Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Kaospiloter for foreldre som strever

Forebyggende familieteam ved UNN er et helhetlig tilbud til gravide og familier med barn i alderen 0-6 år der en eller begge foreldre sliter med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet. 

Teamet ble opprettet i kjølvannet av en nasjonal satsing på barn som pårørende, og målsettingen er å forebygge uheldige utfall og skjevutvikling hos barna som følge av foreldrenes vansker.

-Vi vet at jo tidligere familiene får den støtten de trenger, desto større er sjansen for å forhindre at barna får problemer, sier psykologspesialist og koordinator for Familieteamet, Aud Rørvik.

Forebyggende Familieteam er et lavterskeltilbud der familiene ikke trenger henvisning fra lege eller spesialisttjeneste for å få hjelp. Det betyr at foreldrene selv kan ta kontakt med teamet dersom de har behov for hjelp, eller så kan andre som er i kontakt med familiene henvise, for eksempel jordmor eller helsesøster.

 

Tidlig hjelp viktig

- Å leve med psykiske vansker og/eller rusavhengighet kan gi utfordringer på mange områder i livet. Hver for seg og samlet kan dette gå ut over foreldres evner og muligheter til å gi barn tilstrekkelig omsorg og utviklingsstøtte, sier Rørvik.

- Målsettingen med arbeidet til Forebyggende Familieteam er å forebygge rusrelaterte skader og psykososiale vansker hos barn gjennom tidlig innsats i utsatte familier. Vi arbeider med å styrke foreldreskapet og barnets omsorgssituasjon fra fosterliv og frem til barnets skolestart. Hovedoppgaven er å bidra til at familiene fanges opp, og i samarbeid med øvrige hjelpeinstanser bidra til at hver enkelt og familien samlet får den hjelpen som skal til for å trygge barnets omsorgssituasjon og utviklingsmuligheter.

- Når vi har kartlagt hva familien strever med, hjelper vi dem å lage en plan og en struktur for hvordan løse utfordringene. Vi forsøker å være litt «Kaospiloter» for familiene; å hjelpe dem ut av de opprørte og uoversiktlige farvann som livene deres kan være. Noen ganger handler det om at først må husleia være betalt, for at foreldrene skal bli i stand til å konsentrere seg om veiledning når det gjelder samspill med barnet sitt.

Kontakt: sentralbord Ruspoliklinikken 777 54 860

Epost: psykrus-ruspol@helsenord.no

Mer informasjon: unn.no/forebyggende-familieteam

Aktuelle saker

(21.01.2020)

Vivat selvmordsforebygging arrangerer kurslederkurs for kurset Førstehjelp ved selvmordsfare 16.-20. mars 2020 på Scandic Hell, Værnes

(03.01.2020)

På tampen av 2019 ble Rusfag 2 publisert. Redaksjonen håper Rusfag kan være et godt bidrag inn i debatten rundt cannabis.

(19.12.2019)

Konferansen "Inkluderende fellesskap og tverrfaglig samarbeid" var arrangert av Helsedirektoratet og Bufdir i samarbeid med de syv KoRus-ene i Norge. Forebygging.no har publisert film fra foredragene.

(12.12.2019)

Lederne for Utekontakten i Tromsø og Bodø er bekymret for framtida til tjenesten, spesielt i Nord-Norge.

(12.12.2019)

I Tromsø jobber en aktivt for at flere unge skal slutte med hasj og marihuanabruk. Nylig fikk 20 ansatte fra ulike enheter i kommunen opplæring i bruk av  HAP - hasjavvenningsprogrammet.

(21.11.2019)

Kommunene Andøy, Bø og Øksnes kommune har inngått samarbeidsavtale med KoRus-Nord om gjennomføring av opplæringsprogrammet Tidlig inn.

(15.11.2019)

Plunumsforedragene er tilgjengelig på Youtube: 
Se film

Fagmagasinet SPOR inneholder intervjuer av foreleserne: 
Les SPOR 2/2018 

(15.11.2019)

Alle barn fortjener en god start i livet, og de skal oppleve å være inkludert. Stortingsmeldingen inneholder en rekke tiltak for å prøve å bidra til dette.

(08.11.2019)

Filmene fra plenumsforedragene i årets konferanse er nå tilgjengelig!

Gå til KoRus-Nord sin kanal på Youtube

(29.10.2019)

Stillingen er spesielt rettet mot tidlig innsats knyttet til risikofylt rusmiddelbruk blant gravide og småbarnsforeldre.

GÅ DIREKTE TIL SØKNADSSIDEN

(23.10.2019)

For 2019 er det satt av 30,2 mill. kroner til formålet på statsbudsjettet.

Søknadsfrist: 1. november 2019

(11.10.2019)

Spor 2/2019 speiler åretes "Te ka slags nøtte?", og består av intervjuer med foreleserne på konferansen.

(26.09.2019)

dinutvei.no er en nasjonal veiviser ved vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep

(19.09.2019)

Rapporten at det er systematiske forskjeller knyttet til hvordan ungdom med ulik sosial bakgrunn har det og hva de driver med i fritida.

Les mer om nasjonale resultater, og last ned rapporten her

(19.09.2019)

På forebygging.no/handling finner du nå fem opplysningsfilmer om taushetspliktens begrensninger og muligheter. Målgruppen er alle som arbeider med barn og unge. 

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: atgyr7
(Skriv inn koden over.)