Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Tilbyr nye nettbaserte kurs og forelesninger

Flere av kompetansetilbudene som KoRus-Nord tilbyr ansatte i kommunene, er nå gjort om til nettbaserte kurs og forelesninger. 

Disse finnes under overskriften «Tilbud på forespørsel» på www.korusnord.no, f.eks. veiledning i motiverende intervju (MI), forelesninger og arbeidsseminar i satsingen bedre tverrsektorielt samarbeid (BTS), samt seminar om pakkeforløp rus og psykisk helse.

Nestleder ved KoRus-Nord, Øystein Gravrok (bildet) er fornøyd med at de ansatte i stadig større grad når ut til tjenestene i kommunene med veiledning og ulike opplæringstiltak over nett.

KoRus-Nord skal være en tjeneste for tjenestene i kommunene, og bidra med veiledning og opplæring av ansatte innen både rus-, helse- og oppvekstsektoren. På kursene i regi av Korus-Nord har det tidligere vært svært mange deltakere fra ulike enheter, gjerne fra flere kommuner.

- Vi håper ansatte i kommuner og andre i vår målgruppe tar kontakt, og vi vil da gjøre vårt beste for å kunne tilby ulike opplæringstiltak over nett. Det sier Elisabeth Nordmo, seniorrådgiver og koordinator for fagområdet rusarbeid – oppfølging og behandling ved KoRus-Nord. Hun legger til at det meste av det gruppa har lagt inn under «tilbud på forespørsel», kan nå gjennomføres via video, f.eks. Skype/Teams, eventuelt med tilpasninger.
Nesseby kommune er først ute med å gjennomføre et seminar om kommunens rolle i pakkeforløp rus og psykisk helse.

- Helt konkret har vi nå planlagt å gjennomføre dette seminaret via Teams. Etter avtale med kommunen gjennomføres seminaret over tre dager, med økter på vel to timer pr. del. Dette vil så bli lagt ut som et åpent tilbud, der vi tilpasser hvert seminar til den enkelte kommune. Det forteller rådgiver Kari Hjertholm Danielsen, som har mange års erfaring innen rusbehandlingsfeltet.

Også de som jobber på området tidlig innsats, har nå utviklet ulike nettløsninger.
- Allerede tilbyr vi forelesninger og kompetansetilbud over nett, både innenfor tematikken Barn som pårørende og BTS, i tillegg til veiledning og vedlikehold av kompetanse innen MI. Vi jobber med å tilby flere digitale løsninger for dialog, veiledning og øvelser der det er hensiktsmessig. Det vil i den nærmeste tiden komme flere nettbaserte tilbud innen Tidlig Innsats-feltet, sier Turi Enoksen, koordinator for dette fagområdet.
Hun legger til at KoRus-Nord forsøker å tilpasse seg situasjonen som kommunene er i, og samtidig følge de gjeldende helserådene. Enoksen ser også fordeler ved omlegging til digitale kurs og kompetansetilbud:

- Deltakerne slipper reisekostnader, og vi kan dessuten nå ut til mange flere ansatte i kommunene. Så lenge de tekniske løsningene er oppe og går, kan vi også ta inn flere deltakere på kursene våre.
Også de ansatte som jobber med rusforebyggende tiltak og folkehelse, følger nå opp de ulike veiledningsoppdragene over Teams:

- Innen program for folkehelse har vi lenge hatt veiledningsmøter med kommuner over nett, sammen med de andre kompetansesentrene i Nord-Norge. I disse møtene bidrar vi spesielt med veiledning innen rusforebygging, slik at kommunene kan utvikle nye tiltak også på dette området. Vi kan også tilby nettbaserte kurs om alkoholloven og veiledningsmøter tilknyttet ansvarlig alkoholhåndtering. Over sommeren vil vi tilby nettmøter som skal bidra til at kommunene forbereder en god Ungdata-gjennomføring til neste år, forteller Øystein Gravrok, nestleder og koordinator for fagområdet rusforebygging og folkehelse.

(Foto: Terje Myller/ Tekst: Trude Aalmen)

Aktuelle saker

(23.02.2021)

Digital konferanse 28. og 29. april

KoRus-Midt er en av hovedarrangørene av Ruskonferansen 2021. KS deler ut kommunerusprisen på konferansen.

(19.01.2021)

I artikkelen «Bakkebyråkrater er våre kamerater» beskriver Kristin Buvik, forsker ved FHI, hvordan det kan være en lang vei mellom lov og virkelighet. 

(12.01.2021)

Denne artikkelen handler om hvordan kommunen kan legge til rette for at ordningen skal fungere best mulig.

:av Kari Hjertholm Danielsen (2021), KoRus Nord

(08.01.2021)

Denne artikkelen forsøker å tydeliggjøre kommunenes rolle i pakkeforløpene.

: av Siv Maude og Kari Hjertholm Danielsen, KoRus-Nord

(06.01.2021)

Flere kommuner i Nord-Norge ønsker mer kompetanse om psykisk helse, rusmidler og vold i svangerskap og småbarnstid.

(05.01.2021)

Prosjektet Tilgjengelig rusbehandling for ungdom, hadde som mål å få til tverretatlig og samtidig oppfølging og behandling for unge med avhengighetsproblematikk.

(17.12.2020)

Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan, skal bidra til at pårørende blir anerkjent som en ressurs.

(01.12.2020)

Helsedirektoratet har utlyst tilskudd til kommunalt rusarbeid for 2021, med søknadsfrist 10. februar 2021. Det er Fylkesmennene som forvalter tilskuddsordningen. 

(29.10.2020)

KoRus-Nord har ledig to stillinger som seniorrådgiver!

Her søker du: Webcruiter.no 
Søknadsfrist: 19. november 2020. 

(28.10.2020)

Helsedirektoratet har lansert en kampanje som har til hensikt å gi unge nøytral og faktabasert informasjon om cannabis. weedensenteret.no

(14.10.2020)

I SPOR 1/2020 kan du lese intervjuer med foredragsholderne på "Te ka slags nøtte?" 2020. De forteller om rustematikk knyttet til spørsmål omkring både vold, selvmord, folkehelse og psykisk helse.
Åpne magasinet 

(10.10.2020)

Lenken til webinaret og digitalt konferansemagasin SPOR, publiseres her 14.10.2020 kl 0930.

(07.10.2020)

Forebygging.no/skole tilbyr informasjon og fagstoff om folkehelsearbeid og rusmiddelforebygging i skolen.

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: ob576x
(Skriv inn koden over.)