Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Vil du jobbe på KoRus-Nord?

KoRus-Nord har ledig to stillinger som seniorrådgiver!

Her søker du: Webcruiter.no 
Søknadsfrist: 19. november 2020. 

KoRus-Nord skal styrke sin virksomhet innenfor flere områder; samarbeid omkring utsatte barn og unge i kommunene, videreutvikling av de nasjonale nettressursene forebygging.no og kommunetorget.no, samt praksisnær FoU knyttet til konkrete satsinger i vårt oppdrag fra Helsedirektoratet.

Aktuelle oppgaver:

 • Bistå kommunene i tjenesteutvikling, herunder iverksetting av nasjonale føringer i praksis.
 • Undervisning og veiledning om ulike faglige tema og konkrete metoder.
 • Faglig videreutvikling og redaksjonelt arbeid på de nasjonale nettressursene forebygging.no og kommunetorget.no.
 • Videreutvikling av praksisnær FoU knyttet til konkrete satsinger i vårt oppdrag, som for eksempel Program for folkehelsearbeid og ulike kartleggingsverktøy.

De som ansettes vil inngå i ulike interne arbeidsgrupper og i regionale og nasjonale nettverk.

Det konkrete innhold i den enkelte stilling vil bli definert ut fra kompetansen til de som tilsettes.

Innholdet i stillingen vil kunne endre seg i tråd med endringer i interne behov, og/eller i oppdraget fra Helsedirektoratet. Det forventes at den som tilsettes bidrar aktivt til at KoRus-Nord sin samlede oppgaveportefølje utføres.

Stillingen innebærer normalt reiseaktivitet. Pga koronasituasjonen har vi pr. i dag reiserestriksjoner. 

Utdanningskrav: De som tilsettes må ha utdanning på mastergrads-/hovedfagsnivå/Ph.D innenfor relevante fagomåder.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kunnskap om fagfeltet og kommunesektoren
 • Erfaring fra Forsknings- og/eller utviklingsarbeid
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Erfaring fra tjenester for barn og unge, for eksempel helsestasjon, barnevern

 Personlige egenskaper:

 • Initiativrik og resultatorientert
 • God gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsevner, samt evne til å jobbe selvstendig
 • Strategisk, systematisk, målrettet og fleksibel
 • Engasjement og evne til utvikling og omstilling

Vi kan tilby:

 • Trivelige og kunnskapsrike kolleger
 • Varierte og interessante arbeidsoppgaver
 • Faglig oppfølging, og gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale, i henhold til gjeldende overenskomster
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • UNN / KoRus-Nord er en IA-bedrift

Søknadsfrist: 19. november 2020

For mer informasjon om stillingene, kontakt virksomhetsleder Marit Andreassen tlf. 769 67340 / 95 76 30 23.

 

Om KoRus-Nord

KoRus-Nord er ett av 7 regionale kompetansesenter innen rusfeltet i Norge, og arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet. KoRus-Nord er lokalisert i Narvik og har 24 ansatte fordelt på 21,9 årsverk. Vi er organisatorisk plassert i UNN - Universitetssykehuset Nord-Norge.

KoRus-Nord sin hovedmålgruppe er kommunalt ansatte i Nordland, Troms og Finnmark. Vi har også oppgaver rettet mot spesialisthelsetjenesten.

KoRus-Nord skal være en «tjeneste for tjenestene» og for den forebyggende virksomheten i kommunene. Vårt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til å styrke kompetansen og kvaliteten i tjenestene.

Faglig omfatter vårt oppdrag kompetanseutvikling innenfor fire primære arbeidsområder: Rusforebygging, Tidlig innsats, Rusarbeid – oppfølging og behandling, samt videreutvikling og drift av de nasjonale nettjenestene forebygging.noog kommunetorget.no.

KoRus-Nord samarbeider tett med landets øvrige KoRus-er, andre kompetansemiljøer i regionen på tilgrensende fagområder, samt med Fylkesmannen, fylkeskommunene og brukerorganisasjoner.

Se vår hjemmeside korusnord.no for mer informasjon om vår virksomhet.


Følg denne linken for å søke på stillingen:  Webcruiter.no - Søk på stilling i KoRus-Nord 

Aktuelle saker

(23.02.2021)

Digital konferanse 28. og 29. april

KoRus-Midt er en av hovedarrangørene av Ruskonferansen 2021. KS deler ut kommunerusprisen på konferansen.

(19.01.2021)

I artikkelen «Bakkebyråkrater er våre kamerater» beskriver Kristin Buvik, forsker ved FHI, hvordan det kan være en lang vei mellom lov og virkelighet. 

(12.01.2021)

Denne artikkelen handler om hvordan kommunen kan legge til rette for at ordningen skal fungere best mulig.

:av Kari Hjertholm Danielsen (2021), KoRus Nord

(08.01.2021)

Denne artikkelen forsøker å tydeliggjøre kommunenes rolle i pakkeforløpene.

: av Siv Maude og Kari Hjertholm Danielsen, KoRus-Nord

(06.01.2021)

Flere kommuner i Nord-Norge ønsker mer kompetanse om psykisk helse, rusmidler og vold i svangerskap og småbarnstid.

(05.01.2021)

Prosjektet Tilgjengelig rusbehandling for ungdom, hadde som mål å få til tverretatlig og samtidig oppfølging og behandling for unge med avhengighetsproblematikk.

(17.12.2020)

Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan, skal bidra til at pårørende blir anerkjent som en ressurs.

(01.12.2020)

Helsedirektoratet har utlyst tilskudd til kommunalt rusarbeid for 2021, med søknadsfrist 10. februar 2021. Det er Fylkesmennene som forvalter tilskuddsordningen. 

(29.10.2020)

KoRus-Nord har ledig to stillinger som seniorrådgiver!

Her søker du: Webcruiter.no 
Søknadsfrist: 19. november 2020. 

(28.10.2020)

Helsedirektoratet har lansert en kampanje som har til hensikt å gi unge nøytral og faktabasert informasjon om cannabis. weedensenteret.no

(14.10.2020)

I SPOR 1/2020 kan du lese intervjuer med foredragsholderne på "Te ka slags nøtte?" 2020. De forteller om rustematikk knyttet til spørsmål omkring både vold, selvmord, folkehelse og psykisk helse.
Åpne magasinet 

(10.10.2020)

Lenken til webinaret og digitalt konferansemagasin SPOR, publiseres her 14.10.2020 kl 0930.

(07.10.2020)

Forebygging.no/skole tilbyr informasjon og fagstoff om folkehelsearbeid og rusmiddelforebygging i skolen.

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: ycmoc6
(Skriv inn koden over.)