Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Tilskudd til rusmiddelforebygging for frivillige organisasjoner i 2016

Søknadsfrist: 15. desember 2015

Samarbeid mellom frivillige organisasjoner og myndighetene er avgjørende for å videreutvikle folkehelsearbeidet. To tilskuddsordninger skal støtte opp under frivillig innsats for å redusere forbruk av rusmidler og skader forårsaket av rusmidler.

Målet med tilskuddsordningene er å stimulere til engasjement og rusmiddelpolitisk aktivitet både på nasjonal og lokalt nivå. Tilskuddene skal også fremme kunnskapsbaserte strategier og demokratisk organisasjonsarbeid med frivillig innsats og lokalt engasjement.

Totalt utlyses tilskudd på ca. 53 millioner kroner, med forbehold om endelig behandling i Stortinget og tildelingsbrev til Helsedirektoratet. Regelverkene gir rammer og føringer for hvem som kan søke, og hvilke innsatser som vil prioriteres for 2016.

På Helsedirektoratets sider finner du fullstendig utlysning av tilskuddsordningene:


Aktuelle saker

(12.12.2019)

Lederne for Utekontakten i Tromsø og Bodø er bekymret for framtida til tjenesten, spesielt i Nord-Norge.

(12.12.2019)

I Tromsø jobber en aktivt for at flere unge skal slutte med hasj og marihuanabruk. Nylig fikk 20 ansatte fra ulike enheter i kommunen opplæring i bruk av hasjavvenningsprogrammet HAP.

(21.11.2019)

Kommunene Andøy, Bø og Øksnes kommune har inngått samarbeidsavtale med KoRus-Nord om gjennomføring av opplæringsprogrammet Tidlig inn.

Les mer her

(15.11.2019)

Plunumsforedragene er tilgjengelig på Youtube: 
Se film

Fagmagasinet SPOR inneholder intervjuer av foreleserne: 
Les SPOR 2/2018 

(15.11.2019)

Alle barn fortjener en god start i livet, og de skal oppleve å være inkludert. Stortingsmeldingen inneholder en rekke tiltak for å prøve å bidra til dette.

(08.11.2019)

Filmene fra plenumsforedragene i årets konferanse er nå tilgjengelig!

Gå til KoRus-Nord sin kanal på Youtube

(29.10.2019)

Stillingen er spesielt rettet mot tidlig innsats knyttet til risikofylt rusmiddelbruk blant gravide og småbarnsforeldre.

GÅ DIREKTE TIL SØKNADSSIDEN

(23.10.2019)

For 2019 er det satt av 30,2 mill. kroner til formålet på statsbudsjettet.

Søknadsfrist: 1. november 2019

(11.10.2019)

Spor 2/2019 speiler åretes "Te ka slags nøtte?", og består av intervjuer med foreleserne på konferansen.

(26.09.2019)

dinutvei.no er en nasjonal veiviser ved vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep

(19.09.2019)

Rapporten at det er systematiske forskjeller knyttet til hvordan ungdom med ulik sosial bakgrunn har det og hva de driver med i fritida.

Les mer om nasjonale resultater, og last ned rapporten her

(19.09.2019)

På forebygging.no/handling finner du nå fem opplysningsfilmer om taushetspliktens begrensninger og muligheter. Målgruppen er alle som arbeider med barn og unge. 

(04.06.2019)

Ny utgave av KoRus-Nord sitt fagmagasin Spor

Les Spor 1/2019

(22.05.2019)

Dette er den første samlingen i det som vi håper vil kunne etableres som et nettverk med årlige samlinger.

(22.05.2019)

Dagskurset arrangeres i Bodø 28. august 2019

Arrangør: Tromsø kommune, Bodø kommune, RIO/Marborg og KoRus-Nord

 

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 0wjm15
(Skriv inn koden over.)