Hva mener ungdom er viktig når tjenester skal samarbeide?

Barneombudet har gitt ut en ny rapport, skrevet av en ekspertgruppe bestående av 7 ungdommer.

Ungdommenes oppdragg har vært å gi råd om hva som er viktig når tjenester skal samarbeide om å hjelpe barn og unge. I rapporten løftes betydningen av god kommunikasjon, og det gis konkrete råd til myndighetene og de som jobber i tjenestene.

Barnekonvensjonens artikkel 12 gir både enkeltbarn og barn som gruppe rett til å gi uttrykk for sine synspunkter i spørsmål som angår dem. Samarbeid mellom tjenester er satt på agendaen av nasjonale og lokale myndigheter i Norge, og det finnes mye kunnskap om hva som fremmer og hemmer samarbeid. I følge Barneombudet har barn og unges meninger i for liten grad blitt synliggjort og diskutert. Denne rapporten fra ekspertgruppen blir dermed viktig. Ekspertgruppen består av ungdommer i alderen 16 til 20 år. De har erfaringer fra og behov for hjelp og støtte fra flere tjenester.

Uten kommunikasjon blir det ikke samarbeid
Ifølge forfatterne betyr samarbeid at hjelperne kommuniserer godt seg imellom, og at de kommuniserer godt med barnet eller ungdommen det gjelder. Derfor har de valgt å ha hovedfokus på kommunikasjon i denne rapporten.

Les mer om rapporten på forebygging.no
Les mer om rapporten >> barneombudet.no 
Les rapporten: Å eie sin egen historie. Rapport fra Barneombudets ekspertgruppe om samarbeid mellom tjenestene.

 

Aktuelle saker

(21.06.2022)

Kompetanse, samarbeid og samhandling i norske kommuner

En undersøkelse fra 73 norske BTI/BTS-kommuner. Det er med data fra 12 nordnorske kommuner i rapporten.

(20.06.2022)

Barn og unge er en prioritert målgruppe for programmet, som foregår i 2017-2027.

(01.06.2022)

Ungdata har vært gjennomført i videregeående skoler, ungdomstrinn og 5.-7. trinn (Ungdata Junior) i Nordland i 2022. 

Rapportene er nå sendt ut til kommuner/fylket.

(08.11.2021)

KORUS Nord tilbyr innføringskurs og fordypningskurs innen Motiverende intervju

(15.10.2021)

På KORUS Nord sin YouTube-kanal er foredragene fra konferansen tilgjengelig. 

(12.10.2021)

Les intervjuer om "Endring i alkoholbruk under pandemien", "Sosial ulikhet i oppvekst", "Kritisk blikk på brukermedvirkning", mm i fagmagasinet SPOR.

(27.09.2021)

Samlingen har fokus på erfaringsutveksling i BTS arbeidet. Det faglige innholdet vil være basert på innspill fra deltakerkommunene og kompetansesentrene. 

(27.09.2021)

Tradisjon tro, arrangeres konferansen 13. og 14. oktober 2021. Målgruppen er kommunalt ansatte som jobber innen psykisk helse-, rus-, vold- og traumefeltet. 

(27.09.2021)

Dette er tema for neste webinar om overdose, som arrangeres 6. oktober kl. 09.00-10.00. Målet med webinarrekken er å bidra til at så mange kommuner som mulig kommer i gang med overdoseforeforebyggende arbeid.

(27.09.2021)

Tidlig Inn er et opplæringsprogram for fagpersoner i kommunene som jobber med gravide og småbarnsforeldre i forhold til rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner. 

(22.09.2021)

Buf.dir har utlyst nye prosjektmidler til BTS/BTI.

Obs! Kort søknadsfrist: 8. oktober 2021

(22.09.2021)

Ansatte i kommunale tjenester for psykisk helse og rus inviteres til fagdag i Kirkenes 26. oktober 2021

(20.08.2021)

Helsedirektoratet inviterer til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse fredag 27. august.

(17.08.2021)

Da pandemien traff oss i mars 2020, ble mange ulike hjelpetilbud stengt ned. Hvordan påvirket dette den psykiske helsen til barn og unge? Dette er ett av temaene under årets "Te ka slags nøtte?" konferanse.

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: g7h3cu
(Skriv inn koden over.)