Sprer kunnskap om selvmordsforebygging

Vi vil at alle som jobber med unge mennesker skal lære seg å identifisere selvmordsfare. - Jo flere som har kompetanse på dette feltet, jo lettere er det å oppdage at noen går med selvmordstanker.

På denne måten kan vi forhindre at unge mennesker tar sitt eget liv. Det sier Ann-Jorid Møller, leder av den landsdekkende organisasjonen VIVAT selvmordsforebygging, som jobber for å gjøre flere i stand til å se og hjelpe personer som er i selvmordsfare. Best kjent av deres tilbud er kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare», som går over to dager og har eksistert i Norge helt siden 1998.

 

En skal spørre om selvmord

Nå introduserer VIVAT også halvdagskurset safeTALK som er godt egnet for ansatte i skolen.

-          ­safeTALK gir opplæring i årvåkenhet i forhold til selvmord. I løpet av en halv dag trenes deltakerne i det å fange opp og oppfatte at selvmord er et aktuelt tema for en person. Dette kaller vi for å identifisere selvmordsfare. Deltakerne får dessuten lære hva en kan gjøre videre, for å henvise personen til noen som kan gi ytterligere hjelp og oppfølging, understreker hun.

 

safeTALK i Troms fylke

I Troms fylke er det besluttet at alle lærere skal få tilbud om å gjennomføre safeTALK. Først ut er

de ansatte ved SMI-skolen i Tromsø og ved Sjøvegan videregående skole, der nesten 150 lærere gjennomfører kurset allerede før jul. For å finansiere dette har Utdanningsavdelingen i Troms besluttet å bruke av de nasjonale midlene som er satt av til arbeidet mot frafall, i «Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring».

Foruten å spre kompetansen som safeTALK-kuset gir til så mange lærere, har en i Troms fylke i tillegg et mål om at tre ansatte ved hver skole også skal gjennomføre fordypningskurset «Førstehjelp ved selvmordsfare». I Tromsø kommune skal i tillegg 50 lærerne ved Langnes ungdomsskole delta på safeTALK-kurs. Her brukes øremerkede midler fra Helsedirektoratet for å teste ut kurset i ungdomsskoler.

Trude Aalmen, KoRus-Nord har intervjuet Ann-Jorid Møller, leder av den landsdekkende organisasjonen VIVAT selvmordsforebygging. Hele intervjuet kan du lese i neste nummer av  SPOR (SPOR 1/2016).

Her kan du abonnere gratis på fagmagasinet SPOR, som gis ut 3 ganger pr år

Aktuelle saker

(21.06.2022)

Kompetanse, samarbeid og samhandling i norske kommuner

En undersøkelse fra 73 norske BTI/BTS-kommuner. Det er med data fra 12 nordnorske kommuner i rapporten.

(20.06.2022)

Barn og unge er en prioritert målgruppe for programmet, som foregår i 2017-2027.

(01.06.2022)

Ungdata har vært gjennomført i videregeående skoler, ungdomstrinn og 5.-7. trinn (Ungdata Junior) i Nordland i 2022. 

Rapportene er nå sendt ut til kommuner/fylket.

(08.11.2021)

KORUS Nord tilbyr innføringskurs og fordypningskurs innen Motiverende intervju

(15.10.2021)

På KORUS Nord sin YouTube-kanal er foredragene fra konferansen tilgjengelig. 

(12.10.2021)

Les intervjuer om "Endring i alkoholbruk under pandemien", "Sosial ulikhet i oppvekst", "Kritisk blikk på brukermedvirkning", mm i fagmagasinet SPOR.

(27.09.2021)

Samlingen har fokus på erfaringsutveksling i BTS arbeidet. Det faglige innholdet vil være basert på innspill fra deltakerkommunene og kompetansesentrene. 

(27.09.2021)

Tradisjon tro, arrangeres konferansen 13. og 14. oktober 2021. Målgruppen er kommunalt ansatte som jobber innen psykisk helse-, rus-, vold- og traumefeltet. 

(27.09.2021)

Dette er tema for neste webinar om overdose, som arrangeres 6. oktober kl. 09.00-10.00. Målet med webinarrekken er å bidra til at så mange kommuner som mulig kommer i gang med overdoseforeforebyggende arbeid.

(27.09.2021)

Tidlig Inn er et opplæringsprogram for fagpersoner i kommunene som jobber med gravide og småbarnsforeldre i forhold til rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner. 

(22.09.2021)

Buf.dir har utlyst nye prosjektmidler til BTS/BTI.

Obs! Kort søknadsfrist: 8. oktober 2021

(22.09.2021)

Ansatte i kommunale tjenester for psykisk helse og rus inviteres til fagdag i Kirkenes 26. oktober 2021

(20.08.2021)

Helsedirektoratet inviterer til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse fredag 27. august.

(17.08.2021)

Da pandemien traff oss i mars 2020, ble mange ulike hjelpetilbud stengt ned. Hvordan påvirket dette den psykiske helsen til barn og unge? Dette er ett av temaene under årets "Te ka slags nøtte?" konferanse.

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 16a853
(Skriv inn koden over.)