Nasjonal BTI-rapport

Kompetanse, samarbeid og samhandling i norske kommuner

En undersøkelse fra 73 norske BTI/BTS-kommuner. Det er med data fra 12 nordnorske kommuner i rapporten.

Forfattere: Else Kristin Utne Berg, KORUS Bergen og Ingvild Vardheim, KORUS sør.

Hentet fra rapporten:

Bakgrunn
Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn og unge, og foreldre eller foresatte som det er knyttet bekymring til. Siden 2015 har de regionale kompetansesentrene på rusmiddelfeltet (KORUS) gjennomført kompetansekartlegginger på tidlig innsats-området i norske kommuner som har BTI eller andre tilsvarende samhandlingsmodeller gjennom tilskuddsordningen systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn gjennom Bufdir. eller tilsvarende tilskuddsordning i Helsedirektoratet tidligere.


Metode
Denne rapporten analyserer dataene fra nær 26.000 respondenter som er ansatt i barnehager og skoler, barnevern og PPT og en rekke tjenester for foreldre/foresatte som NAV, fastleger mm. Det er gjort en sammenstilling av anonymiserte datasett slik at hverken direkte eller indirekte personidentifiserbare opplysninger inngår i materialet. 73 norske kommuner er inkludert i materialet, og undersøkelsene som er sammenstilt og analysert er gjennomført i årene 2015 til 2021.
De ansatte i kommunene har blitt bedt om å besvare spørsmål om hvordan de vurderer egen kompetanse og kunnskap om barn og unge de er bekymret for, og hvilke erfaringer de har om samarbeid og samhandling. Hensikten har bl.a. vært å legge grunnlaget for gode samhandlingsmodeller rundt barna og de unge, og deres familier.

Les mer om rapporten på KORUS Bergens nettsider/last den ned!

Aktuelle saker

(21.06.2022)

Kompetanse, samarbeid og samhandling i norske kommuner

En undersøkelse fra 73 norske BTI/BTS-kommuner. Det er med data fra 12 nordnorske kommuner i rapporten.

(20.06.2022)

Barn og unge er en prioritert målgruppe for programmet, som foregår i 2017-2027.

(01.06.2022)

Ungdata har vært gjennomført i videregeående skoler, ungdomstrinn og 5.-7. trinn (Ungdata Junior) i Nordland i 2022. 

Rapportene er nå sendt ut til kommuner/fylket.

(08.11.2021)

KORUS Nord tilbyr innføringskurs og fordypningskurs innen Motiverende intervju

(15.10.2021)

På KORUS Nord sin YouTube-kanal er foredragene fra konferansen tilgjengelig. 

(12.10.2021)

Les intervjuer om "Endring i alkoholbruk under pandemien", "Sosial ulikhet i oppvekst", "Kritisk blikk på brukermedvirkning", mm i fagmagasinet SPOR.

(27.09.2021)

Samlingen har fokus på erfaringsutveksling i BTS arbeidet. Det faglige innholdet vil være basert på innspill fra deltakerkommunene og kompetansesentrene. 

(27.09.2021)

Tradisjon tro, arrangeres konferansen 13. og 14. oktober 2021. Målgruppen er kommunalt ansatte som jobber innen psykisk helse-, rus-, vold- og traumefeltet. 

(27.09.2021)

Dette er tema for neste webinar om overdose, som arrangeres 6. oktober kl. 09.00-10.00. Målet med webinarrekken er å bidra til at så mange kommuner som mulig kommer i gang med overdoseforeforebyggende arbeid.

(27.09.2021)

Tidlig Inn er et opplæringsprogram for fagpersoner i kommunene som jobber med gravide og småbarnsforeldre i forhold til rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner. 

(22.09.2021)

Buf.dir har utlyst nye prosjektmidler til BTS/BTI.

Obs! Kort søknadsfrist: 8. oktober 2021

(22.09.2021)

Ansatte i kommunale tjenester for psykisk helse og rus inviteres til fagdag i Kirkenes 26. oktober 2021

(20.08.2021)

Helsedirektoratet inviterer til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse fredag 27. august.

(17.08.2021)

Da pandemien traff oss i mars 2020, ble mange ulike hjelpetilbud stengt ned. Hvordan påvirket dette den psykiske helsen til barn og unge? Dette er ett av temaene under årets "Te ka slags nøtte?" konferanse.

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: a26r7c
(Skriv inn koden over.)