Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
FIT – Nettverk i nord 2020

Vi arrangerer en ny nettverkssamling for FIT interesserte kommuner i Nord den 17. og 18. november 2020. Vi ønsker gamle og nye deltakere velkommen.  Denne gangen vil nettverket foregå på Teams.

FIT / KOR er en arbeidsform der en gjør bruk av bestemte verktøy/skjema for systematisk å innhente brukerens tilbakemeldinger på hjelpen sosial/ helse tjenestene brukeren mottar.  På denne måten kan behandlingen og tjenestene tilpasses den hjelpen voksne og barn faktisk trenger og ønsker. Denne arbeidsformen anbefales brukt blant annet i psykisk helse-og rustjenestene i kommunene.

Nettverket har som formål å gi inspirasjon og påfyll til bruk og utvikling av feedbackorientert praksis til kommuner som har grunnleggende kunnskap om feedbackverktøy. Representanter fra DPS med   erfaring med bruk av feedbackverktøy er velkomne til å melde seg på.

Deltakere fra samme tjeneste må gjerne følge webinaret sammen, eller delta via egen PC.

Dag 1 har temaet «Veiledning i FIT» med Bjørnar Fauske Bye. Denne dagen retter seg primært mot de som har noe erfaring med bruk av FIT fra før. Læringsutbyttet for uerfarne deltakere vil trolig bli noe mindre, men alle har likevel mulighet til å delta.

Dag 2 har fokus på Implementering av FIT og har flere innledere. Denne dagen vil også være nyttig for de som har mindre kjennskap til FIT og spesielt for ledere.

Du kan melde deg på webinaret her www.korusnord.no før 28. oktober 2020.

Detaljert program er under utarbeidelse og vil publisere så snart det foreligger.

Aktuelle saker

(22.09.2021)

Buf.dir har utlyst nye prosjektmidler til BTS/BTI. Obs! Kort søknadsfrist! 8. oktober 2021

(22.09.2021)

Ansatte i kommunale tjenester for psykisk helse og rus inviteres til fagdag i Kirkenes 26. oktober 2021

(20.08.2021)

Helsedirektoratet inviterer til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse fredag 27. august.

(17.08.2021)

Da pandemien traff oss i mars 2020, ble mange ulike hjelpetilbud stengt ned. Hvordan påvirket dette den psykiske helsen til barn og unge? Dette er ett av temaene under årets "Te ka slags nøtte?" konferanse.

(17.08.2021)

25. august går startskuddet for årets kartlegging med BrukerPlan. Da inviteres du og din kommune til webinar om BrukerPlan 2021, og det er enda mulig å melde seg på!  

(17.08.2021)

324 personer døde av overdose i 2020. Det er 324 for mange. 31. august markeres Verdens overdosedag, og i mange kommuner markeres dagen med arrangementer av ulikt slag. 

(12.08.2021)

Loppa- og Alta kommune skal i høst starte gjennomføringen av opplæringsprogrammet  Tidlig inn. 

(11.08.2021)

Vi tilbyr innføringskurs i Bodø, Mo i Rana og Alta. Fordypningskurs tilbys i Tromsø. 

(06.07.2021)

23. september arrangerer KoRus-Midt webinaret: Barn som pårørende. Samtidig lanseres "Barnespor" som verktøy.

(06.07.2021)

Arrangeres i Tromsø 27.-28. oktober 2021

(11.06.2021)

Artikkelen baserer seg på Ungdata-resultaterog handler om utvikling av cannabisbruk blant ungdom fra 2010-2019.

(11.06.2021)

Det er tre år siden Ungdata ble gjennomført blant barn og unge i Nordland. Våren 2022 er det mulighet for å gjennomføre kartleggingen på nytt.

(11.06.2021)

Barneombudet har gitt ut en ny rapport, skrevet av en ekspertgruppe bestående av 7 ungdommer.

(10.06.2021)

Oppvekstprofilene for 2021 er publisert. De  gir kommuner rask oversikt over den viktigste statistikken knyttet til oppvekst.

(10.06.2021)

Høsten 2021 tilbyr de regionale kompetansesentrene på rusområdet en rekke webinarer med overdose som tema. 

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 8b255q
(Skriv inn koden over.)