Tilbyr nye nettbaserte kurs og forelesninger

Flere av kompetansetilbudene som KoRus-Nord tilbyr ansatte i kommunene, er nå gjort om til nettbaserte kurs og forelesninger. 

Disse finnes under overskriften «Tilbud på forespørsel» på www.korusnord.no, f.eks. veiledning i motiverende intervju (MI), forelesninger og arbeidsseminar i satsingen bedre tverrsektorielt samarbeid (BTS), samt seminar om pakkeforløp rus og psykisk helse.

Nestleder ved KoRus-Nord, Øystein Gravrok (bildet) er fornøyd med at de ansatte i stadig større grad når ut til tjenestene i kommunene med veiledning og ulike opplæringstiltak over nett.

KoRus-Nord skal være en tjeneste for tjenestene i kommunene, og bidra med veiledning og opplæring av ansatte innen både rus-, helse- og oppvekstsektoren. På kursene i regi av Korus-Nord har det tidligere vært svært mange deltakere fra ulike enheter, gjerne fra flere kommuner.

- Vi håper ansatte i kommuner og andre i vår målgruppe tar kontakt, og vi vil da gjøre vårt beste for å kunne tilby ulike opplæringstiltak over nett. Det sier Elisabeth Nordmo, seniorrådgiver og koordinator for fagområdet rusarbeid – oppfølging og behandling ved KoRus-Nord. Hun legger til at det meste av det gruppa har lagt inn under «tilbud på forespørsel», kan nå gjennomføres via video, f.eks. Skype/Teams, eventuelt med tilpasninger.
Nesseby kommune er først ute med å gjennomføre et seminar om kommunens rolle i pakkeforløp rus og psykisk helse.

- Helt konkret har vi nå planlagt å gjennomføre dette seminaret via Teams. Etter avtale med kommunen gjennomføres seminaret over tre dager, med økter på vel to timer pr. del. Dette vil så bli lagt ut som et åpent tilbud, der vi tilpasser hvert seminar til den enkelte kommune. Det forteller rådgiver Kari Hjertholm Danielsen, som har mange års erfaring innen rusbehandlingsfeltet.

Også de som jobber på området tidlig innsats, har nå utviklet ulike nettløsninger.
- Allerede tilbyr vi forelesninger og kompetansetilbud over nett, både innenfor tematikken Barn som pårørende og BTS, i tillegg til veiledning og vedlikehold av kompetanse innen MI. Vi jobber med å tilby flere digitale løsninger for dialog, veiledning og øvelser der det er hensiktsmessig. Det vil i den nærmeste tiden komme flere nettbaserte tilbud innen Tidlig Innsats-feltet, sier Turi Enoksen, koordinator for dette fagområdet.
Hun legger til at KoRus-Nord forsøker å tilpasse seg situasjonen som kommunene er i, og samtidig følge de gjeldende helserådene. Enoksen ser også fordeler ved omlegging til digitale kurs og kompetansetilbud:

- Deltakerne slipper reisekostnader, og vi kan dessuten nå ut til mange flere ansatte i kommunene. Så lenge de tekniske løsningene er oppe og går, kan vi også ta inn flere deltakere på kursene våre.
Også de ansatte som jobber med rusforebyggende tiltak og folkehelse, følger nå opp de ulike veiledningsoppdragene over Teams:

- Innen program for folkehelse har vi lenge hatt veiledningsmøter med kommuner over nett, sammen med de andre kompetansesentrene i Nord-Norge. I disse møtene bidrar vi spesielt med veiledning innen rusforebygging, slik at kommunene kan utvikle nye tiltak også på dette området. Vi kan også tilby nettbaserte kurs om alkoholloven og veiledningsmøter tilknyttet ansvarlig alkoholhåndtering. Over sommeren vil vi tilby nettmøter som skal bidra til at kommunene forbereder en god Ungdata-gjennomføring til neste år, forteller Øystein Gravrok, nestleder og koordinator for fagområdet rusforebygging og folkehelse.

(Foto: Terje Myller/ Tekst: Trude Aalmen)

Aktuelle saker

(21.06.2022)

Kompetanse, samarbeid og samhandling i norske kommuner

En undersøkelse fra 73 norske BTI/BTS-kommuner. Det er med data fra 12 nordnorske kommuner i rapporten.

(20.06.2022)

Barn og unge er en prioritert målgruppe for programmet, som foregår i 2017-2027.

(01.06.2022)

Ungdata har vært gjennomført i videregeående skoler, ungdomstrinn og 5.-7. trinn (Ungdata Junior) i Nordland i 2022. 

Rapportene er nå sendt ut til kommuner/fylket.

(08.11.2021)

KORUS Nord tilbyr innføringskurs og fordypningskurs innen Motiverende intervju

(15.10.2021)

På KORUS Nord sin YouTube-kanal er foredragene fra konferansen tilgjengelig. 

(12.10.2021)

Les intervjuer om "Endring i alkoholbruk under pandemien", "Sosial ulikhet i oppvekst", "Kritisk blikk på brukermedvirkning", mm i fagmagasinet SPOR.

(27.09.2021)

Samlingen har fokus på erfaringsutveksling i BTS arbeidet. Det faglige innholdet vil være basert på innspill fra deltakerkommunene og kompetansesentrene. 

(27.09.2021)

Tradisjon tro, arrangeres konferansen 13. og 14. oktober 2021. Målgruppen er kommunalt ansatte som jobber innen psykisk helse-, rus-, vold- og traumefeltet. 

(27.09.2021)

Dette er tema for neste webinar om overdose, som arrangeres 6. oktober kl. 09.00-10.00. Målet med webinarrekken er å bidra til at så mange kommuner som mulig kommer i gang med overdoseforeforebyggende arbeid.

(27.09.2021)

Tidlig Inn er et opplæringsprogram for fagpersoner i kommunene som jobber med gravide og småbarnsforeldre i forhold til rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner. 

(22.09.2021)

Buf.dir har utlyst nye prosjektmidler til BTS/BTI.

Obs! Kort søknadsfrist: 8. oktober 2021

(22.09.2021)

Ansatte i kommunale tjenester for psykisk helse og rus inviteres til fagdag i Kirkenes 26. oktober 2021

(20.08.2021)

Helsedirektoratet inviterer til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse fredag 27. august.

(17.08.2021)

Da pandemien traff oss i mars 2020, ble mange ulike hjelpetilbud stengt ned. Hvordan påvirket dette den psykiske helsen til barn og unge? Dette er ett av temaene under årets "Te ka slags nøtte?" konferanse.

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: t61t04
(Skriv inn koden over.)