Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Kaospiloter for foreldre som strever

Forebyggende familieteam ved UNN er et helhetlig tilbud til gravide og familier med barn i alderen 0-6 år der en eller begge foreldre sliter med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet. 

Teamet ble opprettet i kjølvannet av en nasjonal satsing på barn som pårørende, og målsettingen er å forebygge uheldige utfall og skjevutvikling hos barna som følge av foreldrenes vansker.

-Vi vet at jo tidligere familiene får den støtten de trenger, desto større er sjansen for å forhindre at barna får problemer, sier psykologspesialist og koordinator for Familieteamet, Aud Rørvik.

Forebyggende Familieteam er et lavterskeltilbud der familiene ikke trenger henvisning fra lege eller spesialisttjeneste for å få hjelp. Det betyr at foreldrene selv kan ta kontakt med teamet dersom de har behov for hjelp, eller så kan andre som er i kontakt med familiene henvise, for eksempel jordmor eller helsesøster.

 

Tidlig hjelp viktig

- Å leve med psykiske vansker og/eller rusavhengighet kan gi utfordringer på mange områder i livet. Hver for seg og samlet kan dette gå ut over foreldres evner og muligheter til å gi barn tilstrekkelig omsorg og utviklingsstøtte, sier Rørvik.

- Målsettingen med arbeidet til Forebyggende Familieteam er å forebygge rusrelaterte skader og psykososiale vansker hos barn gjennom tidlig innsats i utsatte familier. Vi arbeider med å styrke foreldreskapet og barnets omsorgssituasjon fra fosterliv og frem til barnets skolestart. Hovedoppgaven er å bidra til at familiene fanges opp, og i samarbeid med øvrige hjelpeinstanser bidra til at hver enkelt og familien samlet får den hjelpen som skal til for å trygge barnets omsorgssituasjon og utviklingsmuligheter.

- Når vi har kartlagt hva familien strever med, hjelper vi dem å lage en plan og en struktur for hvordan løse utfordringene. Vi forsøker å være litt «Kaospiloter» for familiene; å hjelpe dem ut av de opprørte og uoversiktlige farvann som livene deres kan være. Noen ganger handler det om at først må husleia være betalt, for at foreldrene skal bli i stand til å konsentrere seg om veiledning når det gjelder samspill med barnet sitt.

Kontakt: sentralbord Ruspoliklinikken 777 54 860

Epost: psykrus-ruspol@helsenord.no

Mer informasjon: unn.no/forebyggende-familieteam

Aktuelle saker

(12.01.2021)

Denne artikkelen handler om hvordan kommunen kan legge til rette for at ordningen skal fungere best mulig.

:av Kari Hjertholm Danielsen (2021), KoRus Nord

(08.01.2021)

Denne artikkelen forsøker å tydeliggjøre kommunenes rolle i pakkeforløpene.

: av Siv Maude og Kari Hjertholm Danielsen, KoRus-Nord

(06.01.2021)

Flere kommuner i Nord-Norge ønsker mer kompetanse om psykisk helse, rusmidler og vold i svangerskap og småbarnstid.

(05.01.2021)

Prosjektet Tilgjengelig rusbehandling for ungdom, hadde som mål å få til tverretatlig og samtidig oppfølging og behandling for unge med avhengighetsproblematikk.

(17.12.2020)

Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan, skal bidra til at pårørende blir anerkjent som en ressurs.

(01.12.2020)

Helsedirektoratet har utlyst tilskudd til kommunalt rusarbeid for 2021, med søknadsfrist 10. februar 2021. Det er Fylkesmennene som forvalter tilskuddsordningen. 

(29.10.2020)

KoRus-Nord har ledig to stillinger som seniorrådgiver!

Her søker du: Webcruiter.no 
Søknadsfrist: 19. november 2020. 

(28.10.2020)

Helsedirektoratet har lansert en kampanje som har til hensikt å gi unge nøytral og faktabasert informasjon om cannabis. weedensenteret.no

(14.10.2020)

I SPOR 1/2020 kan du lese intervjuer med foredragsholderne på "Te ka slags nøtte?" 2020. De forteller om rustematikk knyttet til spørsmål omkring både vold, selvmord, folkehelse og psykisk helse.
Åpne magasinet 

(10.10.2020)

Lenken til webinaret og digitalt konferansemagasin SPOR, publiseres her 14.10.2020 kl 0930.

(07.10.2020)

Forebygging.no/skole tilbyr informasjon og fagstoff om folkehelsearbeid og rusmiddelforebygging i skolen.

(07.10.2020)

Vi arrangerer en ny nettverkssamling for FIT interesserte kommuner i Nord den 17. og 18. november 2020. Vi ønsker gamle og nye deltakere velkommen.  Denne gangen vil nettverket foregå på Teams.

(06.10.2020)

Tilskuddsordningen er utlys av Bufdir. 

NB! - kort søknadsfrist: 19. oktober 2020

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 7dge60
(Skriv inn koden over.)