Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
FIT – Nettverk i nord 2020

Vi arrangerer en ny nettverkssamling for FIT interesserte kommuner i Nord den 17. og 18. november 2020. Vi ønsker gamle og nye deltakere velkommen.  Denne gangen vil nettverket foregå på Teams.

FIT / KOR er en arbeidsform der en gjør bruk av bestemte verktøy/skjema for systematisk å innhente brukerens tilbakemeldinger på hjelpen sosial/ helse tjenestene brukeren mottar.  På denne måten kan behandlingen og tjenestene tilpasses den hjelpen voksne og barn faktisk trenger og ønsker. Denne arbeidsformen anbefales brukt blant annet i psykisk helse-og rustjenestene i kommunene.

Nettverket har som formål å gi inspirasjon og påfyll til bruk og utvikling av feedbackorientert praksis til kommuner som har grunnleggende kunnskap om feedbackverktøy. Representanter fra DPS med   erfaring med bruk av feedbackverktøy er velkomne til å melde seg på.

Deltakere fra samme tjeneste må gjerne følge webinaret sammen, eller delta via egen PC.

Dag 1 har temaet «Veiledning i FIT» med Bjørnar Fauske Bye. Denne dagen retter seg primært mot de som har noe erfaring med bruk av FIT fra før. Læringsutbyttet for uerfarne deltakere vil trolig bli noe mindre, men alle har likevel mulighet til å delta.

Dag 2 har fokus på Implementering av FIT og har flere innledere. Denne dagen vil også være nyttig for de som har mindre kjennskap til FIT og spesielt for ledere.

Du kan melde deg på webinaret her www.korusnord.no før 28. oktober 2020.

Detaljert program er under utarbeidelse og vil publisere så snart det foreligger.

Aktuelle saker

(23.02.2021)

Digital konferanse 28. og 29. april

KoRus-Midt er en av hovedarrangørene av Ruskonferansen 2021. KS deler ut kommunerusprisen på konferansen.

(19.01.2021)

I artikkelen «Bakkebyråkrater er våre kamerater» beskriver Kristin Buvik, forsker ved FHI, hvordan det kan være en lang vei mellom lov og virkelighet. 

(12.01.2021)

Denne artikkelen handler om hvordan kommunen kan legge til rette for at ordningen skal fungere best mulig.

:av Kari Hjertholm Danielsen (2021), KoRus Nord

(08.01.2021)

Denne artikkelen forsøker å tydeliggjøre kommunenes rolle i pakkeforløpene.

: av Siv Maude og Kari Hjertholm Danielsen, KoRus-Nord

(06.01.2021)

Flere kommuner i Nord-Norge ønsker mer kompetanse om psykisk helse, rusmidler og vold i svangerskap og småbarnstid.

(05.01.2021)

Prosjektet Tilgjengelig rusbehandling for ungdom, hadde som mål å få til tverretatlig og samtidig oppfølging og behandling for unge med avhengighetsproblematikk.

(17.12.2020)

Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan, skal bidra til at pårørende blir anerkjent som en ressurs.

(01.12.2020)

Helsedirektoratet har utlyst tilskudd til kommunalt rusarbeid for 2021, med søknadsfrist 10. februar 2021. Det er Fylkesmennene som forvalter tilskuddsordningen. 

(29.10.2020)

KoRus-Nord har ledig to stillinger som seniorrådgiver!

Her søker du: Webcruiter.no 
Søknadsfrist: 19. november 2020. 

(28.10.2020)

Helsedirektoratet har lansert en kampanje som har til hensikt å gi unge nøytral og faktabasert informasjon om cannabis. weedensenteret.no

(14.10.2020)

I SPOR 1/2020 kan du lese intervjuer med foredragsholderne på "Te ka slags nøtte?" 2020. De forteller om rustematikk knyttet til spørsmål omkring både vold, selvmord, folkehelse og psykisk helse.
Åpne magasinet 

(10.10.2020)

Lenken til webinaret og digitalt konferansemagasin SPOR, publiseres her 14.10.2020 kl 0930.

(07.10.2020)

Forebygging.no/skole tilbyr informasjon og fagstoff om folkehelsearbeid og rusmiddelforebygging i skolen.

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: s1b286
(Skriv inn koden over.)