Ny mobbepolitikk

I slutten av juni går høringsfristen ut for å gi innspill til Djupedal-utvalgets NOU 2015. Den har tittelen "Å høre til - virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø". I forslagene ligger bl. a. å lovfeste helt konkret hva skolen plikter å gjøre hvis de oppdager mobbing.

Les mer om dette i SPOR 2/2015.

- Norge har de beste og mest effektive tiltakene i verden. Dessverre er det ingen fancy tiltak som gir effekt, kun hardt og ikke minst systematisk arbeid, sier Sigrun K. Ertesvåg. Hun er professor og en av de fremste forskerne i Norge på tema mobbing. 
Les saken "Systematisk og langsiktig arbeid er viktigst" i SPOR 2/2015 

Håkvik skole er en av to skoler i Narvik som har Olweus-sertifisering. - Målet er at alle elevene våre skal kjenne seg inkludert, sier rektor ved skolen, Heidi Olsen Sværd.
Les saken "Tar inkludering på alvor" i SPOR 2/2015.

Her kan du lese målsettingene for statens arbeid og forslagene til tiltak fra Djupedalsutvalget. 

Aktuelle saker

(21.06.2022)

Kompetanse, samarbeid og samhandling i norske kommuner

En undersøkelse fra 73 norske BTI/BTS-kommuner. Det er med data fra 12 nordnorske kommuner i rapporten.

(20.06.2022)

Barn og unge er en prioritert målgruppe for programmet, som foregår i 2017-2027.

(01.06.2022)

Ungdata har vært gjennomført i videregeående skoler, ungdomstrinn og 5.-7. trinn (Ungdata Junior) i Nordland i 2022. 

Rapportene er nå sendt ut til kommuner/fylket.

(08.11.2021)

KORUS Nord tilbyr innføringskurs og fordypningskurs innen Motiverende intervju

(15.10.2021)

På KORUS Nord sin YouTube-kanal er foredragene fra konferansen tilgjengelig. 

(12.10.2021)

Les intervjuer om "Endring i alkoholbruk under pandemien", "Sosial ulikhet i oppvekst", "Kritisk blikk på brukermedvirkning", mm i fagmagasinet SPOR.

(27.09.2021)

Samlingen har fokus på erfaringsutveksling i BTS arbeidet. Det faglige innholdet vil være basert på innspill fra deltakerkommunene og kompetansesentrene. 

(27.09.2021)

Tradisjon tro, arrangeres konferansen 13. og 14. oktober 2021. Målgruppen er kommunalt ansatte som jobber innen psykisk helse-, rus-, vold- og traumefeltet. 

(27.09.2021)

Dette er tema for neste webinar om overdose, som arrangeres 6. oktober kl. 09.00-10.00. Målet med webinarrekken er å bidra til at så mange kommuner som mulig kommer i gang med overdoseforeforebyggende arbeid.

(27.09.2021)

Tidlig Inn er et opplæringsprogram for fagpersoner i kommunene som jobber med gravide og småbarnsforeldre i forhold til rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner. 

(22.09.2021)

Buf.dir har utlyst nye prosjektmidler til BTS/BTI.

Obs! Kort søknadsfrist: 8. oktober 2021

(22.09.2021)

Ansatte i kommunale tjenester for psykisk helse og rus inviteres til fagdag i Kirkenes 26. oktober 2021

(20.08.2021)

Helsedirektoratet inviterer til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse fredag 27. august.

(17.08.2021)

Da pandemien traff oss i mars 2020, ble mange ulike hjelpetilbud stengt ned. Hvordan påvirket dette den psykiske helsen til barn og unge? Dette er ett av temaene under årets "Te ka slags nøtte?" konferanse.

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 77xcw2
(Skriv inn koden over.)