Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Kaospiloter for foreldre som strever

Forebyggende familieteam ved UNN er et helhetlig tilbud til gravide og familier med barn i alderen 0-6 år der en eller begge foreldre sliter med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet. 

Teamet ble opprettet i kjølvannet av en nasjonal satsing på barn som pårørende, og målsettingen er å forebygge uheldige utfall og skjevutvikling hos barna som følge av foreldrenes vansker.

-Vi vet at jo tidligere familiene får den støtten de trenger, desto større er sjansen for å forhindre at barna får problemer, sier psykologspesialist og koordinator for Familieteamet, Aud Rørvik.

Forebyggende Familieteam er et lavterskeltilbud der familiene ikke trenger henvisning fra lege eller spesialisttjeneste for å få hjelp. Det betyr at foreldrene selv kan ta kontakt med teamet dersom de har behov for hjelp, eller så kan andre som er i kontakt med familiene henvise, for eksempel jordmor eller helsesøster.

 

Tidlig hjelp viktig

- Å leve med psykiske vansker og/eller rusavhengighet kan gi utfordringer på mange områder i livet. Hver for seg og samlet kan dette gå ut over foreldres evner og muligheter til å gi barn tilstrekkelig omsorg og utviklingsstøtte, sier Rørvik.

- Målsettingen med arbeidet til Forebyggende Familieteam er å forebygge rusrelaterte skader og psykososiale vansker hos barn gjennom tidlig innsats i utsatte familier. Vi arbeider med å styrke foreldreskapet og barnets omsorgssituasjon fra fosterliv og frem til barnets skolestart. Hovedoppgaven er å bidra til at familiene fanges opp, og i samarbeid med øvrige hjelpeinstanser bidra til at hver enkelt og familien samlet får den hjelpen som skal til for å trygge barnets omsorgssituasjon og utviklingsmuligheter.

- Når vi har kartlagt hva familien strever med, hjelper vi dem å lage en plan og en struktur for hvordan løse utfordringene. Vi forsøker å være litt «Kaospiloter» for familiene; å hjelpe dem ut av de opprørte og uoversiktlige farvann som livene deres kan være. Noen ganger handler det om at først må husleia være betalt, for at foreldrene skal bli i stand til å konsentrere seg om veiledning når det gjelder samspill med barnet sitt.

Kontakt: sentralbord Ruspoliklinikken 777 54 860

Epost: psykrus-ruspol@helsenord.no

Mer informasjon: unn.no/forebyggende-familieteam

Aktuelle saker

(04.06.2019)

Ny utgave av KoRus-Nord sitt fagmagasin Spor

Les Spor 1/2019

(22.05.2019)

Dagskurset arrangeres i Bodø 28. august 2019

Arrangør: Tromsø kommune, Bodø kommune, RIO/Marborg og KoRus-Nord

 

(22.05.2019)

"Mobbeforskingas historie – forminga av eit forskingsfelt"
av Cecilie Boge, Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

(22.05.2019)

KoRus-Nord har ledige plasser på fordypningskurs i Narvik 5.-6. juni 2019

Påmeldingsfrist 30. mai!

(22.05.2019)

«Ting å tenke på for fagfolk og forskere som organiserer brukermedvirkning»,
av Tone Alm Andreassen, professor, Senter for Profesjonsstudier, OsloMet – storbyuniversitetet. 

(15.01.2019)

helsenorge.no kan du teste "kom-i-gang-verktøy" for helsetemaer som alkohol, kosthold, søvn, psykisk helse og flere andre.

(02.01.2019)

Tema er Barn som pårørende. Her kan du lese om hvordan oppdage barn som trenger hjelp, og vi presenterer nyttige verktøy og tiltak.

Les Rusfag 2/2018

(20.12.2018)

KoRus-Nord arrangerer innføringskurs i MI i Alta 21.-22. mars 2019

Påmeldingsfrist: 12. februar 2019

(20.12.2018)

Helsedirektoratet har utlyst tilskudd for 2019.

Søknadsfrist:  10. februar 2019

(30.10.2018)

Dette heftet er laget med et ønske om å inspirere kommunene til fortsatt godt arbeid omkring Ungdata. Her finner du tips og ideer om hvordan skape lokalt engasjement om barn og unges oppvekstvilkår.

(09.10.2018)

Tradisjonen tro, er høstens SPOR i sin helhet viet innleggene til foreleserne som bidrar under årets "Te ka slags nøtte?". 

(19.09.2018)

Rapport 2018:
Barn og unges psykiske helse: Forebyggende og helsefremmende folkehelsetiltak. Kunnskapsoversikt

(17.09.2018)

Pakkeforløpene skal legge til rette for gode individuelle forløp, bedre samhandling mellom sektorene, klare ansvarsforhold og gode overganger. Det avholdes konferanser i Bodø og Tromsø. Film fra lanseringskonferansen er tilgjengelig.

(15.08.2018)

Flertallet av norske ungdommer er veltilpasset, aktiv, hjemmekjær og har god psykisk og fysisk helse. Samtidig ser man endringer i  «skikkelighetstrenden» som har preget tidligere Ungdataundersøkelser.

(20.06.2018)

Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser ut tilskudd.

Søknadsfristen er 20. august 2018

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 03m006
(Skriv inn koden over.)