"Nye" Kommunetorget.no

«Nye» kommunetorget.no er publisert og tilgjengelig for alle. Nettstedet fremstår nå som mer brukervennlig!

Fortsatt er denne tjenesten en tjeneste for planlegging og iverksetting  folkehelse og rusarbeid i kommunene. «Nye»  kommunetorget.no innebærer imidlertid at det er gjort endringer på flg områder::

  • Nytt og mer brukervennlig utseende, større skrift, mulighet for synshemmede å få lest opp tekst via «stemme», tilpasset slik at sidene nå kan leses godt via mobil
  • Tydeliggjort kommunale planprosesser, og satt disse i større sammenheng med folkehelsearbeidet generelt og da rusarbeid spesielt
  • Tydeliggjort sammenhenger mellom folkehelse og tematikken alkohol/rus
  • Løftet frem kommunale eksempler, fra bla planlegging av folkehelsearbeid, lokalt rusarbeid mm.
  • Tydeliggjort den «lokale debatten» på dette området, gjennom å løfte frem aktuelle artikler og kronikker. 
  • Tilpasset innholdet til nyere anbefalingene i bla «sammen om mestring», og opptrappingsplanen.

Dere kan se «nye» kommunetorget.no ved å klikke der inn på samme plass som før, www.kommunetorget.no

Aktuelle saker

(21.06.2022)

Kompetanse, samarbeid og samhandling i norske kommuner

En undersøkelse fra 73 norske BTI/BTS-kommuner. Det er med data fra 12 nordnorske kommuner i rapporten.

(20.06.2022)

Barn og unge er en prioritert målgruppe for programmet, som foregår i 2017-2027.

(01.06.2022)

Ungdata har vært gjennomført i videregeående skoler, ungdomstrinn og 5.-7. trinn (Ungdata Junior) i Nordland i 2022. 

Rapportene er nå sendt ut til kommuner/fylket.

(08.11.2021)

KORUS Nord tilbyr innføringskurs og fordypningskurs innen Motiverende intervju

(15.10.2021)

På KORUS Nord sin YouTube-kanal er foredragene fra konferansen tilgjengelig. 

(12.10.2021)

Les intervjuer om "Endring i alkoholbruk under pandemien", "Sosial ulikhet i oppvekst", "Kritisk blikk på brukermedvirkning", mm i fagmagasinet SPOR.

(27.09.2021)

Samlingen har fokus på erfaringsutveksling i BTS arbeidet. Det faglige innholdet vil være basert på innspill fra deltakerkommunene og kompetansesentrene. 

(27.09.2021)

Tradisjon tro, arrangeres konferansen 13. og 14. oktober 2021. Målgruppen er kommunalt ansatte som jobber innen psykisk helse-, rus-, vold- og traumefeltet. 

(27.09.2021)

Dette er tema for neste webinar om overdose, som arrangeres 6. oktober kl. 09.00-10.00. Målet med webinarrekken er å bidra til at så mange kommuner som mulig kommer i gang med overdoseforeforebyggende arbeid.

(27.09.2021)

Tidlig Inn er et opplæringsprogram for fagpersoner i kommunene som jobber med gravide og småbarnsforeldre i forhold til rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner. 

(22.09.2021)

Buf.dir har utlyst nye prosjektmidler til BTS/BTI.

Obs! Kort søknadsfrist: 8. oktober 2021

(22.09.2021)

Ansatte i kommunale tjenester for psykisk helse og rus inviteres til fagdag i Kirkenes 26. oktober 2021

(20.08.2021)

Helsedirektoratet inviterer til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse fredag 27. august.

(17.08.2021)

Da pandemien traff oss i mars 2020, ble mange ulike hjelpetilbud stengt ned. Hvordan påvirket dette den psykiske helsen til barn og unge? Dette er ett av temaene under årets "Te ka slags nøtte?" konferanse.

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 05p7i5
(Skriv inn koden over.)