Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Tilgjengelig rusbehandling for ungdom

Prosjektet Tilgjengelig rusbehandling for ungdom, hadde som mål å få til tverretatlig og samtidig oppfølging og behandling for unge med avhengighetsproblematikk.

TRU-prosjektet startet høsten 2015 som et intersektorielt samarbeid, mellom spesialisthelsetjenesten ved Salten distriktspsykiatrisk senter (DPS), Bodø kommuneog Nordland fylkeskommune. Prosjektet ble formelt forankret i Rusteamet, daværende i Salten DPS. TRU-prosjektet ble finansiert av Helsedirektoratet, og Fylkesmannen i Nordland forvaltet tilskuddet på vegne av Helsedirektoratet gjennom samhandlingsordningen «Tilbud til barn og unge med sammensatte behov» (Helsedirektoratet 2015). Prosjektet foregikk fra 2015-2018, og nå foreligger prosjektrapporten (se pdf-fil til høyre i skjermbildet).

Gjennom prosjektet ønsket man å hindre drop-out fra behandling. Ungdom med problematisk bruk av rusmidler og spill gjennomførte i liten grad tradisjonell poliklinisk behandling ved Rusteamet.

Ungdommene i TRU-prosjektet var forskjellige, men flere hadde det til felles at de hadde hatt et uvanlig og vanskelig liv med «uregjerlige» problemer. De fleste var unge menn i alderen 15 til 30 år. Nesten alle hadde svekket tilhørighet til familie, skole, arbeid, kultur, nærmiljø og samfunnsliv. Alle hadde en form for spill- eller rusmiddelproblematikk, og de fleste hadde utfordringer knyttet til traumatiske opplevelser, psykisk helse og sosiale problemer.

Samordning mellom helse- og omsorgstjenestene blir aktuelt når man skal skape et helhetlig helsetilbud til både eldre og yngre brukere med komplekse behov. I TRU-prosjektet hadde ungdommene omfattende og langvarige hjelpebehov og løsningene lå i grensesnittet mellom skole, spesialisthelsetjeneste, kommune og NAV. De hadde behov for tjenester på tvers av spesialist- og kommunetjenesten og på tvers av ulike kommunale tjenester og sivilsamfunn. På skolen og på NAV jobbet man skulder ved skulder for at flere ungdommer skulle være på skole eller i jobb på tross av helse- og sosiale problemer. Det aktualiserer interorganisatoriske rutiner og samordnings- og samarbeidsbehov mellom helsetjenestene og arbeids- og velferdsforvaltningen.

Aktuelle saker

(23.02.2021)

Digital konferanse 28. og 29. april

KoRus-Midt er en av hovedarrangørene av Ruskonferansen 2021. KS deler ut kommunerusprisen på konferansen.

(19.01.2021)

I artikkelen «Bakkebyråkrater er våre kamerater» beskriver Kristin Buvik, forsker ved FHI, hvordan det kan være en lang vei mellom lov og virkelighet. 

(12.01.2021)

Denne artikkelen handler om hvordan kommunen kan legge til rette for at ordningen skal fungere best mulig.

:av Kari Hjertholm Danielsen (2021), KoRus Nord

(08.01.2021)

Denne artikkelen forsøker å tydeliggjøre kommunenes rolle i pakkeforløpene.

: av Siv Maude og Kari Hjertholm Danielsen, KoRus-Nord

(06.01.2021)

Flere kommuner i Nord-Norge ønsker mer kompetanse om psykisk helse, rusmidler og vold i svangerskap og småbarnstid.

(05.01.2021)

Prosjektet Tilgjengelig rusbehandling for ungdom, hadde som mål å få til tverretatlig og samtidig oppfølging og behandling for unge med avhengighetsproblematikk.

(17.12.2020)

Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan, skal bidra til at pårørende blir anerkjent som en ressurs.

(01.12.2020)

Helsedirektoratet har utlyst tilskudd til kommunalt rusarbeid for 2021, med søknadsfrist 10. februar 2021. Det er Fylkesmennene som forvalter tilskuddsordningen. 

(29.10.2020)

KoRus-Nord har ledig to stillinger som seniorrådgiver!

Her søker du: Webcruiter.no 
Søknadsfrist: 19. november 2020. 

(28.10.2020)

Helsedirektoratet har lansert en kampanje som har til hensikt å gi unge nøytral og faktabasert informasjon om cannabis. weedensenteret.no

(14.10.2020)

I SPOR 1/2020 kan du lese intervjuer med foredragsholderne på "Te ka slags nøtte?" 2020. De forteller om rustematikk knyttet til spørsmål omkring både vold, selvmord, folkehelse og psykisk helse.
Åpne magasinet 

(10.10.2020)

Lenken til webinaret og digitalt konferansemagasin SPOR, publiseres her 14.10.2020 kl 0930.

(07.10.2020)

Forebygging.no/skole tilbyr informasjon og fagstoff om folkehelsearbeid og rusmiddelforebygging i skolen.

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 703811
(Skriv inn koden over.)