BrukerPlan 2021

I Nord-Norge har rundt 85% av kommunene kartlagt med BrukerPlan, og til høsten er det klart for ny kartlegging.

Til høsten er det igjen klart for kartlegging med BrukerPlan. Fristen for årets kartlegging settes til midten av november, dato kommer.

I Nord-Norge har nå rundt 85% av kommunene kartlagt med BrukerPlan en eller flere ganger siden oppstarten i 2013.  For noen kommuner er imidlertid BrukerPlan helt nytt, eller det er en stund siden forrige kartlegging. Vi vil gjøre det vi kan for å legge til rette slik at også disse kommunene tar i bruk BrukerPlan i år.

I vår har vi derfor tatt direkte kontakt med en rekke kommuner med tilbud om et uforpliktende informasjonsmøte via Teams. Er din kommune interessert og ikke har hørt noe fra oss? Ta kontakt, så gjør vi en avtale!

I tillegg inviterer vi både nye og erfarne kommuner til webinar om årets kartlegging 25. august, se vår hjemmeside.

Kontaktinfo: Elisabeth Nordmo elisabeth.nordmo@korusnord.no

Du kan lese mer om BrukerPlan og vårt tilbud her: http://www.korusnord.no/Rusbehandling/BrukerPlan/

Aktuelle saker

(21.06.2022)

Kompetanse, samarbeid og samhandling i norske kommuner

En undersøkelse fra 73 norske BTI/BTS-kommuner. Det er med data fra 12 nordnorske kommuner i rapporten.

(20.06.2022)

Barn og unge er en prioritert målgruppe for programmet, som foregår i 2017-2027.

(01.06.2022)

Ungdata har vært gjennomført i videregeående skoler, ungdomstrinn og 5.-7. trinn (Ungdata Junior) i Nordland i 2022. 

Rapportene er nå sendt ut til kommuner/fylket.

(08.11.2021)

KORUS Nord tilbyr innføringskurs og fordypningskurs innen Motiverende intervju

(15.10.2021)

På KORUS Nord sin YouTube-kanal er foredragene fra konferansen tilgjengelig. 

(12.10.2021)

Les intervjuer om "Endring i alkoholbruk under pandemien", "Sosial ulikhet i oppvekst", "Kritisk blikk på brukermedvirkning", mm i fagmagasinet SPOR.

(27.09.2021)

Samlingen har fokus på erfaringsutveksling i BTS arbeidet. Det faglige innholdet vil være basert på innspill fra deltakerkommunene og kompetansesentrene. 

(27.09.2021)

Tradisjon tro, arrangeres konferansen 13. og 14. oktober 2021. Målgruppen er kommunalt ansatte som jobber innen psykisk helse-, rus-, vold- og traumefeltet. 

(27.09.2021)

Dette er tema for neste webinar om overdose, som arrangeres 6. oktober kl. 09.00-10.00. Målet med webinarrekken er å bidra til at så mange kommuner som mulig kommer i gang med overdoseforeforebyggende arbeid.

(27.09.2021)

Tidlig Inn er et opplæringsprogram for fagpersoner i kommunene som jobber med gravide og småbarnsforeldre i forhold til rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner. 

(22.09.2021)

Buf.dir har utlyst nye prosjektmidler til BTS/BTI.

Obs! Kort søknadsfrist: 8. oktober 2021

(22.09.2021)

Ansatte i kommunale tjenester for psykisk helse og rus inviteres til fagdag i Kirkenes 26. oktober 2021

(20.08.2021)

Helsedirektoratet inviterer til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse fredag 27. august.

(17.08.2021)

Da pandemien traff oss i mars 2020, ble mange ulike hjelpetilbud stengt ned. Hvordan påvirket dette den psykiske helsen til barn og unge? Dette er ett av temaene under årets "Te ka slags nøtte?" konferanse.

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: y2348a
(Skriv inn koden over.)