dette et velkjent tema. Flere fortalte at de hadde vokst opp i hjem preget av rus, eller selv hatt rus- eller psykiske problem. Noen bekreftet at de har erfart at rusproblemene kan «gå i arv».

-          Et stort flertall av mine informanter, som alle hadde et langvarig rusproblem bak seg, har egne opplevelser med foreldrene som også hadde et rusproblem. De forteller om svært belastende barndomsopplevelser, forteller Söderström.

Knyttet til egen doktorgrad og nå i Mosaikk-prosjektet har hun snakket med vel 50 foreldre, de fleste av dem mens de var i langtidsopphold i institusjon, såkalt familieorientert rusbehandling. Hun har også intervjuet gravide kvinner med tidligere rusproblemer, i løpet av deres opphold på skjermet avdeling.

Det ferske og sårbare foreldreskapet

Søderstrøm er psykologspesialist og har vært spesielt opptatt av relasjonen mellom foreldre og barn. Hun har sett at denne tilknytningen ofte blir mangelfull dersom mor mangler erfaringen med nærhet til egne foreldre.

-          Jeg har vært veldig opptatt av det ferske foreldreskapet, altså relasjonen mellom mor, far og det nyfødte barnet. For at barnet skal oppleve trygghet er det avhengig av at kjente omsorgspersoner også er trygge og nærværende. De som selv mangler denne erfaringen fra egen oppvekst, har noen ganger fått «et arr på sjela» og trenger ofte ekstra veiledning og støtte for å kunne «snakke» dette «nærhetsspråket» til sitt eget barn. Disse sårbare foreldrene bør derfor i en tidlig fase få hjelp til å utvikle denne viktige nærheten til barnet, fortsetter Söderström.

Trude Aalmen, KoRus-Nord har intervjuet forsker Kerstin Söderström, Høgskolen på Lillehammer. Hele intervjuet kan du lese i neste nummer av SPOR (SPOR 1/2016).

SPOR er fagmagasinet til KoRus-Nord og gis ut 3 ganger pr år. Abonner gratis på SPOR.

Aktuelle saker

(21.06.2022)

Kompetanse, samarbeid og samhandling i norske kommuner

En undersøkelse fra 73 norske BTI/BTS-kommuner. Det er med data fra 12 nordnorske kommuner i rapporten.

(20.06.2022)

Barn og unge er en prioritert målgruppe for programmet, som foregår i 2017-2027.

(01.06.2022)

Ungdata har vært gjennomført i videregeående skoler, ungdomstrinn og 5.-7. trinn (Ungdata Junior) i Nordland i 2022. 

Rapportene er nå sendt ut til kommuner/fylket.

(08.11.2021)

KORUS Nord tilbyr innføringskurs og fordypningskurs innen Motiverende intervju

(15.10.2021)

På KORUS Nord sin YouTube-kanal er foredragene fra konferansen tilgjengelig. 

(12.10.2021)

Les intervjuer om "Endring i alkoholbruk under pandemien", "Sosial ulikhet i oppvekst", "Kritisk blikk på brukermedvirkning", mm i fagmagasinet SPOR.

(27.09.2021)

Samlingen har fokus på erfaringsutveksling i BTS arbeidet. Det faglige innholdet vil være basert på innspill fra deltakerkommunene og kompetansesentrene. 

(27.09.2021)

Tradisjon tro, arrangeres konferansen 13. og 14. oktober 2021. Målgruppen er kommunalt ansatte som jobber innen psykisk helse-, rus-, vold- og traumefeltet. 

(27.09.2021)

Dette er tema for neste webinar om overdose, som arrangeres 6. oktober kl. 09.00-10.00. Målet med webinarrekken er å bidra til at så mange kommuner som mulig kommer i gang med overdoseforeforebyggende arbeid.

(27.09.2021)

Tidlig Inn er et opplæringsprogram for fagpersoner i kommunene som jobber med gravide og småbarnsforeldre i forhold til rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner. 

(22.09.2021)

Buf.dir har utlyst nye prosjektmidler til BTS/BTI.

Obs! Kort søknadsfrist: 8. oktober 2021

(22.09.2021)

Ansatte i kommunale tjenester for psykisk helse og rus inviteres til fagdag i Kirkenes 26. oktober 2021

(20.08.2021)

Helsedirektoratet inviterer til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse fredag 27. august.

(17.08.2021)

Da pandemien traff oss i mars 2020, ble mange ulike hjelpetilbud stengt ned. Hvordan påvirket dette den psykiske helsen til barn og unge? Dette er ett av temaene under årets "Te ka slags nøtte?" konferanse.

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 3u2883
(Skriv inn koden over.)