Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Hva skjer når myndighetenes beslutninger skal implementeres av fagfolk på bakkeplan?

I artikkelen «Bakkebyråkrater er våre kamerater» beskriver Kristin Buvik, forsker ved FHI, hvordan det kan være en lang vei mellom lov og virkelighet. 

Sammendrag

Denne artikkelen forsøker å forstå og forklare hva som skjer når myndighetenes beslutninger skal implementeres av for eksempel ruskonsulenter, helsemedarbeidere, politiet eller skjenkekontrollører på bakkeplan. Basert på egne empiriske arbeider i utelivet, samt annen relevant litteratur, belyser artikkelen at det kan være en lang vei mellom lov og virkelighet. Innblikk i disse prosessene kan være nyttige for å forstå gapet mellom loven på papiret og policy på bakkeplan.

Lipsky (1980) beskriver hvordan bakkebyråkratene opererer mellom myndighetene og publikum. På den ene siden er beslutningene deres preget av regler, opplæring og prosedyrer, mens på den andre siden påvirkes de av kulturen, normer og etiske retningslinjer for hva som er rett og galt. Gjennom ulike mestringsstrategier dannes handlingsmønstre gitt visse rammebetingelser. Når individuelle rutiner videreutvikles, blir de en del av bedriftskulturen, og aktørene vil handle i tråd med denne virkelighetsoppfatningen. Det åpner opp for en forståelse av at problemer med måloppnåelse ikke nødvendigvis kan belastes bakkebyråkratene selv, man kanskje også de strukturelle vilkårene som omgir dem.

Ved å avdekke de mekanismene som fører til at systematiske rutiner utvikles i ulike institusjoner, kan vi få et godt utgangspunkt for en bedre tilrettelegging av tjenestene.

Les artikkelen på forebygging.no

Aktuelle saker

(22.09.2021)

Buf.dir har utlyst nye prosjektmidler til BTS/BTI. Obs! Kort søknadsfrist! 8. oktober 2021

(22.09.2021)

Ansatte i kommunale tjenester for psykisk helse og rus inviteres til fagdag i Kirkenes 26. oktober 2021

(20.08.2021)

Helsedirektoratet inviterer til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse fredag 27. august.

(17.08.2021)

Da pandemien traff oss i mars 2020, ble mange ulike hjelpetilbud stengt ned. Hvordan påvirket dette den psykiske helsen til barn og unge? Dette er ett av temaene under årets "Te ka slags nøtte?" konferanse.

(17.08.2021)

25. august går startskuddet for årets kartlegging med BrukerPlan. Da inviteres du og din kommune til webinar om BrukerPlan 2021, og det er enda mulig å melde seg på!  

(17.08.2021)

324 personer døde av overdose i 2020. Det er 324 for mange. 31. august markeres Verdens overdosedag, og i mange kommuner markeres dagen med arrangementer av ulikt slag. 

(12.08.2021)

Loppa- og Alta kommune skal i høst starte gjennomføringen av opplæringsprogrammet  Tidlig inn. 

(11.08.2021)

Vi tilbyr innføringskurs i Bodø, Mo i Rana og Alta. Fordypningskurs tilbys i Tromsø. 

(06.07.2021)

23. september arrangerer KoRus-Midt webinaret: Barn som pårørende. Samtidig lanseres "Barnespor" som verktøy.

(06.07.2021)

Arrangeres i Tromsø 27.-28. oktober 2021

(11.06.2021)

Artikkelen baserer seg på Ungdata-resultaterog handler om utvikling av cannabisbruk blant ungdom fra 2010-2019.

(11.06.2021)

Det er tre år siden Ungdata ble gjennomført blant barn og unge i Nordland. Våren 2022 er det mulighet for å gjennomføre kartleggingen på nytt.

(11.06.2021)

Barneombudet har gitt ut en ny rapport, skrevet av en ekspertgruppe bestående av 7 ungdommer.

(10.06.2021)

Oppvekstprofilene for 2021 er publisert. De  gir kommuner rask oversikt over den viktigste statistikken knyttet til oppvekst.

(10.06.2021)

Høsten 2021 tilbyr de regionale kompetansesentrene på rusområdet en rekke webinarer med overdose som tema. 

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: p085rb
(Skriv inn koden over.)