Folkehelsekonferanser

Helsedirektoratet lanserer seks webinarer med ulike tema innen lokalt folkehelsearbeid.  Hvert webinar har en innledning fra en fagperson, samt bidrag fra kommuner som illustrerer hvordan de har jobbet med temaet i sitt lokale folkehelsearbeid. Neste webinar arrangeres 3. juni. Tidligere webinarer er tilgjengelig på nett.

Ifølge folkehelseloven er det kommunens ansvar å ha oversikt over lokale folkehelseutfordringer med tilhørende påvirkningsfaktorer. Kommunen skal iverksette tiltak ut fra utfordringsbildet. Veiviserne er en kunnskapsbase og faglig plattform, og skal være et hjelpemiddel for kommunenes kunnskapsbaserte og systematiske folkehelsearbeid. Nylig ble veiviseren for psykisk helse og livskvalitet oppdatert.

I 2017 startet en tiårig satsing (2017–2027) på kommunalt folkehelsearbeid. Folkehelseprogrammet skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge, psykisk helse og rusforebygging er sentrale tema.

I tilknytning til Folkehelseprogrammet presenteres seks webinarer med ulike tema. Hvert webinar har en innledning fra en fagperson, samt bidrag fra kommuner som illustrerer hvordan de har jobbet med temaet i sitt lokale folkehelsearbeid. De to første webinarene er allerede gjennomført, men de ligger tilgjengelig på nett. Her er oversikten over webinarene:

  • Egenevaluering av folkehelsetiltak – 25. mars
  • Lansering av veiviser for psykisk helse og livskvalitet – 8. april
  • Kunnskapsbasert praksis i en folkehelsesammenheng – 22. april
  • Hvorfor er det viktig å samarbeide i folkehelsearbeidet? – 6. mai
  • Løpende oversikt over helsen i befolkningen: hva er det og hvorfor er det nyttig for kommunene? - 3. juni
  • Sosial bærekraft og folkehelse – 17. juni

Mer informasjon og tilgang til webinarene finnes på >> helsedirektoratet.no

Målgruppen for både webinarene og veiviserne er de som jobber med folkehelsearbeid og samfunnsutvikling lokalt eller regionalt.

På Forebygging.no kan man finne beskrivelser av tiltak, og evalueringsopplegg som er igangsatt i landets kommuner som del av programsatsingen. Hvor langt de ulike tiltakene er kommet vil variere, og oppdateringer av tiltaksbeskrivelsene blir fortløpende oppdatert. Beskrivelsene av de ulike tiltakene vil kunne gi nyttig informasjon og inspirasjon til kommuner som møter samme type utfordringer. Se presentasjonene av tiltakene >> HER

Aktuelle saker

(21.06.2022)

Kompetanse, samarbeid og samhandling i norske kommuner

En undersøkelse fra 73 norske BTI/BTS-kommuner. Det er med data fra 12 nordnorske kommuner i rapporten.

(20.06.2022)

Barn og unge er en prioritert målgruppe for programmet, som foregår i 2017-2027.

(01.06.2022)

Ungdata har vært gjennomført i videregeående skoler, ungdomstrinn og 5.-7. trinn (Ungdata Junior) i Nordland i 2022. 

Rapportene er nå sendt ut til kommuner/fylket.

(08.11.2021)

KORUS Nord tilbyr innføringskurs og fordypningskurs innen Motiverende intervju

(15.10.2021)

På KORUS Nord sin YouTube-kanal er foredragene fra konferansen tilgjengelig. 

(12.10.2021)

Les intervjuer om "Endring i alkoholbruk under pandemien", "Sosial ulikhet i oppvekst", "Kritisk blikk på brukermedvirkning", mm i fagmagasinet SPOR.

(27.09.2021)

Samlingen har fokus på erfaringsutveksling i BTS arbeidet. Det faglige innholdet vil være basert på innspill fra deltakerkommunene og kompetansesentrene. 

(27.09.2021)

Tradisjon tro, arrangeres konferansen 13. og 14. oktober 2021. Målgruppen er kommunalt ansatte som jobber innen psykisk helse-, rus-, vold- og traumefeltet. 

(27.09.2021)

Dette er tema for neste webinar om overdose, som arrangeres 6. oktober kl. 09.00-10.00. Målet med webinarrekken er å bidra til at så mange kommuner som mulig kommer i gang med overdoseforeforebyggende arbeid.

(27.09.2021)

Tidlig Inn er et opplæringsprogram for fagpersoner i kommunene som jobber med gravide og småbarnsforeldre i forhold til rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner. 

(22.09.2021)

Buf.dir har utlyst nye prosjektmidler til BTS/BTI.

Obs! Kort søknadsfrist: 8. oktober 2021

(22.09.2021)

Ansatte i kommunale tjenester for psykisk helse og rus inviteres til fagdag i Kirkenes 26. oktober 2021

(20.08.2021)

Helsedirektoratet inviterer til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse fredag 27. august.

(17.08.2021)

Da pandemien traff oss i mars 2020, ble mange ulike hjelpetilbud stengt ned. Hvordan påvirket dette den psykiske helsen til barn og unge? Dette er ett av temaene under årets "Te ka slags nøtte?" konferanse.

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: k3e36s
(Skriv inn koden over.)