Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Ny kunngjøring!  Søknadene blir fortløpende behandlet frem mot 20. oktober 2015

Helsedirektoratet har lagt ut 3.kunngjøring av  tilskuddsordningen «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene» kap 765.60 for 2015.

Søknadsfrist: Søknader blir fortløpende behandlet frem mot 20. oktober 2015
Bevilgning: 33 millioner kroner i restmidler for denne kunngjøringen. Total bevilgning for ordningen er 100 millioner kroner


Noen hovedpunkter for ordningen:

•                    Psykologtilbudet skal forankres i helse- og omsorgstjenesten

•                    Helsefremmende og forebyggende arbeid,  utredning, behandling og rehabilitering, innen kommunalt psykisk helse- og rusarbeid

•                    Tilbud rettet mot både hele befolkningen, enkeltindivider, grupper, familier og lokalmiljø

•                    Gratis tilbud uten henvisning – lett tilgjengelighet

•                    Psykologen skal inngå i flerfaglig og tverrsektorielt samarbeid

•                    Målgruppe er alle aldersgrupper, herunder barn og unge som står i fare for å falle ut, eller har falt ut av skolen.

•                    Oppfordrer til interkommunalt samarbeid der det er hensiktsmessig

•                    Oppfordrer kommunene til å vurdere å benytte psykologstilling for å understøtte programmet «Økt gjennomføring i videregående opplæring»

•                    Tilskudd kan gis for ett år av gangen i inntil 6 år

•                    Lokal tilpasning av psykologtilbudet

•                    Solid ledelsesforankring

Her er kunngjøringen på Helsedirektoratets sider: https://helsedirektoratet.no/tilskudd/psykologer-i-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestene

Ved behov, ta  gjerne kontakt med Jannicke Berg Leknes, jbl@helsedir.no<mailto:jbl@helsedir.no> og tlf 24 16 32 52 eller Tine Sveen, tin@helsedir.no<mailto:tin@helsedir.no> og tlf 24 16 34 82

Aktuelle saker

(04.06.2019)

Ny utgave av KoRus-Nord sitt fagmagasin Spor

Les Spor 1/2019

(22.05.2019)

Dagskurset arrangeres i Bodø 28. august 2019

Arrangør: Tromsø kommune, Bodø kommune, RIO/Marborg og KoRus-Nord

 

(22.05.2019)

"Mobbeforskingas historie – forminga av eit forskingsfelt"
av Cecilie Boge, Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

(22.05.2019)

KoRus-Nord har ledige plasser på fordypningskurs i Narvik 5.-6. juni 2019

Påmeldingsfrist 30. mai!

(22.05.2019)

«Ting å tenke på for fagfolk og forskere som organiserer brukermedvirkning»,
av Tone Alm Andreassen, professor, Senter for Profesjonsstudier, OsloMet – storbyuniversitetet. 

(15.01.2019)

helsenorge.no kan du teste "kom-i-gang-verktøy" for helsetemaer som alkohol, kosthold, søvn, psykisk helse og flere andre.

(02.01.2019)

Tema er Barn som pårørende. Her kan du lese om hvordan oppdage barn som trenger hjelp, og vi presenterer nyttige verktøy og tiltak.

Les Rusfag 2/2018

(20.12.2018)

KoRus-Nord arrangerer innføringskurs i MI i Alta 21.-22. mars 2019

Påmeldingsfrist: 12. februar 2019

(20.12.2018)

Helsedirektoratet har utlyst tilskudd for 2019.

Søknadsfrist:  10. februar 2019

(30.10.2018)

Dette heftet er laget med et ønske om å inspirere kommunene til fortsatt godt arbeid omkring Ungdata. Her finner du tips og ideer om hvordan skape lokalt engasjement om barn og unges oppvekstvilkår.

(09.10.2018)

Tradisjonen tro, er høstens SPOR i sin helhet viet innleggene til foreleserne som bidrar under årets "Te ka slags nøtte?". 

(19.09.2018)

Rapport 2018:
Barn og unges psykiske helse: Forebyggende og helsefremmende folkehelsetiltak. Kunnskapsoversikt

(17.09.2018)

Pakkeforløpene skal legge til rette for gode individuelle forløp, bedre samhandling mellom sektorene, klare ansvarsforhold og gode overganger. Det avholdes konferanser i Bodø og Tromsø. Film fra lanseringskonferansen er tilgjengelig.

(15.08.2018)

Flertallet av norske ungdommer er veltilpasset, aktiv, hjemmekjær og har god psykisk og fysisk helse. Samtidig ser man endringer i  «skikkelighetstrenden» som har preget tidligere Ungdataundersøkelser.

(20.06.2018)

Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser ut tilskudd.

Søknadsfristen er 20. august 2018

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 6h8367
(Skriv inn koden over.)