Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Tilgjengelig rusbehandling for ungdom

Prosjektet Tilgjengelig rusbehandling for ungdom, hadde som mål å få til tverretatlig og samtidig oppfølging og behandling for unge med avhengighetsproblematikk.

TRU-prosjektet startet høsten 2015 som et intersektorielt samarbeid, mellom spesialisthelsetjenesten ved Salten distriktspsykiatrisk senter (DPS), Bodø kommuneog Nordland fylkeskommune. Prosjektet ble formelt forankret i Rusteamet, daværende i Salten DPS. TRU-prosjektet ble finansiert av Helsedirektoratet, og Fylkesmannen i Nordland forvaltet tilskuddet på vegne av Helsedirektoratet gjennom samhandlingsordningen «Tilbud til barn og unge med sammensatte behov» (Helsedirektoratet 2015). Prosjektet foregikk fra 2015-2018, og nå foreligger prosjektrapporten (se pdf-fil til høyre i skjermbildet).

Gjennom prosjektet ønsket man å hindre drop-out fra behandling. Ungdom med problematisk bruk av rusmidler og spill gjennomførte i liten grad tradisjonell poliklinisk behandling ved Rusteamet.

Ungdommene i TRU-prosjektet var forskjellige, men flere hadde det til felles at de hadde hatt et uvanlig og vanskelig liv med «uregjerlige» problemer. De fleste var unge menn i alderen 15 til 30 år. Nesten alle hadde svekket tilhørighet til familie, skole, arbeid, kultur, nærmiljø og samfunnsliv. Alle hadde en form for spill- eller rusmiddelproblematikk, og de fleste hadde utfordringer knyttet til traumatiske opplevelser, psykisk helse og sosiale problemer.

Samordning mellom helse- og omsorgstjenestene blir aktuelt når man skal skape et helhetlig helsetilbud til både eldre og yngre brukere med komplekse behov. I TRU-prosjektet hadde ungdommene omfattende og langvarige hjelpebehov og løsningene lå i grensesnittet mellom skole, spesialisthelsetjeneste, kommune og NAV. De hadde behov for tjenester på tvers av spesialist- og kommunetjenesten og på tvers av ulike kommunale tjenester og sivilsamfunn. På skolen og på NAV jobbet man skulder ved skulder for at flere ungdommer skulle være på skole eller i jobb på tross av helse- og sosiale problemer. Det aktualiserer interorganisatoriske rutiner og samordnings- og samarbeidsbehov mellom helsetjenestene og arbeids- og velferdsforvaltningen.

Aktuelle saker

(22.09.2021)

Buf.dir har utlyst nye prosjektmidler til BTS/BTI. Obs! Kort søknadsfrist! 8. oktober 2021

(22.09.2021)

Ansatte i kommunale tjenester for psykisk helse og rus inviteres til fagdag i Kirkenes 26. oktober 2021

(20.08.2021)

Helsedirektoratet inviterer til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse fredag 27. august.

(17.08.2021)

Da pandemien traff oss i mars 2020, ble mange ulike hjelpetilbud stengt ned. Hvordan påvirket dette den psykiske helsen til barn og unge? Dette er ett av temaene under årets "Te ka slags nøtte?" konferanse.

(17.08.2021)

25. august går startskuddet for årets kartlegging med BrukerPlan. Da inviteres du og din kommune til webinar om BrukerPlan 2021, og det er enda mulig å melde seg på!  

(17.08.2021)

324 personer døde av overdose i 2020. Det er 324 for mange. 31. august markeres Verdens overdosedag, og i mange kommuner markeres dagen med arrangementer av ulikt slag. 

(12.08.2021)

Loppa- og Alta kommune skal i høst starte gjennomføringen av opplæringsprogrammet  Tidlig inn. 

(11.08.2021)

Vi tilbyr innføringskurs i Bodø, Mo i Rana og Alta. Fordypningskurs tilbys i Tromsø. 

(06.07.2021)

23. september arrangerer KoRus-Midt webinaret: Barn som pårørende. Samtidig lanseres "Barnespor" som verktøy.

(06.07.2021)

Arrangeres i Tromsø 27.-28. oktober 2021

(11.06.2021)

Artikkelen baserer seg på Ungdata-resultaterog handler om utvikling av cannabisbruk blant ungdom fra 2010-2019.

(11.06.2021)

Det er tre år siden Ungdata ble gjennomført blant barn og unge i Nordland. Våren 2022 er det mulighet for å gjennomføre kartleggingen på nytt.

(11.06.2021)

Barneombudet har gitt ut en ny rapport, skrevet av en ekspertgruppe bestående av 7 ungdommer.

(10.06.2021)

Oppvekstprofilene for 2021 er publisert. De  gir kommuner rask oversikt over den viktigste statistikken knyttet til oppvekst.

(10.06.2021)

Høsten 2021 tilbyr de regionale kompetansesentrene på rusområdet en rekke webinarer med overdose som tema. 

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 0egp46
(Skriv inn koden over.)