Kaospiloter for foreldre som strever

Forebyggende familieteam ved UNN er et helhetlig tilbud til gravide og familier med barn i alderen 0-6 år der en eller begge foreldre sliter med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet. 

Teamet ble opprettet i kjølvannet av en nasjonal satsing på barn som pårørende, og målsettingen er å forebygge uheldige utfall og skjevutvikling hos barna som følge av foreldrenes vansker.

-Vi vet at jo tidligere familiene får den støtten de trenger, desto større er sjansen for å forhindre at barna får problemer, sier psykologspesialist og koordinator for Familieteamet, Aud Rørvik.

Forebyggende Familieteam er et lavterskeltilbud der familiene ikke trenger henvisning fra lege eller spesialisttjeneste for å få hjelp. Det betyr at foreldrene selv kan ta kontakt med teamet dersom de har behov for hjelp, eller så kan andre som er i kontakt med familiene henvise, for eksempel jordmor eller helsesøster.

 

Tidlig hjelp viktig

- Å leve med psykiske vansker og/eller rusavhengighet kan gi utfordringer på mange områder i livet. Hver for seg og samlet kan dette gå ut over foreldres evner og muligheter til å gi barn tilstrekkelig omsorg og utviklingsstøtte, sier Rørvik.

- Målsettingen med arbeidet til Forebyggende Familieteam er å forebygge rusrelaterte skader og psykososiale vansker hos barn gjennom tidlig innsats i utsatte familier. Vi arbeider med å styrke foreldreskapet og barnets omsorgssituasjon fra fosterliv og frem til barnets skolestart. Hovedoppgaven er å bidra til at familiene fanges opp, og i samarbeid med øvrige hjelpeinstanser bidra til at hver enkelt og familien samlet får den hjelpen som skal til for å trygge barnets omsorgssituasjon og utviklingsmuligheter.

- Når vi har kartlagt hva familien strever med, hjelper vi dem å lage en plan og en struktur for hvordan løse utfordringene. Vi forsøker å være litt «Kaospiloter» for familiene; å hjelpe dem ut av de opprørte og uoversiktlige farvann som livene deres kan være. Noen ganger handler det om at først må husleia være betalt, for at foreldrene skal bli i stand til å konsentrere seg om veiledning når det gjelder samspill med barnet sitt.

Kontakt: sentralbord Ruspoliklinikken 777 54 860

Epost: psykrus-ruspol@helsenord.no

Mer informasjon: unn.no/forebyggende-familieteam

Aktuelle saker

(21.06.2022)

Kompetanse, samarbeid og samhandling i norske kommuner

En undersøkelse fra 73 norske BTI/BTS-kommuner. Det er med data fra 12 nordnorske kommuner i rapporten.

(20.06.2022)

Barn og unge er en prioritert målgruppe for programmet, som foregår i 2017-2027.

(01.06.2022)

Ungdata har vært gjennomført i videregeående skoler, ungdomstrinn og 5.-7. trinn (Ungdata Junior) i Nordland i 2022. 

Rapportene er nå sendt ut til kommuner/fylket.

(08.11.2021)

KORUS Nord tilbyr innføringskurs og fordypningskurs innen Motiverende intervju

(15.10.2021)

På KORUS Nord sin YouTube-kanal er foredragene fra konferansen tilgjengelig. 

(12.10.2021)

Les intervjuer om "Endring i alkoholbruk under pandemien", "Sosial ulikhet i oppvekst", "Kritisk blikk på brukermedvirkning", mm i fagmagasinet SPOR.

(27.09.2021)

Samlingen har fokus på erfaringsutveksling i BTS arbeidet. Det faglige innholdet vil være basert på innspill fra deltakerkommunene og kompetansesentrene. 

(27.09.2021)

Tradisjon tro, arrangeres konferansen 13. og 14. oktober 2021. Målgruppen er kommunalt ansatte som jobber innen psykisk helse-, rus-, vold- og traumefeltet. 

(27.09.2021)

Dette er tema for neste webinar om overdose, som arrangeres 6. oktober kl. 09.00-10.00. Målet med webinarrekken er å bidra til at så mange kommuner som mulig kommer i gang med overdoseforeforebyggende arbeid.

(27.09.2021)

Tidlig Inn er et opplæringsprogram for fagpersoner i kommunene som jobber med gravide og småbarnsforeldre i forhold til rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner. 

(22.09.2021)

Buf.dir har utlyst nye prosjektmidler til BTS/BTI.

Obs! Kort søknadsfrist: 8. oktober 2021

(22.09.2021)

Ansatte i kommunale tjenester for psykisk helse og rus inviteres til fagdag i Kirkenes 26. oktober 2021

(20.08.2021)

Helsedirektoratet inviterer til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse fredag 27. august.

(17.08.2021)

Da pandemien traff oss i mars 2020, ble mange ulike hjelpetilbud stengt ned. Hvordan påvirket dette den psykiske helsen til barn og unge? Dette er ett av temaene under årets "Te ka slags nøtte?" konferanse.

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 15omc5
(Skriv inn koden over.)