Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Kaospiloter for foreldre som strever

Forebyggende familieteam ved UNN er et helhetlig tilbud til gravide og familier med barn i alderen 0-6 år der en eller begge foreldre sliter med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet. 

Teamet ble opprettet i kjølvannet av en nasjonal satsing på barn som pårørende, og målsettingen er å forebygge uheldige utfall og skjevutvikling hos barna som følge av foreldrenes vansker.

-Vi vet at jo tidligere familiene får den støtten de trenger, desto større er sjansen for å forhindre at barna får problemer, sier psykologspesialist og koordinator for Familieteamet, Aud Rørvik.

Forebyggende Familieteam er et lavterskeltilbud der familiene ikke trenger henvisning fra lege eller spesialisttjeneste for å få hjelp. Det betyr at foreldrene selv kan ta kontakt med teamet dersom de har behov for hjelp, eller så kan andre som er i kontakt med familiene henvise, for eksempel jordmor eller helsesøster.

 

Tidlig hjelp viktig

- Å leve med psykiske vansker og/eller rusavhengighet kan gi utfordringer på mange områder i livet. Hver for seg og samlet kan dette gå ut over foreldres evner og muligheter til å gi barn tilstrekkelig omsorg og utviklingsstøtte, sier Rørvik.

- Målsettingen med arbeidet til Forebyggende Familieteam er å forebygge rusrelaterte skader og psykososiale vansker hos barn gjennom tidlig innsats i utsatte familier. Vi arbeider med å styrke foreldreskapet og barnets omsorgssituasjon fra fosterliv og frem til barnets skolestart. Hovedoppgaven er å bidra til at familiene fanges opp, og i samarbeid med øvrige hjelpeinstanser bidra til at hver enkelt og familien samlet får den hjelpen som skal til for å trygge barnets omsorgssituasjon og utviklingsmuligheter.

- Når vi har kartlagt hva familien strever med, hjelper vi dem å lage en plan og en struktur for hvordan løse utfordringene. Vi forsøker å være litt «Kaospiloter» for familiene; å hjelpe dem ut av de opprørte og uoversiktlige farvann som livene deres kan være. Noen ganger handler det om at først må husleia være betalt, for at foreldrene skal bli i stand til å konsentrere seg om veiledning når det gjelder samspill med barnet sitt.

Kontakt: sentralbord Ruspoliklinikken 777 54 860

Epost: psykrus-ruspol@helsenord.no

Mer informasjon: unn.no/forebyggende-familieteam

Aktuelle saker

(26.06.2020)

KoRus-Nord tilbyr opplæring til kommuner. Undervisningstilbudet tilpasses kommunens ønsker og behov.

(15.06.2020)

KoRus-Nord tilbyr opplæring i bruk av kartleggingsverktøyene AUDIT og DUDIT. Dette er verktøy for identifisering av alkoholbruk og av problemer med narkotiske stoffer og/eller legemidler. 

(15.06.2020)

Konferansen har 20 års-jubileum! Tema i år er "Rus og vold i et samfunnsperspektiv" og "Å leve - om selvmord og selvmordsforebygging".

(15.06.2020)

Rapporten viser kommunenes beskrivelse av konsekvensene av koronasituasjonen for målgruppene til kommunalt psykisk helse og rusarbeid.
Les mer på kommunetorget.no

(04.06.2020)

Regionalt opplæringsteam for Tidlig inn i Nord-Norge har kartlagt hvordan gravide, spe- og småbarn og familier i risikosonen har blitt fulgt opp og ivaretatt i nordnorske kommuner.

(29.05.2020)

Det er nå tre år siden Ungdata ble gjennomført i Troms og Finnmark, både i kommuner og i videregående skoler. Våren 2021 er det mulighet for å gjennomføre kartleggingen på nytt.

(28.05.2020)

Mange brukerorganisasjoner har jobbet mye og tenkt nytt rundt ettervern under pandemien. Det har også brukerorganisasjonen Marborg i Narvik gjort med sitt fokus på aktivitet og nettverk.

(28.05.2020)

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Helse Norge tilbyr informasjon på flere språk

(27.05.2020)

I løpet av sommeren 2020 skal kommunepolitikerne vedta nye alkoholpolitiske handlingsplaner. 

(27.05.2020)
KoRus-Nord legger til rette for at alle kommuner i Nord-Norge skal få gjennomført kartlegging med BrukerPlan i 2020. 
(27.05.2020)

Helsedirektoratet har kommet med oppdaterte veiledere for smittevern i barnehager, barne- og ungdomsskolen og videregående våren 2020, etter koronautbruddet (covid-19).

(27.05.2020)

Med en 5-10 minutters opplæringssesjon kan brukere, familie, venner og andre som har tilknytning til steder hvor overdoser forekommer, være rustet til å gjennomføre nødhjelp. 

(20.05.2020)

Flere av kompetansetilbudene som KoRus-Nord tilbyr ansatte i kommunene, er nå gjort om til nettbaserte kurs og forelesninger. 

(20.05.2020)

En ny undersøkelse av fadderperioden ved UiT i 2019 viser at DebutUKA i stor grad bidrar til at studentene får seg venner og et sosialt nettverk.

(15.05.2020)

For å nå bedre ut til vår målgruppe, finner du nå KoRus-Nord også på Facebook.

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 7w6433
(Skriv inn koden over.)