Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Sprer kunnskap om selvmordsforebygging

Vi vil at alle som jobber med unge mennesker skal lære seg å identifisere selvmordsfare. - Jo flere som har kompetanse på dette feltet, jo lettere er det å oppdage at noen går med selvmordstanker.

På denne måten kan vi forhindre at unge mennesker tar sitt eget liv. Det sier Ann-Jorid Møller, leder av den landsdekkende organisasjonen VIVAT selvmordsforebygging, som jobber for å gjøre flere i stand til å se og hjelpe personer som er i selvmordsfare. Best kjent av deres tilbud er kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare», som går over to dager og har eksistert i Norge helt siden 1998.

 

En skal spørre om selvmord

Nå introduserer VIVAT også halvdagskurset safeTALK som er godt egnet for ansatte i skolen.

-          ­safeTALK gir opplæring i årvåkenhet i forhold til selvmord. I løpet av en halv dag trenes deltakerne i det å fange opp og oppfatte at selvmord er et aktuelt tema for en person. Dette kaller vi for å identifisere selvmordsfare. Deltakerne får dessuten lære hva en kan gjøre videre, for å henvise personen til noen som kan gi ytterligere hjelp og oppfølging, understreker hun.

 

safeTALK i Troms fylke

I Troms fylke er det besluttet at alle lærere skal få tilbud om å gjennomføre safeTALK. Først ut er

de ansatte ved SMI-skolen i Tromsø og ved Sjøvegan videregående skole, der nesten 150 lærere gjennomfører kurset allerede før jul. For å finansiere dette har Utdanningsavdelingen i Troms besluttet å bruke av de nasjonale midlene som er satt av til arbeidet mot frafall, i «Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring».

Foruten å spre kompetansen som safeTALK-kuset gir til så mange lærere, har en i Troms fylke i tillegg et mål om at tre ansatte ved hver skole også skal gjennomføre fordypningskurset «Førstehjelp ved selvmordsfare». I Tromsø kommune skal i tillegg 50 lærerne ved Langnes ungdomsskole delta på safeTALK-kurs. Her brukes øremerkede midler fra Helsedirektoratet for å teste ut kurset i ungdomsskoler.

Trude Aalmen, KoRus-Nord har intervjuet Ann-Jorid Møller, leder av den landsdekkende organisasjonen VIVAT selvmordsforebygging. Hele intervjuet kan du lese i neste nummer av  SPOR (SPOR 1/2016).

Her kan du abonnere gratis på fagmagasinet SPOR, som gis ut 3 ganger pr år

Aktuelle saker

(21.01.2020)

Vivat selvmordsforebygging arrangerer kurslederkurs for kurset Førstehjelp ved selvmordsfare 16.-20. mars 2020 på Scandic Hell, Værnes

(03.01.2020)

På tampen av 2019 ble Rusfag 2 publisert. Redaksjonen håper Rusfag kan være et godt bidrag inn i debatten rundt cannabis.

(19.12.2019)

Konferansen "Inkluderende fellesskap og tverrfaglig samarbeid" var arrangert av Helsedirektoratet og Bufdir i samarbeid med de syv KoRus-ene i Norge. Forebygging.no har publisert film fra foredragene.

(12.12.2019)

Lederne for Utekontakten i Tromsø og Bodø er bekymret for framtida til tjenesten, spesielt i Nord-Norge.

(12.12.2019)

I Tromsø jobber en aktivt for at flere unge skal slutte med hasj og marihuanabruk. Nylig fikk 20 ansatte fra ulike enheter i kommunen opplæring i bruk av  HAP - hasjavvenningsprogrammet.

(21.11.2019)

Kommunene Andøy, Bø og Øksnes kommune har inngått samarbeidsavtale med KoRus-Nord om gjennomføring av opplæringsprogrammet Tidlig inn.

(15.11.2019)

Plunumsforedragene er tilgjengelig på Youtube: 
Se film

Fagmagasinet SPOR inneholder intervjuer av foreleserne: 
Les SPOR 2/2018 

(15.11.2019)

Alle barn fortjener en god start i livet, og de skal oppleve å være inkludert. Stortingsmeldingen inneholder en rekke tiltak for å prøve å bidra til dette.

(08.11.2019)

Filmene fra plenumsforedragene i årets konferanse er nå tilgjengelig!

Gå til KoRus-Nord sin kanal på Youtube

(29.10.2019)

Stillingen er spesielt rettet mot tidlig innsats knyttet til risikofylt rusmiddelbruk blant gravide og småbarnsforeldre.

GÅ DIREKTE TIL SØKNADSSIDEN

(23.10.2019)

For 2019 er det satt av 30,2 mill. kroner til formålet på statsbudsjettet.

Søknadsfrist: 1. november 2019

(11.10.2019)

Spor 2/2019 speiler åretes "Te ka slags nøtte?", og består av intervjuer med foreleserne på konferansen.

(26.09.2019)

dinutvei.no er en nasjonal veiviser ved vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep

(19.09.2019)

Rapporten at det er systematiske forskjeller knyttet til hvordan ungdom med ulik sosial bakgrunn har det og hva de driver med i fritida.

Les mer om nasjonale resultater, og last ned rapporten her

(19.09.2019)

På forebygging.no/handling finner du nå fem opplysningsfilmer om taushetspliktens begrensninger og muligheter. Målgruppen er alle som arbeider med barn og unge. 

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 1s6ss2
(Skriv inn koden over.)