Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Når rusproblemer går i arv

Hva skjer med barn av rusmisbrukere, når de selv blir foreldre?  Og hvordan preges barn når de i sine første leveår har hatt foreldre med rus- eller psykiske problemer rundt seg?

Dette er spørsmål som opptar forsker Kerstin Söderström, Høgskolen på Lillehammer.

Hun er en av flere forskere i forskningsprosjektet Mosaikk, som skal belyse hvordan det er å være barn og vokse opp med foreldre som har rus- eller psykiske problemer. Prosjektet spenner over mange problemstillinger og favner om flere målgrupper, fra nyfødte til ungdommer, mødre og fedre, i tillegg til fagfolk som jobber med målgruppen.

Problemet kan gå i arv

Da Søderstrøm besøkte Nord-Norge i november for å gjøre flere intervjuer til forskningen sin, var hun invitert til å snakke på den brukerstyrte Kafe Exit i Narvik. Innlegget handlet om foreldreskap og rus, og hvordan barna rammes. Dette var også tema for hennes doktoravhandling fra 2009. For de frammøtte, de fleste brukere av kafeen og dagtilbudet Plattform 1, var dette et velkjent tema. Flere fortalte at de hadde vokst opp i hjem preget av rus, eller selv hatt rus- eller psykiske problem. Noen bekreftet at de har erfart at rusproblemene kan «gå i arv».

-          Et stort flertall av mine informanter, som alle hadde et langvarig rusproblem bak seg, har egne opplevelser med foreldrene som også hadde et rusproblem. De forteller om svært belastende barndomsopplevelser, forteller Söderström.

Knyttet til egen doktorgrad og nå i Mosaikk-prosjektet har hun snakket med vel 50 foreldre, de fleste av dem mens de var i langtidsopphold i institusjon, såkalt familieorientert rusbehandling. Hun har også intervjuet gravide kvinner med tidligere rusproblemer, i løpet av deres opphold på skjermet avdeling.

Det ferske og sårbare foreldreskapet

Søderstrøm er psykologspesialist og har vært spesielt opptatt av relasjonen mellom foreldre og barn. Hun har sett at denne tilknytningen ofte blir mangelfull dersom mor mangler erfaringen med nærhet til egne foreldre.

-          Jeg har vært veldig opptatt av det ferske foreldreskapet, altså relasjonen mellom mor, far og det nyfødte barnet. For at barnet skal oppleve trygghet er det avhengig av at kjente omsorgspersoner også er trygge og nærværende. De som selv mangler denne erfaringen fra egen oppvekst, har noen ganger fått «et arr på sjela» og trenger ofte ekstra veiledning og støtte for å kunne «snakke» dette «nærhetsspråket» til sitt eget barn. Disse sårbare foreldrene bør derfor i en tidlig fase få hjelp til å utvikle denne viktige nærheten til barnet, fortsetter Söderström.

Trude Aalmen, KoRus-Nord har intervjuet forsker Kerstin Söderström, Høgskolen på Lillehammer. Hele intervjuet kan du lese i neste nummer av SPOR (SPOR 1/2016).

SPOR er fagmagasinet til KoRus-Nord og gis ut 3 ganger pr år. Abonner gratis på SPOR.

Aktuelle saker

(12.12.2019)

Lederne for Utekontakten i Tromsø og Bodø er bekymret for framtida til tjenesten, spesielt i Nord-Norge.

(12.12.2019)

I Tromsø jobber en aktivt for at flere unge skal slutte med hasj og marihuanabruk. Nylig fikk 20 ansatte fra ulike enheter i kommunen opplæring i bruk av hasjavvenningsprogrammet HAP.

(21.11.2019)

Kommunene Andøy, Bø og Øksnes kommune har inngått samarbeidsavtale med KoRus-Nord om gjennomføring av opplæringsprogrammet Tidlig inn.

Les mer her

(15.11.2019)

Plunumsforedragene er tilgjengelig på Youtube: 
Se film

Fagmagasinet SPOR inneholder intervjuer av foreleserne: 
Les SPOR 2/2018 

(15.11.2019)

Alle barn fortjener en god start i livet, og de skal oppleve å være inkludert. Stortingsmeldingen inneholder en rekke tiltak for å prøve å bidra til dette.

(08.11.2019)

Filmene fra plenumsforedragene i årets konferanse er nå tilgjengelig!

Gå til KoRus-Nord sin kanal på Youtube

(29.10.2019)

Stillingen er spesielt rettet mot tidlig innsats knyttet til risikofylt rusmiddelbruk blant gravide og småbarnsforeldre.

GÅ DIREKTE TIL SØKNADSSIDEN

(23.10.2019)

For 2019 er det satt av 30,2 mill. kroner til formålet på statsbudsjettet.

Søknadsfrist: 1. november 2019

(11.10.2019)

Spor 2/2019 speiler åretes "Te ka slags nøtte?", og består av intervjuer med foreleserne på konferansen.

(26.09.2019)

dinutvei.no er en nasjonal veiviser ved vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep

(19.09.2019)

Rapporten at det er systematiske forskjeller knyttet til hvordan ungdom med ulik sosial bakgrunn har det og hva de driver med i fritida.

Les mer om nasjonale resultater, og last ned rapporten her

(19.09.2019)

På forebygging.no/handling finner du nå fem opplysningsfilmer om taushetspliktens begrensninger og muligheter. Målgruppen er alle som arbeider med barn og unge. 

(04.06.2019)

Ny utgave av KoRus-Nord sitt fagmagasin Spor

Les Spor 1/2019

(22.05.2019)

Dette er den første samlingen i det som vi håper vil kunne etableres som et nettverk med årlige samlinger.

(22.05.2019)

Dagskurset arrangeres i Bodø 28. august 2019

Arrangør: Tromsø kommune, Bodø kommune, RIO/Marborg og KoRus-Nord

 

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 05i22u
(Skriv inn koden over.)