FIT – Nettverk i nord 2020

Vi arrangerer en ny nettverkssamling for FIT interesserte kommuner i Nord den 17. og 18. november 2020. Vi ønsker gamle og nye deltakere velkommen.  Denne gangen vil nettverket foregå på Teams.

FIT / KOR er en arbeidsform der en gjør bruk av bestemte verktøy/skjema for systematisk å innhente brukerens tilbakemeldinger på hjelpen sosial/ helse tjenestene brukeren mottar.  På denne måten kan behandlingen og tjenestene tilpasses den hjelpen voksne og barn faktisk trenger og ønsker. Denne arbeidsformen anbefales brukt blant annet i psykisk helse-og rustjenestene i kommunene.

Nettverket har som formål å gi inspirasjon og påfyll til bruk og utvikling av feedbackorientert praksis til kommuner som har grunnleggende kunnskap om feedbackverktøy. Representanter fra DPS med   erfaring med bruk av feedbackverktøy er velkomne til å melde seg på.

Deltakere fra samme tjeneste må gjerne følge webinaret sammen, eller delta via egen PC.

Dag 1 har temaet «Veiledning i FIT» med Bjørnar Fauske Bye. Denne dagen retter seg primært mot de som har noe erfaring med bruk av FIT fra før. Læringsutbyttet for uerfarne deltakere vil trolig bli noe mindre, men alle har likevel mulighet til å delta.

Dag 2 har fokus på Implementering av FIT og har flere innledere. Denne dagen vil også være nyttig for de som har mindre kjennskap til FIT og spesielt for ledere.

Du kan melde deg på webinaret her www.korusnord.no før 28. oktober 2020.

Detaljert program er under utarbeidelse og vil publisere så snart det foreligger.

Aktuelle saker

(21.06.2022)

Kompetanse, samarbeid og samhandling i norske kommuner

En undersøkelse fra 73 norske BTI/BTS-kommuner. Det er med data fra 12 nordnorske kommuner i rapporten.

(20.06.2022)

Barn og unge er en prioritert målgruppe for programmet, som foregår i 2017-2027.

(01.06.2022)

Ungdata har vært gjennomført i videregeående skoler, ungdomstrinn og 5.-7. trinn (Ungdata Junior) i Nordland i 2022. 

Rapportene er nå sendt ut til kommuner/fylket.

(08.11.2021)

KORUS Nord tilbyr innføringskurs og fordypningskurs innen Motiverende intervju

(15.10.2021)

På KORUS Nord sin YouTube-kanal er foredragene fra konferansen tilgjengelig. 

(12.10.2021)

Les intervjuer om "Endring i alkoholbruk under pandemien", "Sosial ulikhet i oppvekst", "Kritisk blikk på brukermedvirkning", mm i fagmagasinet SPOR.

(27.09.2021)

Samlingen har fokus på erfaringsutveksling i BTS arbeidet. Det faglige innholdet vil være basert på innspill fra deltakerkommunene og kompetansesentrene. 

(27.09.2021)

Tradisjon tro, arrangeres konferansen 13. og 14. oktober 2021. Målgruppen er kommunalt ansatte som jobber innen psykisk helse-, rus-, vold- og traumefeltet. 

(27.09.2021)

Dette er tema for neste webinar om overdose, som arrangeres 6. oktober kl. 09.00-10.00. Målet med webinarrekken er å bidra til at så mange kommuner som mulig kommer i gang med overdoseforeforebyggende arbeid.

(27.09.2021)

Tidlig Inn er et opplæringsprogram for fagpersoner i kommunene som jobber med gravide og småbarnsforeldre i forhold til rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner. 

(22.09.2021)

Buf.dir har utlyst nye prosjektmidler til BTS/BTI.

Obs! Kort søknadsfrist: 8. oktober 2021

(22.09.2021)

Ansatte i kommunale tjenester for psykisk helse og rus inviteres til fagdag i Kirkenes 26. oktober 2021

(20.08.2021)

Helsedirektoratet inviterer til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse fredag 27. august.

(17.08.2021)

Da pandemien traff oss i mars 2020, ble mange ulike hjelpetilbud stengt ned. Hvordan påvirket dette den psykiske helsen til barn og unge? Dette er ett av temaene under årets "Te ka slags nøtte?" konferanse.

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: c81336
(Skriv inn koden over.)