Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Vil du jobbe på KoRus-Nord?

KoRus-Nord har ledig to stillinger som seniorrådgiver!

Her søker du: Webcruiter.no 
Søknadsfrist: 19. november 2020. 

KoRus-Nord skal styrke sin virksomhet innenfor flere områder; samarbeid omkring utsatte barn og unge i kommunene, videreutvikling av de nasjonale nettressursene forebygging.no og kommunetorget.no, samt praksisnær FoU knyttet til konkrete satsinger i vårt oppdrag fra Helsedirektoratet.

Aktuelle oppgaver:

 • Bistå kommunene i tjenesteutvikling, herunder iverksetting av nasjonale føringer i praksis.
 • Undervisning og veiledning om ulike faglige tema og konkrete metoder.
 • Faglig videreutvikling og redaksjonelt arbeid på de nasjonale nettressursene forebygging.no og kommunetorget.no.
 • Videreutvikling av praksisnær FoU knyttet til konkrete satsinger i vårt oppdrag, som for eksempel Program for folkehelsearbeid og ulike kartleggingsverktøy.

De som ansettes vil inngå i ulike interne arbeidsgrupper og i regionale og nasjonale nettverk.

Det konkrete innhold i den enkelte stilling vil bli definert ut fra kompetansen til de som tilsettes.

Innholdet i stillingen vil kunne endre seg i tråd med endringer i interne behov, og/eller i oppdraget fra Helsedirektoratet. Det forventes at den som tilsettes bidrar aktivt til at KoRus-Nord sin samlede oppgaveportefølje utføres.

Stillingen innebærer normalt reiseaktivitet. Pga koronasituasjonen har vi pr. i dag reiserestriksjoner. 

Utdanningskrav: De som tilsettes må ha utdanning på mastergrads-/hovedfagsnivå/Ph.D innenfor relevante fagomåder.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kunnskap om fagfeltet og kommunesektoren
 • Erfaring fra Forsknings- og/eller utviklingsarbeid
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Erfaring fra tjenester for barn og unge, for eksempel helsestasjon, barnevern

 Personlige egenskaper:

 • Initiativrik og resultatorientert
 • God gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsevner, samt evne til å jobbe selvstendig
 • Strategisk, systematisk, målrettet og fleksibel
 • Engasjement og evne til utvikling og omstilling

Vi kan tilby:

 • Trivelige og kunnskapsrike kolleger
 • Varierte og interessante arbeidsoppgaver
 • Faglig oppfølging, og gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale, i henhold til gjeldende overenskomster
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • UNN / KoRus-Nord er en IA-bedrift

Søknadsfrist: 19. november 2020

For mer informasjon om stillingene, kontakt virksomhetsleder Marit Andreassen tlf. 769 67340 / 95 76 30 23.

 

Om KoRus-Nord

KoRus-Nord er ett av 7 regionale kompetansesenter innen rusfeltet i Norge, og arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet. KoRus-Nord er lokalisert i Narvik og har 24 ansatte fordelt på 21,9 årsverk. Vi er organisatorisk plassert i UNN - Universitetssykehuset Nord-Norge.

KoRus-Nord sin hovedmålgruppe er kommunalt ansatte i Nordland, Troms og Finnmark. Vi har også oppgaver rettet mot spesialisthelsetjenesten.

KoRus-Nord skal være en «tjeneste for tjenestene» og for den forebyggende virksomheten i kommunene. Vårt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til å styrke kompetansen og kvaliteten i tjenestene.

Faglig omfatter vårt oppdrag kompetanseutvikling innenfor fire primære arbeidsområder: Rusforebygging, Tidlig innsats, Rusarbeid – oppfølging og behandling, samt videreutvikling og drift av de nasjonale nettjenestene forebygging.noog kommunetorget.no.

KoRus-Nord samarbeider tett med landets øvrige KoRus-er, andre kompetansemiljøer i regionen på tilgrensende fagområder, samt med Fylkesmannen, fylkeskommunene og brukerorganisasjoner.

Se vår hjemmeside korusnord.no for mer informasjon om vår virksomhet.


Følg denne linken for å søke på stillingen:  Webcruiter.no - Søk på stilling i KoRus-Nord 

Aktuelle saker

(22.09.2021)

Buf.dir har utlyst nye prosjektmidler til BTS/BTI. Obs! Kort søknadsfrist! 8. oktober 2021

(22.09.2021)

Ansatte i kommunale tjenester for psykisk helse og rus inviteres til fagdag i Kirkenes 26. oktober 2021

(20.08.2021)

Helsedirektoratet inviterer til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse fredag 27. august.

(17.08.2021)

Da pandemien traff oss i mars 2020, ble mange ulike hjelpetilbud stengt ned. Hvordan påvirket dette den psykiske helsen til barn og unge? Dette er ett av temaene under årets "Te ka slags nøtte?" konferanse.

(17.08.2021)

25. august går startskuddet for årets kartlegging med BrukerPlan. Da inviteres du og din kommune til webinar om BrukerPlan 2021, og det er enda mulig å melde seg på!  

(17.08.2021)

324 personer døde av overdose i 2020. Det er 324 for mange. 31. august markeres Verdens overdosedag, og i mange kommuner markeres dagen med arrangementer av ulikt slag. 

(12.08.2021)

Loppa- og Alta kommune skal i høst starte gjennomføringen av opplæringsprogrammet  Tidlig inn. 

(11.08.2021)

Vi tilbyr innføringskurs i Bodø, Mo i Rana og Alta. Fordypningskurs tilbys i Tromsø. 

(06.07.2021)

23. september arrangerer KoRus-Midt webinaret: Barn som pårørende. Samtidig lanseres "Barnespor" som verktøy.

(06.07.2021)

Arrangeres i Tromsø 27.-28. oktober 2021

(11.06.2021)

Artikkelen baserer seg på Ungdata-resultaterog handler om utvikling av cannabisbruk blant ungdom fra 2010-2019.

(11.06.2021)

Det er tre år siden Ungdata ble gjennomført blant barn og unge i Nordland. Våren 2022 er det mulighet for å gjennomføre kartleggingen på nytt.

(11.06.2021)

Barneombudet har gitt ut en ny rapport, skrevet av en ekspertgruppe bestående av 7 ungdommer.

(10.06.2021)

Oppvekstprofilene for 2021 er publisert. De  gir kommuner rask oversikt over den viktigste statistikken knyttet til oppvekst.

(10.06.2021)

Høsten 2021 tilbyr de regionale kompetansesentrene på rusområdet en rekke webinarer med overdose som tema. 

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: r8421p
(Skriv inn koden over.)