Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
"Nye" Kommunetorget.no

«Nye» kommunetorget.no er publisert og tilgjengelig for alle. Nettstedet fremstår nå som mer brukervennlig!

Fortsatt er denne tjenesten en tjeneste for planlegging og iverksetting  folkehelse og rusarbeid i kommunene. «Nye»  kommunetorget.no innebærer imidlertid at det er gjort endringer på flg områder::

  • Nytt og mer brukervennlig utseende, større skrift, mulighet for synshemmede å få lest opp tekst via «stemme», tilpasset slik at sidene nå kan leses godt via mobil
  • Tydeliggjort kommunale planprosesser, og satt disse i større sammenheng med folkehelsearbeidet generelt og da rusarbeid spesielt
  • Tydeliggjort sammenhenger mellom folkehelse og tematikken alkohol/rus
  • Løftet frem kommunale eksempler, fra bla planlegging av folkehelsearbeid, lokalt rusarbeid mm.
  • Tydeliggjort den «lokale debatten» på dette området, gjennom å løfte frem aktuelle artikler og kronikker. 
  • Tilpasset innholdet til nyere anbefalingene i bla «sammen om mestring», og opptrappingsplanen.

Dere kan se «nye» kommunetorget.no ved å klikke der inn på samme plass som før, www.kommunetorget.no

Aktuelle saker

(21.01.2020)

Vivat selvmordsforebygging arrangerer kurslederkurs for kurset Førstehjelp ved selvmordsfare 16.-20. mars 2020 på Scandic Hell, Værnes

(03.01.2020)

På tampen av 2019 ble Rusfag 2 publisert. Redaksjonen håper Rusfag kan være et godt bidrag inn i debatten rundt cannabis.

(19.12.2019)

Konferansen "Inkluderende fellesskap og tverrfaglig samarbeid" var arrangert av Helsedirektoratet og Bufdir i samarbeid med de syv KoRus-ene i Norge. Forebygging.no har publisert film fra foredragene.

(12.12.2019)

Lederne for Utekontakten i Tromsø og Bodø er bekymret for framtida til tjenesten, spesielt i Nord-Norge.

(12.12.2019)

I Tromsø jobber en aktivt for at flere unge skal slutte med hasj og marihuanabruk. Nylig fikk 20 ansatte fra ulike enheter i kommunen opplæring i bruk av  HAP - hasjavvenningsprogrammet.

(21.11.2019)

Kommunene Andøy, Bø og Øksnes kommune har inngått samarbeidsavtale med KoRus-Nord om gjennomføring av opplæringsprogrammet Tidlig inn.

(15.11.2019)

Plunumsforedragene er tilgjengelig på Youtube: 
Se film

Fagmagasinet SPOR inneholder intervjuer av foreleserne: 
Les SPOR 2/2018 

(15.11.2019)

Alle barn fortjener en god start i livet, og de skal oppleve å være inkludert. Stortingsmeldingen inneholder en rekke tiltak for å prøve å bidra til dette.

(08.11.2019)

Filmene fra plenumsforedragene i årets konferanse er nå tilgjengelig!

Gå til KoRus-Nord sin kanal på Youtube

(29.10.2019)

Stillingen er spesielt rettet mot tidlig innsats knyttet til risikofylt rusmiddelbruk blant gravide og småbarnsforeldre.

GÅ DIREKTE TIL SØKNADSSIDEN

(23.10.2019)

For 2019 er det satt av 30,2 mill. kroner til formålet på statsbudsjettet.

Søknadsfrist: 1. november 2019

(11.10.2019)

Spor 2/2019 speiler åretes "Te ka slags nøtte?", og består av intervjuer med foreleserne på konferansen.

(26.09.2019)

dinutvei.no er en nasjonal veiviser ved vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep

(19.09.2019)

Rapporten at det er systematiske forskjeller knyttet til hvordan ungdom med ulik sosial bakgrunn har det og hva de driver med i fritida.

Les mer om nasjonale resultater, og last ned rapporten her

(19.09.2019)

På forebygging.no/handling finner du nå fem opplysningsfilmer om taushetspliktens begrensninger og muligheter. Målgruppen er alle som arbeider med barn og unge. 

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: u1w61c
(Skriv inn koden over.)