Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Hva mener ungdom er viktig når tjenester skal samarbeide?

Barneombudet har gitt ut en ny rapport, skrevet av en ekspertgruppe bestående av 7 ungdommer.

Ungdommenes oppdragg har vært å gi råd om hva som er viktig når tjenester skal samarbeide om å hjelpe barn og unge. I rapporten løftes betydningen av god kommunikasjon, og det gis konkrete råd til myndighetene og de som jobber i tjenestene.

Barnekonvensjonens artikkel 12 gir både enkeltbarn og barn som gruppe rett til å gi uttrykk for sine synspunkter i spørsmål som angår dem. Samarbeid mellom tjenester er satt på agendaen av nasjonale og lokale myndigheter i Norge, og det finnes mye kunnskap om hva som fremmer og hemmer samarbeid. I følge Barneombudet har barn og unges meninger i for liten grad blitt synliggjort og diskutert. Denne rapporten fra ekspertgruppen blir dermed viktig. Ekspertgruppen består av ungdommer i alderen 16 til 20 år. De har erfaringer fra og behov for hjelp og støtte fra flere tjenester.

Uten kommunikasjon blir det ikke samarbeid
Ifølge forfatterne betyr samarbeid at hjelperne kommuniserer godt seg imellom, og at de kommuniserer godt med barnet eller ungdommen det gjelder. Derfor har de valgt å ha hovedfokus på kommunikasjon i denne rapporten.

Les mer om rapporten på forebygging.no
Les mer om rapporten >> barneombudet.no 
Les rapporten: Å eie sin egen historie. Rapport fra Barneombudets ekspertgruppe om samarbeid mellom tjenestene.

 

Aktuelle saker

(22.09.2021)

Buf.dir har utlyst nye prosjektmidler til BTS/BTI. Obs! Kort søknadsfrist! 8. oktober 2021

(22.09.2021)

Ansatte i kommunale tjenester for psykisk helse og rus inviteres til fagdag i Kirkenes 26. oktober 2021

(20.08.2021)

Helsedirektoratet inviterer til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse fredag 27. august.

(17.08.2021)

Da pandemien traff oss i mars 2020, ble mange ulike hjelpetilbud stengt ned. Hvordan påvirket dette den psykiske helsen til barn og unge? Dette er ett av temaene under årets "Te ka slags nøtte?" konferanse.

(17.08.2021)

25. august går startskuddet for årets kartlegging med BrukerPlan. Da inviteres du og din kommune til webinar om BrukerPlan 2021, og det er enda mulig å melde seg på!  

(17.08.2021)

324 personer døde av overdose i 2020. Det er 324 for mange. 31. august markeres Verdens overdosedag, og i mange kommuner markeres dagen med arrangementer av ulikt slag. 

(12.08.2021)

Loppa- og Alta kommune skal i høst starte gjennomføringen av opplæringsprogrammet  Tidlig inn. 

(11.08.2021)

Vi tilbyr innføringskurs i Bodø, Mo i Rana og Alta. Fordypningskurs tilbys i Tromsø. 

(06.07.2021)

23. september arrangerer KoRus-Midt webinaret: Barn som pårørende. Samtidig lanseres "Barnespor" som verktøy.

(06.07.2021)

Arrangeres i Tromsø 27.-28. oktober 2021

(11.06.2021)

Artikkelen baserer seg på Ungdata-resultaterog handler om utvikling av cannabisbruk blant ungdom fra 2010-2019.

(11.06.2021)

Det er tre år siden Ungdata ble gjennomført blant barn og unge i Nordland. Våren 2022 er det mulighet for å gjennomføre kartleggingen på nytt.

(11.06.2021)

Barneombudet har gitt ut en ny rapport, skrevet av en ekspertgruppe bestående av 7 ungdommer.

(10.06.2021)

Oppvekstprofilene for 2021 er publisert. De  gir kommuner rask oversikt over den viktigste statistikken knyttet til oppvekst.

(10.06.2021)

Høsten 2021 tilbyr de regionale kompetansesentrene på rusområdet en rekke webinarer med overdose som tema. 

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: wvax3c
(Skriv inn koden over.)