Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Sprer kunnskap om selvmordsforebygging

Vi vil at alle som jobber med unge mennesker skal lære seg å identifisere selvmordsfare. - Jo flere som har kompetanse på dette feltet, jo lettere er det å oppdage at noen går med selvmordstanker.

På denne måten kan vi forhindre at unge mennesker tar sitt eget liv. Det sier Ann-Jorid Møller, leder av den landsdekkende organisasjonen VIVAT selvmordsforebygging, som jobber for å gjøre flere i stand til å se og hjelpe personer som er i selvmordsfare. Best kjent av deres tilbud er kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare», som går over to dager og har eksistert i Norge helt siden 1998.

 

En skal spørre om selvmord

Nå introduserer VIVAT også halvdagskurset safeTALK som er godt egnet for ansatte i skolen.

-          ­safeTALK gir opplæring i årvåkenhet i forhold til selvmord. I løpet av en halv dag trenes deltakerne i det å fange opp og oppfatte at selvmord er et aktuelt tema for en person. Dette kaller vi for å identifisere selvmordsfare. Deltakerne får dessuten lære hva en kan gjøre videre, for å henvise personen til noen som kan gi ytterligere hjelp og oppfølging, understreker hun.

 

safeTALK i Troms fylke

I Troms fylke er det besluttet at alle lærere skal få tilbud om å gjennomføre safeTALK. Først ut er

de ansatte ved SMI-skolen i Tromsø og ved Sjøvegan videregående skole, der nesten 150 lærere gjennomfører kurset allerede før jul. For å finansiere dette har Utdanningsavdelingen i Troms besluttet å bruke av de nasjonale midlene som er satt av til arbeidet mot frafall, i «Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring».

Foruten å spre kompetansen som safeTALK-kuset gir til så mange lærere, har en i Troms fylke i tillegg et mål om at tre ansatte ved hver skole også skal gjennomføre fordypningskurset «Førstehjelp ved selvmordsfare». I Tromsø kommune skal i tillegg 50 lærerne ved Langnes ungdomsskole delta på safeTALK-kurs. Her brukes øremerkede midler fra Helsedirektoratet for å teste ut kurset i ungdomsskoler.

Trude Aalmen, KoRus-Nord har intervjuet Ann-Jorid Møller, leder av den landsdekkende organisasjonen VIVAT selvmordsforebygging. Hele intervjuet kan du lese i neste nummer av  SPOR (SPOR 1/2016).

Her kan du abonnere gratis på fagmagasinet SPOR, som gis ut 3 ganger pr år

Aktuelle saker

(26.06.2020)

KoRus-Nord tilbyr opplæring til kommuner. Undervisningstilbudet tilpasses kommunens ønsker og behov.

(15.06.2020)

KoRus-Nord tilbyr opplæring i bruk av kartleggingsverktøyene AUDIT og DUDIT. Dette er verktøy for identifisering av alkoholbruk og av problemer med narkotiske stoffer og/eller legemidler. 

(15.06.2020)

Konferansen har 20 års-jubileum! Tema i år er "Rus og vold i et samfunnsperspektiv" og "Å leve - om selvmord og selvmordsforebygging".

(15.06.2020)

Rapporten viser kommunenes beskrivelse av konsekvensene av koronasituasjonen for målgruppene til kommunalt psykisk helse og rusarbeid.
Les mer på kommunetorget.no

(04.06.2020)

Regionalt opplæringsteam for Tidlig inn i Nord-Norge har kartlagt hvordan gravide, spe- og småbarn og familier i risikosonen har blitt fulgt opp og ivaretatt i nordnorske kommuner.

(29.05.2020)

Det er nå tre år siden Ungdata ble gjennomført i Troms og Finnmark, både i kommuner og i videregående skoler. Våren 2021 er det mulighet for å gjennomføre kartleggingen på nytt.

(28.05.2020)

Mange brukerorganisasjoner har jobbet mye og tenkt nytt rundt ettervern under pandemien. Det har også brukerorganisasjonen Marborg i Narvik gjort med sitt fokus på aktivitet og nettverk.

(28.05.2020)

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Helse Norge tilbyr informasjon på flere språk

(27.05.2020)

I løpet av sommeren 2020 skal kommunepolitikerne vedta nye alkoholpolitiske handlingsplaner. 

(27.05.2020)
KoRus-Nord legger til rette for at alle kommuner i Nord-Norge skal få gjennomført kartlegging med BrukerPlan i 2020. 
(27.05.2020)

Helsedirektoratet har kommet med oppdaterte veiledere for smittevern i barnehager, barne- og ungdomsskolen og videregående våren 2020, etter koronautbruddet (covid-19).

(27.05.2020)

Med en 5-10 minutters opplæringssesjon kan brukere, familie, venner og andre som har tilknytning til steder hvor overdoser forekommer, være rustet til å gjennomføre nødhjelp. 

(20.05.2020)

Flere av kompetansetilbudene som KoRus-Nord tilbyr ansatte i kommunene, er nå gjort om til nettbaserte kurs og forelesninger. 

(20.05.2020)

En ny undersøkelse av fadderperioden ved UiT i 2019 viser at DebutUKA i stor grad bidrar til at studentene får seg venner og et sosialt nettverk.

(15.05.2020)

For å nå bedre ut til vår målgruppe, finner du nå KoRus-Nord også på Facebook.

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 4w0818
(Skriv inn koden over.)