Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Ny kunngjøring!  Søknadene blir fortløpende behandlet frem mot 20. oktober 2015

Helsedirektoratet har lagt ut 3.kunngjøring av  tilskuddsordningen «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene» kap 765.60 for 2015.

Søknadsfrist: Søknader blir fortløpende behandlet frem mot 20. oktober 2015
Bevilgning: 33 millioner kroner i restmidler for denne kunngjøringen. Total bevilgning for ordningen er 100 millioner kroner


Noen hovedpunkter for ordningen:

•                    Psykologtilbudet skal forankres i helse- og omsorgstjenesten

•                    Helsefremmende og forebyggende arbeid,  utredning, behandling og rehabilitering, innen kommunalt psykisk helse- og rusarbeid

•                    Tilbud rettet mot både hele befolkningen, enkeltindivider, grupper, familier og lokalmiljø

•                    Gratis tilbud uten henvisning – lett tilgjengelighet

•                    Psykologen skal inngå i flerfaglig og tverrsektorielt samarbeid

•                    Målgruppe er alle aldersgrupper, herunder barn og unge som står i fare for å falle ut, eller har falt ut av skolen.

•                    Oppfordrer til interkommunalt samarbeid der det er hensiktsmessig

•                    Oppfordrer kommunene til å vurdere å benytte psykologstilling for å understøtte programmet «Økt gjennomføring i videregående opplæring»

•                    Tilskudd kan gis for ett år av gangen i inntil 6 år

•                    Lokal tilpasning av psykologtilbudet

•                    Solid ledelsesforankring

Her er kunngjøringen på Helsedirektoratets sider: https://helsedirektoratet.no/tilskudd/psykologer-i-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestene

Ved behov, ta  gjerne kontakt med Jannicke Berg Leknes, jbl@helsedir.no<mailto:jbl@helsedir.no> og tlf 24 16 32 52 eller Tine Sveen, tin@helsedir.no<mailto:tin@helsedir.no> og tlf 24 16 34 82

Aktuelle saker

(21.01.2020)

Vivat selvmordsforebygging arrangerer kurslederkurs for kurset Førstehjelp ved selvmordsfare 16.-20. mars 2020 på Scandic Hell, Værnes

(03.01.2020)

På tampen av 2019 ble Rusfag 2 publisert. Redaksjonen håper Rusfag kan være et godt bidrag inn i debatten rundt cannabis.

(19.12.2019)

Konferansen "Inkluderende fellesskap og tverrfaglig samarbeid" var arrangert av Helsedirektoratet og Bufdir i samarbeid med de syv KoRus-ene i Norge. Forebygging.no har publisert film fra foredragene.

(12.12.2019)

Lederne for Utekontakten i Tromsø og Bodø er bekymret for framtida til tjenesten, spesielt i Nord-Norge.

(12.12.2019)

I Tromsø jobber en aktivt for at flere unge skal slutte med hasj og marihuanabruk. Nylig fikk 20 ansatte fra ulike enheter i kommunen opplæring i bruk av  HAP - hasjavvenningsprogrammet.

(21.11.2019)

Kommunene Andøy, Bø og Øksnes kommune har inngått samarbeidsavtale med KoRus-Nord om gjennomføring av opplæringsprogrammet Tidlig inn.

(15.11.2019)

Plunumsforedragene er tilgjengelig på Youtube: 
Se film

Fagmagasinet SPOR inneholder intervjuer av foreleserne: 
Les SPOR 2/2018 

(15.11.2019)

Alle barn fortjener en god start i livet, og de skal oppleve å være inkludert. Stortingsmeldingen inneholder en rekke tiltak for å prøve å bidra til dette.

(08.11.2019)

Filmene fra plenumsforedragene i årets konferanse er nå tilgjengelig!

Gå til KoRus-Nord sin kanal på Youtube

(29.10.2019)

Stillingen er spesielt rettet mot tidlig innsats knyttet til risikofylt rusmiddelbruk blant gravide og småbarnsforeldre.

GÅ DIREKTE TIL SØKNADSSIDEN

(23.10.2019)

For 2019 er det satt av 30,2 mill. kroner til formålet på statsbudsjettet.

Søknadsfrist: 1. november 2019

(11.10.2019)

Spor 2/2019 speiler åretes "Te ka slags nøtte?", og består av intervjuer med foreleserne på konferansen.

(26.09.2019)

dinutvei.no er en nasjonal veiviser ved vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep

(19.09.2019)

Rapporten at det er systematiske forskjeller knyttet til hvordan ungdom med ulik sosial bakgrunn har det og hva de driver med i fritida.

Les mer om nasjonale resultater, og last ned rapporten her

(19.09.2019)

På forebygging.no/handling finner du nå fem opplysningsfilmer om taushetspliktens begrensninger og muligheter. Målgruppen er alle som arbeider med barn og unge. 

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 1088f7
(Skriv inn koden over.)