Kommunale rusforebyggende koordinatorer - SLT-modellen

Tilskuddet skal stimulere til samordning av kommunalt rus-, kriminalitets-, og voldsforebyggende arbeid. 

Søknadsfrist: 18.03.2016

Formålet med tilskuddsordningen:

Stimulere til samordning av kommunalt rus-, kriminalitets-, og voldsforebyggende arbeid, der det forebyggende arbeidet skal spisses mot kunnskapsbaserte tiltak overfor risikoutsatte barn, ungdom og foreldre. Tilskuddet skal bidra til bedre samordning og utnyttelse av lokale ressurser.

For mer informasjon: 

http://www.krad.no/slt/stimuleringsmidler
https://helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunale-rus-volds-og-kriminalitetsforebyggende-koordinatorer-slt-modellen

Hvem kan søke:

Kommunen (event flere kommuner) i samarbeid med politiet/lensmannen.

Søknadsfrister:

Helsedirektoratet: Søknader om tilskudd til lønn sendes via Altinn. Elektronisk søknadsskjema med rapport for bruk av midlene i 2015 finnes her; https://helsedirektoratet.no/tilskudd.
Søknadsfrist: 20.02.2016. Søknader forventes ferdigbehandlet innen to måneder etter søknadsfristen.

Nasjonalt kompetansesenter for kriminalitetsforebygging: Søknader om tilskudd til tiltak/prosjekt sendes post@konfliktraadet.no. Informasjon er tilgjengelig på nettsidene: http://www.krad.no/slt/stimuleringsmidler.
Søknadsfrist: 18.03.2016. Svar på søknaden kan påregnes i april/mai. 

Aktuelle saker

(21.06.2022)

Kompetanse, samarbeid og samhandling i norske kommuner

En undersøkelse fra 73 norske BTI/BTS-kommuner. Det er med data fra 12 nordnorske kommuner i rapporten.

(20.06.2022)

Barn og unge er en prioritert målgruppe for programmet, som foregår i 2017-2027.

(01.06.2022)

Ungdata har vært gjennomført i videregeående skoler, ungdomstrinn og 5.-7. trinn (Ungdata Junior) i Nordland i 2022. 

Rapportene er nå sendt ut til kommuner/fylket.

(08.11.2021)

KORUS Nord tilbyr innføringskurs og fordypningskurs innen Motiverende intervju

(15.10.2021)

På KORUS Nord sin YouTube-kanal er foredragene fra konferansen tilgjengelig. 

(12.10.2021)

Les intervjuer om "Endring i alkoholbruk under pandemien", "Sosial ulikhet i oppvekst", "Kritisk blikk på brukermedvirkning", mm i fagmagasinet SPOR.

(27.09.2021)

Samlingen har fokus på erfaringsutveksling i BTS arbeidet. Det faglige innholdet vil være basert på innspill fra deltakerkommunene og kompetansesentrene. 

(27.09.2021)

Tradisjon tro, arrangeres konferansen 13. og 14. oktober 2021. Målgruppen er kommunalt ansatte som jobber innen psykisk helse-, rus-, vold- og traumefeltet. 

(27.09.2021)

Dette er tema for neste webinar om overdose, som arrangeres 6. oktober kl. 09.00-10.00. Målet med webinarrekken er å bidra til at så mange kommuner som mulig kommer i gang med overdoseforeforebyggende arbeid.

(27.09.2021)

Tidlig Inn er et opplæringsprogram for fagpersoner i kommunene som jobber med gravide og småbarnsforeldre i forhold til rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner. 

(22.09.2021)

Buf.dir har utlyst nye prosjektmidler til BTS/BTI.

Obs! Kort søknadsfrist: 8. oktober 2021

(22.09.2021)

Ansatte i kommunale tjenester for psykisk helse og rus inviteres til fagdag i Kirkenes 26. oktober 2021

(20.08.2021)

Helsedirektoratet inviterer til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse fredag 27. august.

(17.08.2021)

Da pandemien traff oss i mars 2020, ble mange ulike hjelpetilbud stengt ned. Hvordan påvirket dette den psykiske helsen til barn og unge? Dette er ett av temaene under årets "Te ka slags nøtte?" konferanse.

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 85b6r5
(Skriv inn koden over.)