Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Tilbyr nye nettbaserte kurs og forelesninger

Flere av kompetansetilbudene som KoRus-Nord tilbyr ansatte i kommunene, er nå gjort om til nettbaserte kurs og forelesninger. 

Disse finnes under overskriften «Tilbud på forespørsel» på www.korusnord.no, f.eks. veiledning i motiverende intervju (MI), forelesninger og arbeidsseminar i satsingen bedre tverrsektorielt samarbeid (BTS), samt seminar om pakkeforløp rus og psykisk helse.

Nestleder ved KoRus-Nord, Øystein Gravrok (bildet) er fornøyd med at de ansatte i stadig større grad når ut til tjenestene i kommunene med veiledning og ulike opplæringstiltak over nett.

KoRus-Nord skal være en tjeneste for tjenestene i kommunene, og bidra med veiledning og opplæring av ansatte innen både rus-, helse- og oppvekstsektoren. På kursene i regi av Korus-Nord har det tidligere vært svært mange deltakere fra ulike enheter, gjerne fra flere kommuner.

- Vi håper ansatte i kommuner og andre i vår målgruppe tar kontakt, og vi vil da gjøre vårt beste for å kunne tilby ulike opplæringstiltak over nett. Det sier Elisabeth Nordmo, seniorrådgiver og koordinator for fagområdet rusarbeid – oppfølging og behandling ved KoRus-Nord. Hun legger til at det meste av det gruppa har lagt inn under «tilbud på forespørsel», kan nå gjennomføres via video, f.eks. Skype/Teams, eventuelt med tilpasninger.
Nesseby kommune er først ute med å gjennomføre et seminar om kommunens rolle i pakkeforløp rus og psykisk helse.

- Helt konkret har vi nå planlagt å gjennomføre dette seminaret via Teams. Etter avtale med kommunen gjennomføres seminaret over tre dager, med økter på vel to timer pr. del. Dette vil så bli lagt ut som et åpent tilbud, der vi tilpasser hvert seminar til den enkelte kommune. Det forteller rådgiver Kari Hjertholm Danielsen, som har mange års erfaring innen rusbehandlingsfeltet.

Også de som jobber på området tidlig innsats, har nå utviklet ulike nettløsninger.
- Allerede tilbyr vi forelesninger og kompetansetilbud over nett, både innenfor tematikken Barn som pårørende og BTS, i tillegg til veiledning og vedlikehold av kompetanse innen MI. Vi jobber med å tilby flere digitale løsninger for dialog, veiledning og øvelser der det er hensiktsmessig. Det vil i den nærmeste tiden komme flere nettbaserte tilbud innen Tidlig Innsats-feltet, sier Turi Enoksen, koordinator for dette fagområdet.
Hun legger til at KoRus-Nord forsøker å tilpasse seg situasjonen som kommunene er i, og samtidig følge de gjeldende helserådene. Enoksen ser også fordeler ved omlegging til digitale kurs og kompetansetilbud:

- Deltakerne slipper reisekostnader, og vi kan dessuten nå ut til mange flere ansatte i kommunene. Så lenge de tekniske løsningene er oppe og går, kan vi også ta inn flere deltakere på kursene våre.
Også de ansatte som jobber med rusforebyggende tiltak og folkehelse, følger nå opp de ulike veiledningsoppdragene over Teams:

- Innen program for folkehelse har vi lenge hatt veiledningsmøter med kommuner over nett, sammen med de andre kompetansesentrene i Nord-Norge. I disse møtene bidrar vi spesielt med veiledning innen rusforebygging, slik at kommunene kan utvikle nye tiltak også på dette området. Vi kan også tilby nettbaserte kurs om alkoholloven og veiledningsmøter tilknyttet ansvarlig alkoholhåndtering. Over sommeren vil vi tilby nettmøter som skal bidra til at kommunene forbereder en god Ungdata-gjennomføring til neste år, forteller Øystein Gravrok, nestleder og koordinator for fagområdet rusforebygging og folkehelse.

(Foto: Terje Myller/ Tekst: Trude Aalmen)

Aktuelle saker

(26.06.2020)

KoRus-Nord tilbyr opplæring til kommuner. Undervisningstilbudet tilpasses kommunens ønsker og behov.

(15.06.2020)

KoRus-Nord tilbyr opplæring i bruk av kartleggingsverktøyene AUDIT og DUDIT. Dette er verktøy for identifisering av alkoholbruk og av problemer med narkotiske stoffer og/eller legemidler. 

(15.06.2020)

Konferansen har 20 års-jubileum! Tema i år er "Rus og vold i et samfunnsperspektiv" og "Å leve - om selvmord og selvmordsforebygging".

(15.06.2020)

Rapporten viser kommunenes beskrivelse av konsekvensene av koronasituasjonen for målgruppene til kommunalt psykisk helse og rusarbeid.
Les mer på kommunetorget.no

(04.06.2020)

Regionalt opplæringsteam for Tidlig inn i Nord-Norge har kartlagt hvordan gravide, spe- og småbarn og familier i risikosonen har blitt fulgt opp og ivaretatt i nordnorske kommuner.

(29.05.2020)

Det er nå tre år siden Ungdata ble gjennomført i Troms og Finnmark, både i kommuner og i videregående skoler. Våren 2021 er det mulighet for å gjennomføre kartleggingen på nytt.

(28.05.2020)

Mange brukerorganisasjoner har jobbet mye og tenkt nytt rundt ettervern under pandemien. Det har også brukerorganisasjonen Marborg i Narvik gjort med sitt fokus på aktivitet og nettverk.

(28.05.2020)

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Helse Norge tilbyr informasjon på flere språk

(27.05.2020)

I løpet av sommeren 2020 skal kommunepolitikerne vedta nye alkoholpolitiske handlingsplaner. 

(27.05.2020)
KoRus-Nord legger til rette for at alle kommuner i Nord-Norge skal få gjennomført kartlegging med BrukerPlan i 2020. 
(27.05.2020)

Helsedirektoratet har kommet med oppdaterte veiledere for smittevern i barnehager, barne- og ungdomsskolen og videregående våren 2020, etter koronautbruddet (covid-19).

(27.05.2020)

Med en 5-10 minutters opplæringssesjon kan brukere, familie, venner og andre som har tilknytning til steder hvor overdoser forekommer, være rustet til å gjennomføre nødhjelp. 

(20.05.2020)

Flere av kompetansetilbudene som KoRus-Nord tilbyr ansatte i kommunene, er nå gjort om til nettbaserte kurs og forelesninger. 

(20.05.2020)

En ny undersøkelse av fadderperioden ved UiT i 2019 viser at DebutUKA i stor grad bidrar til at studentene får seg venner og et sosialt nettverk.

(15.05.2020)

For å nå bedre ut til vår målgruppe, finner du nå KoRus-Nord også på Facebook.

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 46736k
(Skriv inn koden over.)