Temaer på årets "Te ka slags nøtte?"

Da pandemien traff oss i mars 2020, ble mange ulike hjelpetilbud stengt ned. Hvordan påvirket dette den psykiske helsen til barn og unge? Dette er ett av temaene under årets "Te ka slags nøtte?" konferanse.

«Te ka slags nøtte?» arrangeres som webinar onsdag 13. og torsdag 14. oktober. Tema for konferansens første dag er Sosiale ulikheter. Sosiolog og samfunnsforsker Karin Gustavsen åpner konferansen, og snakker om hvordan kommunene kan jobbe med sosial ulikhet i oppvekst.

Hva skjer med sosiale forskjeller i psykisk helse blant barn og unge under en pandemi? Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress, NKVTS, har vært rådgivere for Helsedirektoratet og Barne -og familiedirektoratet gjennom det siste halvannet året. Psykolog og forsker Gertrud Sofie Hafstad skal snakke om Pandemien som et forstørrelsesglass.

Fra Folkehelseinstituttet deltar forsker Kim Stene-Larsen. Han skal snakke om psykisk helse og selvmord. Hva har vi lært og hvordan kan vi bruke denne kunnskapen? spør han – mens spesialkonsulent Anja Kolbu Moe fra RVTS-Nord er opptatt av selvmordsforebygging i et lokalsamfunnsperspektiv.

Vi har også sett at mange har endret drikkevanene sine under pandemien: Mange drikke mindre, og noen drikker mer. Hvorfor? Og hvilken betydning har dette? Det skal seniorforsker Elin K Bye ved avdeling for rusmidler og tobakk i FHI forsøke å gi oss svar på.

En gruppe forskere ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest, KORFOR, har levert flere rapporter om hvordan pandemien har påvirket bruk av rusmidler for ulike typer mennesker med rusrelatert problematikk. Forskningsleder Sverre Nesvåg oppsummerer funnene for oss.

Dag to har søkelys på Tjenesteutvikling i kommunene. Tidligere i sommer ble resultatene fra evalueringen av opptrappingsplanen for rusfeltet presentert. Ikke alt er like oppløftende, forteller forsker Inger Lise Skog Hansen fra forskningsstiftelsen Fafo. Men hva mener brukerne selv? KoRus-Midt kartlegger hvordan personer med rusmiddelproblemer opplever de kommunale tjenestene de mottar. Brukerrepresentant Jens Solem fra RIO og A-larm i Trøndelag og rådgiver Stein Arve Strand fra KoRus-Midt deler sine erfaringer. Seniorrådgiver Line Eikenes Langsholt fra Helsedirektoratet gir oss et kritisk blikk på brukermedvirkning.

KORUS Nord tilbyr opplæringsdager om cannabis i kommunene. Vi får en skreddersydd kortversjon på årets konferanse; Cannabis – myter og realiteter.

I år er det satt av tid til å stille spørsmål via chat til foredragsholderne, og det blir også tre ulike parallelle sesjoner på slutten av konferansens andre dag. Disse er fortsatt under arbeid, og publiseres så snart de er klare.

Fullstendig program og påmeldingslenke finner du her

 

Aktuelle saker

(21.06.2022)

Kompetanse, samarbeid og samhandling i norske kommuner

En undersøkelse fra 73 norske BTI/BTS-kommuner. Det er med data fra 12 nordnorske kommuner i rapporten.

(20.06.2022)

Barn og unge er en prioritert målgruppe for programmet, som foregår i 2017-2027.

(01.06.2022)

Ungdata har vært gjennomført i videregeående skoler, ungdomstrinn og 5.-7. trinn (Ungdata Junior) i Nordland i 2022. 

Rapportene er nå sendt ut til kommuner/fylket.

(08.11.2021)

KORUS Nord tilbyr innføringskurs og fordypningskurs innen Motiverende intervju

(15.10.2021)

På KORUS Nord sin YouTube-kanal er foredragene fra konferansen tilgjengelig. 

(12.10.2021)

Les intervjuer om "Endring i alkoholbruk under pandemien", "Sosial ulikhet i oppvekst", "Kritisk blikk på brukermedvirkning", mm i fagmagasinet SPOR.

(27.09.2021)

Samlingen har fokus på erfaringsutveksling i BTS arbeidet. Det faglige innholdet vil være basert på innspill fra deltakerkommunene og kompetansesentrene. 

(27.09.2021)

Tradisjon tro, arrangeres konferansen 13. og 14. oktober 2021. Målgruppen er kommunalt ansatte som jobber innen psykisk helse-, rus-, vold- og traumefeltet. 

(27.09.2021)

Dette er tema for neste webinar om overdose, som arrangeres 6. oktober kl. 09.00-10.00. Målet med webinarrekken er å bidra til at så mange kommuner som mulig kommer i gang med overdoseforeforebyggende arbeid.

(27.09.2021)

Tidlig Inn er et opplæringsprogram for fagpersoner i kommunene som jobber med gravide og småbarnsforeldre i forhold til rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner. 

(22.09.2021)

Buf.dir har utlyst nye prosjektmidler til BTS/BTI.

Obs! Kort søknadsfrist: 8. oktober 2021

(22.09.2021)

Ansatte i kommunale tjenester for psykisk helse og rus inviteres til fagdag i Kirkenes 26. oktober 2021

(20.08.2021)

Helsedirektoratet inviterer til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse fredag 27. august.

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 8j00vt
(Skriv inn koden over.)