Ungdomsmedvirkning i oppvekstplaner

Etableringen av Ungdomsrådet i Sortland kommune er et konkret resultat av oppvekstplanen deres, der medvirkning fra barn og unge var helt sentralt for hvordan planen skulle bli.

Les saken i SPOR 2/2017

Aktuelle saker

(19.09.2017)

Landsforbundet mot stoffmisbruk (LSM) har laget 3 filmer som retter fokus mot situasjonen til de pårørende av rusavhengige.

(19.09.2017)

Årets Ungdatarapport viser at de fleste norsk ungdom fortsatt er veltilpasset, aktiv, hjemmekjær og har et godt forhold til sine foreldre. Det er nedgang i bruk av alkohol og tobakk, mens stadig flere rapporterer om psykiske helsplager.

(07.08.2017)

BrukerPlan kartlegger rusmiddelproblematikk og psykiske helseplager blant brukerne av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester.
Mer informasjon og påmelding

(29.06.2017)

Ballangen er blant de 26 kommunene i Nord-Norge som i vår får ny og oppdatert informasjon om «ståa» blant lokal ungdom.

Les saken i Spor 2/2017

(28.06.2017)

Etableringen av Ungdomsrådet i Sortland kommune er et konkret resultat av oppvekstplanen deres, der medvirkning fra barn og unge var helt sentralt for hvordan planen skulle bli.

Les saken i SPOR 2/2017

(28.06.2017)

Ungdommene i Fauske ungdomsråd har hatt det travelt med å følge opp Ungdata det siste året. – De sier det har vært kjempemoro!

Les saken i SPOR 2/2017

(28.06.2017)

I Brønnøy kommune jobber ungdom systematisk med løsninger på ulike lokale spørsmål som berører de unge i kommunen.

Les saken i SPOR 2/2017

(28.06.2017)

Jo Magne Ingul har skrevet en doktorgrad om sammenhengen mellom skolefravær og psykososiale belastninger i livet til ungdommene.

Les saken i SPOR 2/2017

(28.06.2017)

Folkehelsearbeidets frontsoldater - små kommuners ansvarlige alkoholhåndtering.

Les fag artikkelen i SPOR 2/2017

(28.06.2017)

Ved hjelp av videokonferanse skal innsatte i Tromsø fengsel få et bedre helsetilbud innenfor psykisk helse og rus.

Les saken i SPOR 2/2017

(28.06.2017)

Siden 1977 har Norge passert 6000 døde av overdoser. Statistikken viser en tendens til at det er de eldste rusmiddelavhengige som dør i overdose.

Les saken i SPOR 2/2017

(28.06.2017)

Nalokson nesespray er en enkel måte å redde liv på, og Feltpleien i Tromsø er glade for at de kan tilby brukerne både opplæring og selve nesesprayen.

Les saken i SPOR 2/2017

(27.06.2017)

Gatejuristen gir tilbud om oppsøkende og gratis rettshjelp for rusmiddelavhengige og tidligere rusmiddelavhengige i hele NordNorge.

Les saken i Spor 2/2017

(27.06.2017)

KoRus-Nord arrangerer temadager om Ungdata og bruk av resultatene for kommuner i Vesterålen og Nord-Troms i september 2017. 

Les saken i Spor 2/2017
Informasjon og påmelding til temadagene på Skjervøy og Sortland

(27.06.2017)

Å gi barn en trygg barndom, er det mest forebyggende voksne kan gjøre. Negative opplevelser i barndommen, kan føre til helseproblemer senere i livet. Les saken i Spor 2/2017

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 2u6o77
(Skriv inn koden over.)