Filmer fra "Te ka slags nøtte?"

På KORUS Nord sin YouTube-kanal er foredragene fra konferansen tilgjengelig. 

Følgende foredrag kan sees på Youtube/KORUS Nord:

Tema:

Sosial ulikheter i oppvekstFinner vi sosiale ulikheter i oppvekst i hele landet og i så fall - hvordan fordeler det seg?  Hvordan kan kommunene jobbe med sosiale ulikheter i oppvekst?  v/ sosiolog og samfunnsforsker Karin Gustavsen

Pandemien som et forstørrelsesglass Om sosiale forskjeller i psykisk helse hos barn og unge  v/ psykolog og forsker Gertrud Sofie Hafstad, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)  

Psykisk helse og selvmord under koronapandemien i Norge 
Hva har vi lært og hvordan skal vi bruke denne kunnskapen?  
v/forsker Kim Stene- Larsen, avdeling psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet (FHI)

Selvmordsforebygging i et lokalsamfunnsperspektiv 
v/ spesialkonsulent Anja Kolbu Moe
, RVTS-Nord 

Selvmordsforebygging kommunal handlingsplan
v/ Monja-Karina Benden, Spesialkonsulent RVTS Nord

Endringer i alkoholbruk under pandemien
Mange har endret drikkevanene sine under pandemien. Mange drikker mindre, og noen drikker mer. Hvorfor? Og hvilken betydning har dette? 
v /seniorforsker Elin K. Bye, ved Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet 

Korona og rus
Hvordan har pandemien påvirket bruk av rusmidler og livssituasjonen for ulike typer mennesker med rusrelatert problematikk?  
v/ forskningsleder Sverre Nesvåg, Regionalt Kompetansesenter for Rusmiddelforskning i Helse Vest  (KORFOR)

Et tjenesteområde i utvikling 
Resultater fra evalueringen av opptrappingsplanen for rusfeltet  
v/seniorforsker Inger Lise Skog Hansen, ved  Fafo.   

Hva mener brukerne? 
KoRus-Midt kartlegger hvordan personer med rusmiddelproblemer opplever de kommunale tjenestene de mottar  
v/ brukerrepresentant Jens Solem fra RIO og A-larm i Trøndelag og  rådgiver Stein Arve Strand,  KoRus-Midt

Kritisk blikk på brukermedvirkning  
v/ seniorrådgiver Line Eikenes Langsholt, Helsedirektoratet 

Cannabis – myter og realiteter
KoRus-Nord tilbyr opplæringsdager om cannabis til kommuner.
Innledning/historikk  v/ Øystein Gravrok
Ståa i nord - hva viser Ungdata  v/Kent Ronny Karoliussen
Risiko ved bruk  v/Mikael Aagaard 
Å snakke med ungdom om cannabis v/Turi Enoksen  

Ti år med Opplæringsprogrammet Tidlig Inn
Turi Enoksen - underviser i Opplæringsprogrammet Tidlig Inn - KORUS Nord
Erfaringer fra Helgeland ved barnevernspedagog Hilde Mari Salamonsen, BUP Sandnessjøen

Ti år med Opplæringsprogrammet Tidlig Inn
Erfaringer fra Helgeland ved helsesykepleier Edith Rishaug Hansen, Herøy kommune

Se dag 1 i sin helhet her

Se dag 2 in sin helhet her

Aktuelle saker

(21.06.2022)

Kompetanse, samarbeid og samhandling i norske kommuner

En undersøkelse fra 73 norske BTI/BTS-kommuner. Det er med data fra 12 nordnorske kommuner i rapporten.

(20.06.2022)

Barn og unge er en prioritert målgruppe for programmet, som foregår i 2017-2027.

(01.06.2022)

Ungdata har vært gjennomført i videregeående skoler, ungdomstrinn og 5.-7. trinn (Ungdata Junior) i Nordland i 2022. 

Rapportene er nå sendt ut til kommuner/fylket.

(08.11.2021)

KORUS Nord tilbyr innføringskurs og fordypningskurs innen Motiverende intervju

(15.10.2021)

På KORUS Nord sin YouTube-kanal er foredragene fra konferansen tilgjengelig. 

(12.10.2021)

Les intervjuer om "Endring i alkoholbruk under pandemien", "Sosial ulikhet i oppvekst", "Kritisk blikk på brukermedvirkning", mm i fagmagasinet SPOR.

(27.09.2021)

Samlingen har fokus på erfaringsutveksling i BTS arbeidet. Det faglige innholdet vil være basert på innspill fra deltakerkommunene og kompetansesentrene. 

(27.09.2021)

Tradisjon tro, arrangeres konferansen 13. og 14. oktober 2021. Målgruppen er kommunalt ansatte som jobber innen psykisk helse-, rus-, vold- og traumefeltet. 

(27.09.2021)

Dette er tema for neste webinar om overdose, som arrangeres 6. oktober kl. 09.00-10.00. Målet med webinarrekken er å bidra til at så mange kommuner som mulig kommer i gang med overdoseforeforebyggende arbeid.

(27.09.2021)

Tidlig Inn er et opplæringsprogram for fagpersoner i kommunene som jobber med gravide og småbarnsforeldre i forhold til rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner. 

(22.09.2021)

Buf.dir har utlyst nye prosjektmidler til BTS/BTI.

Obs! Kort søknadsfrist: 8. oktober 2021

(22.09.2021)

Ansatte i kommunale tjenester for psykisk helse og rus inviteres til fagdag i Kirkenes 26. oktober 2021

(20.08.2021)

Helsedirektoratet inviterer til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse fredag 27. august.

(17.08.2021)

Da pandemien traff oss i mars 2020, ble mange ulike hjelpetilbud stengt ned. Hvordan påvirket dette den psykiske helsen til barn og unge? Dette er ett av temaene under årets "Te ka slags nøtte?" konferanse.

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: a4261h
(Skriv inn koden over.)