Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Kommunale rusforebyggende koordinatorer - SLT-modellen

Tilskuddet skal stimulere til samordning av kommunalt rus-, kriminalitets-, og voldsforebyggende arbeid. 

Søknadsfrist: 18.03.2016

Formålet med tilskuddsordningen:

Stimulere til samordning av kommunalt rus-, kriminalitets-, og voldsforebyggende arbeid, der det forebyggende arbeidet skal spisses mot kunnskapsbaserte tiltak overfor risikoutsatte barn, ungdom og foreldre. Tilskuddet skal bidra til bedre samordning og utnyttelse av lokale ressurser.

For mer informasjon: 

http://www.krad.no/slt/stimuleringsmidler
https://helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunale-rus-volds-og-kriminalitetsforebyggende-koordinatorer-slt-modellen

Hvem kan søke:

Kommunen (event flere kommuner) i samarbeid med politiet/lensmannen.

Søknadsfrister:

Helsedirektoratet: Søknader om tilskudd til lønn sendes via Altinn. Elektronisk søknadsskjema med rapport for bruk av midlene i 2015 finnes her; https://helsedirektoratet.no/tilskudd.
Søknadsfrist: 20.02.2016. Søknader forventes ferdigbehandlet innen to måneder etter søknadsfristen.

Nasjonalt kompetansesenter for kriminalitetsforebygging: Søknader om tilskudd til tiltak/prosjekt sendes post@konfliktraadet.no. Informasjon er tilgjengelig på nettsidene: http://www.krad.no/slt/stimuleringsmidler.
Søknadsfrist: 18.03.2016. Svar på søknaden kan påregnes i april/mai. 

Aktuelle saker

(12.01.2021)

Denne artikkelen handler om hvordan kommunen kan legge til rette for at ordningen skal fungere best mulig.

:av Kari Hjertholm Danielsen (2021), KoRus Nord

(08.01.2021)

Denne artikkelen forsøker å tydeliggjøre kommunenes rolle i pakkeforløpene.

: av Siv Maude og Kari Hjertholm Danielsen, KoRus-Nord

(06.01.2021)

Flere kommuner i Nord-Norge ønsker mer kompetanse om psykisk helse, rusmidler og vold i svangerskap og småbarnstid.

(05.01.2021)

Prosjektet Tilgjengelig rusbehandling for ungdom, hadde som mål å få til tverretatlig og samtidig oppfølging og behandling for unge med avhengighetsproblematikk.

(17.12.2020)

Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan, skal bidra til at pårørende blir anerkjent som en ressurs.

(01.12.2020)

Helsedirektoratet har utlyst tilskudd til kommunalt rusarbeid for 2021, med søknadsfrist 10. februar 2021. Det er Fylkesmennene som forvalter tilskuddsordningen. 

(29.10.2020)

KoRus-Nord har ledig to stillinger som seniorrådgiver!

Her søker du: Webcruiter.no 
Søknadsfrist: 19. november 2020. 

(28.10.2020)

Helsedirektoratet har lansert en kampanje som har til hensikt å gi unge nøytral og faktabasert informasjon om cannabis. weedensenteret.no

(14.10.2020)

I SPOR 1/2020 kan du lese intervjuer med foredragsholderne på "Te ka slags nøtte?" 2020. De forteller om rustematikk knyttet til spørsmål omkring både vold, selvmord, folkehelse og psykisk helse.
Åpne magasinet 

(10.10.2020)

Lenken til webinaret og digitalt konferansemagasin SPOR, publiseres her 14.10.2020 kl 0930.

(07.10.2020)

Forebygging.no/skole tilbyr informasjon og fagstoff om folkehelsearbeid og rusmiddelforebygging i skolen.

(07.10.2020)

Vi arrangerer en ny nettverkssamling for FIT interesserte kommuner i Nord den 17. og 18. november 2020. Vi ønsker gamle og nye deltakere velkommen.  Denne gangen vil nettverket foregå på Teams.

(06.10.2020)

Tilskuddsordningen er utlys av Bufdir. 

NB! - kort søknadsfrist: 19. oktober 2020

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: a60111
(Skriv inn koden over.)