Vil du jobbe på KoRus-Nord?

KoRus-Nord har ledig to stillinger som seniorrådgiver!

Her søker du: Webcruiter.no 
Søknadsfrist: 19. november 2020. 

KoRus-Nord skal styrke sin virksomhet innenfor flere områder; samarbeid omkring utsatte barn og unge i kommunene, videreutvikling av de nasjonale nettressursene forebygging.no og kommunetorget.no, samt praksisnær FoU knyttet til konkrete satsinger i vårt oppdrag fra Helsedirektoratet.

Aktuelle oppgaver:

 • Bistå kommunene i tjenesteutvikling, herunder iverksetting av nasjonale føringer i praksis.
 • Undervisning og veiledning om ulike faglige tema og konkrete metoder.
 • Faglig videreutvikling og redaksjonelt arbeid på de nasjonale nettressursene forebygging.no og kommunetorget.no.
 • Videreutvikling av praksisnær FoU knyttet til konkrete satsinger i vårt oppdrag, som for eksempel Program for folkehelsearbeid og ulike kartleggingsverktøy.

De som ansettes vil inngå i ulike interne arbeidsgrupper og i regionale og nasjonale nettverk.

Det konkrete innhold i den enkelte stilling vil bli definert ut fra kompetansen til de som tilsettes.

Innholdet i stillingen vil kunne endre seg i tråd med endringer i interne behov, og/eller i oppdraget fra Helsedirektoratet. Det forventes at den som tilsettes bidrar aktivt til at KoRus-Nord sin samlede oppgaveportefølje utføres.

Stillingen innebærer normalt reiseaktivitet. Pga koronasituasjonen har vi pr. i dag reiserestriksjoner. 

Utdanningskrav: De som tilsettes må ha utdanning på mastergrads-/hovedfagsnivå/Ph.D innenfor relevante fagomåder.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kunnskap om fagfeltet og kommunesektoren
 • Erfaring fra Forsknings- og/eller utviklingsarbeid
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Erfaring fra tjenester for barn og unge, for eksempel helsestasjon, barnevern

 Personlige egenskaper:

 • Initiativrik og resultatorientert
 • God gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsevner, samt evne til å jobbe selvstendig
 • Strategisk, systematisk, målrettet og fleksibel
 • Engasjement og evne til utvikling og omstilling

Vi kan tilby:

 • Trivelige og kunnskapsrike kolleger
 • Varierte og interessante arbeidsoppgaver
 • Faglig oppfølging, og gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale, i henhold til gjeldende overenskomster
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • UNN / KoRus-Nord er en IA-bedrift

Søknadsfrist: 19. november 2020

For mer informasjon om stillingene, kontakt virksomhetsleder Marit Andreassen tlf. 769 67340 / 95 76 30 23.

 

Om KoRus-Nord

KoRus-Nord er ett av 7 regionale kompetansesenter innen rusfeltet i Norge, og arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet. KoRus-Nord er lokalisert i Narvik og har 24 ansatte fordelt på 21,9 årsverk. Vi er organisatorisk plassert i UNN - Universitetssykehuset Nord-Norge.

KoRus-Nord sin hovedmålgruppe er kommunalt ansatte i Nordland, Troms og Finnmark. Vi har også oppgaver rettet mot spesialisthelsetjenesten.

KoRus-Nord skal være en «tjeneste for tjenestene» og for den forebyggende virksomheten i kommunene. Vårt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til å styrke kompetansen og kvaliteten i tjenestene.

Faglig omfatter vårt oppdrag kompetanseutvikling innenfor fire primære arbeidsområder: Rusforebygging, Tidlig innsats, Rusarbeid – oppfølging og behandling, samt videreutvikling og drift av de nasjonale nettjenestene forebygging.noog kommunetorget.no.

KoRus-Nord samarbeider tett med landets øvrige KoRus-er, andre kompetansemiljøer i regionen på tilgrensende fagområder, samt med Fylkesmannen, fylkeskommunene og brukerorganisasjoner.

Se vår hjemmeside korusnord.no for mer informasjon om vår virksomhet.


Følg denne linken for å søke på stillingen:  Webcruiter.no - Søk på stilling i KoRus-Nord 

Aktuelle saker

(21.06.2022)

Kompetanse, samarbeid og samhandling i norske kommuner

En undersøkelse fra 73 norske BTI/BTS-kommuner. Det er med data fra 12 nordnorske kommuner i rapporten.

(20.06.2022)

Barn og unge er en prioritert målgruppe for programmet, som foregår i 2017-2027.

(01.06.2022)

Ungdata har vært gjennomført i videregeående skoler, ungdomstrinn og 5.-7. trinn (Ungdata Junior) i Nordland i 2022. 

Rapportene er nå sendt ut til kommuner/fylket.

(08.11.2021)

KORUS Nord tilbyr innføringskurs og fordypningskurs innen Motiverende intervju

(15.10.2021)

På KORUS Nord sin YouTube-kanal er foredragene fra konferansen tilgjengelig. 

(12.10.2021)

Les intervjuer om "Endring i alkoholbruk under pandemien", "Sosial ulikhet i oppvekst", "Kritisk blikk på brukermedvirkning", mm i fagmagasinet SPOR.

(27.09.2021)

Samlingen har fokus på erfaringsutveksling i BTS arbeidet. Det faglige innholdet vil være basert på innspill fra deltakerkommunene og kompetansesentrene. 

(27.09.2021)

Tradisjon tro, arrangeres konferansen 13. og 14. oktober 2021. Målgruppen er kommunalt ansatte som jobber innen psykisk helse-, rus-, vold- og traumefeltet. 

(27.09.2021)

Dette er tema for neste webinar om overdose, som arrangeres 6. oktober kl. 09.00-10.00. Målet med webinarrekken er å bidra til at så mange kommuner som mulig kommer i gang med overdoseforeforebyggende arbeid.

(27.09.2021)

Tidlig Inn er et opplæringsprogram for fagpersoner i kommunene som jobber med gravide og småbarnsforeldre i forhold til rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner. 

(22.09.2021)

Buf.dir har utlyst nye prosjektmidler til BTS/BTI.

Obs! Kort søknadsfrist: 8. oktober 2021

(22.09.2021)

Ansatte i kommunale tjenester for psykisk helse og rus inviteres til fagdag i Kirkenes 26. oktober 2021

(20.08.2021)

Helsedirektoratet inviterer til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse fredag 27. august.

(17.08.2021)

Da pandemien traff oss i mars 2020, ble mange ulike hjelpetilbud stengt ned. Hvordan påvirket dette den psykiske helsen til barn og unge? Dette er ett av temaene under årets "Te ka slags nøtte?" konferanse.

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 46rv62
(Skriv inn koden over.)