Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Ny kunngjøring!  Søknadene blir fortløpende behandlet frem mot 20. oktober 2015

Helsedirektoratet har lagt ut 3.kunngjøring av  tilskuddsordningen «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene» kap 765.60 for 2015.

Søknadsfrist: Søknader blir fortløpende behandlet frem mot 20. oktober 2015
Bevilgning: 33 millioner kroner i restmidler for denne kunngjøringen. Total bevilgning for ordningen er 100 millioner kroner


Noen hovedpunkter for ordningen:

•                    Psykologtilbudet skal forankres i helse- og omsorgstjenesten

•                    Helsefremmende og forebyggende arbeid,  utredning, behandling og rehabilitering, innen kommunalt psykisk helse- og rusarbeid

•                    Tilbud rettet mot både hele befolkningen, enkeltindivider, grupper, familier og lokalmiljø

•                    Gratis tilbud uten henvisning – lett tilgjengelighet

•                    Psykologen skal inngå i flerfaglig og tverrsektorielt samarbeid

•                    Målgruppe er alle aldersgrupper, herunder barn og unge som står i fare for å falle ut, eller har falt ut av skolen.

•                    Oppfordrer til interkommunalt samarbeid der det er hensiktsmessig

•                    Oppfordrer kommunene til å vurdere å benytte psykologstilling for å understøtte programmet «Økt gjennomføring i videregående opplæring»

•                    Tilskudd kan gis for ett år av gangen i inntil 6 år

•                    Lokal tilpasning av psykologtilbudet

•                    Solid ledelsesforankring

Her er kunngjøringen på Helsedirektoratets sider: https://helsedirektoratet.no/tilskudd/psykologer-i-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestene

Ved behov, ta  gjerne kontakt med Jannicke Berg Leknes, jbl@helsedir.no<mailto:jbl@helsedir.no> og tlf 24 16 32 52 eller Tine Sveen, tin@helsedir.no<mailto:tin@helsedir.no> og tlf 24 16 34 82

Aktuelle saker

(21.06.2022)

Kompetanse, samarbeid og samhandling i norske kommuner

En undersøkelse fra 73 norske BTI/BTS-kommuner. Det er med data fra 12 nordnorske kommuner i rapporten.

(20.06.2022)

Barn og unge er en prioritert målgruppe for programmet, som foregår i 2017-2027.

(01.06.2022)

Ungdata har vært gjennomført i videregeående skoler, ungdomstrinn og 5.-7. trinn (Ungdata Junior) i Nordland i 2022. 

Rapportene er nå sendt ut til kommuner/fylket.

(08.11.2021)

KORUS Nord tilbyr innføringskurs og fordypningskurs innen Motiverende intervju

(15.10.2021)

På KORUS Nord sin YouTube-kanal er foredragene fra konferansen tilgjengelig. 

(12.10.2021)

Les intervjuer om "Endring i alkoholbruk under pandemien", "Sosial ulikhet i oppvekst", "Kritisk blikk på brukermedvirkning", mm i fagmagasinet SPOR.

(27.09.2021)

Samlingen har fokus på erfaringsutveksling i BTS arbeidet. Det faglige innholdet vil være basert på innspill fra deltakerkommunene og kompetansesentrene. 

(27.09.2021)

Tradisjon tro, arrangeres konferansen 13. og 14. oktober 2021. Målgruppen er kommunalt ansatte som jobber innen psykisk helse-, rus-, vold- og traumefeltet. 

(27.09.2021)

Dette er tema for neste webinar om overdose, som arrangeres 6. oktober kl. 09.00-10.00. Målet med webinarrekken er å bidra til at så mange kommuner som mulig kommer i gang med overdoseforeforebyggende arbeid.

(27.09.2021)

Tidlig Inn er et opplæringsprogram for fagpersoner i kommunene som jobber med gravide og småbarnsforeldre i forhold til rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner. 

(22.09.2021)

Buf.dir har utlyst nye prosjektmidler til BTS/BTI.

Obs! Kort søknadsfrist: 8. oktober 2021

(22.09.2021)

Ansatte i kommunale tjenester for psykisk helse og rus inviteres til fagdag i Kirkenes 26. oktober 2021

(20.08.2021)

Helsedirektoratet inviterer til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse fredag 27. august.

(17.08.2021)

Da pandemien traff oss i mars 2020, ble mange ulike hjelpetilbud stengt ned. Hvordan påvirket dette den psykiske helsen til barn og unge? Dette er ett av temaene under årets "Te ka slags nøtte?" konferanse.

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: a1x20u
(Skriv inn koden over.)