Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Tilbyr nye nettbaserte kurs og forelesninger

Flere av kompetansetilbudene som KoRus-Nord tilbyr ansatte i kommunene, er nå gjort om til nettbaserte kurs og forelesninger. 

Disse finnes under overskriften «Tilbud på forespørsel» på www.korusnord.no, f.eks. veiledning i motiverende intervju (MI), forelesninger og arbeidsseminar i satsingen bedre tverrsektorielt samarbeid (BTS), samt seminar om pakkeforløp rus og psykisk helse.

Nestleder ved KoRus-Nord, Øystein Gravrok (bildet) er fornøyd med at de ansatte i stadig større grad når ut til tjenestene i kommunene med veiledning og ulike opplæringstiltak over nett.

KoRus-Nord skal være en tjeneste for tjenestene i kommunene, og bidra med veiledning og opplæring av ansatte innen både rus-, helse- og oppvekstsektoren. På kursene i regi av Korus-Nord har det tidligere vært svært mange deltakere fra ulike enheter, gjerne fra flere kommuner.

- Vi håper ansatte i kommuner og andre i vår målgruppe tar kontakt, og vi vil da gjøre vårt beste for å kunne tilby ulike opplæringstiltak over nett. Det sier Elisabeth Nordmo, seniorrådgiver og koordinator for fagområdet rusarbeid – oppfølging og behandling ved KoRus-Nord. Hun legger til at det meste av det gruppa har lagt inn under «tilbud på forespørsel», kan nå gjennomføres via video, f.eks. Skype/Teams, eventuelt med tilpasninger.
Nesseby kommune er først ute med å gjennomføre et seminar om kommunens rolle i pakkeforløp rus og psykisk helse.

- Helt konkret har vi nå planlagt å gjennomføre dette seminaret via Teams. Etter avtale med kommunen gjennomføres seminaret over tre dager, med økter på vel to timer pr. del. Dette vil så bli lagt ut som et åpent tilbud, der vi tilpasser hvert seminar til den enkelte kommune. Det forteller rådgiver Kari Hjertholm Danielsen, som har mange års erfaring innen rusbehandlingsfeltet.

Også de som jobber på området tidlig innsats, har nå utviklet ulike nettløsninger.
- Allerede tilbyr vi forelesninger og kompetansetilbud over nett, både innenfor tematikken Barn som pårørende og BTS, i tillegg til veiledning og vedlikehold av kompetanse innen MI. Vi jobber med å tilby flere digitale løsninger for dialog, veiledning og øvelser der det er hensiktsmessig. Det vil i den nærmeste tiden komme flere nettbaserte tilbud innen Tidlig Innsats-feltet, sier Turi Enoksen, koordinator for dette fagområdet.
Hun legger til at KoRus-Nord forsøker å tilpasse seg situasjonen som kommunene er i, og samtidig følge de gjeldende helserådene. Enoksen ser også fordeler ved omlegging til digitale kurs og kompetansetilbud:

- Deltakerne slipper reisekostnader, og vi kan dessuten nå ut til mange flere ansatte i kommunene. Så lenge de tekniske løsningene er oppe og går, kan vi også ta inn flere deltakere på kursene våre.
Også de ansatte som jobber med rusforebyggende tiltak og folkehelse, følger nå opp de ulike veiledningsoppdragene over Teams:

- Innen program for folkehelse har vi lenge hatt veiledningsmøter med kommuner over nett, sammen med de andre kompetansesentrene i Nord-Norge. I disse møtene bidrar vi spesielt med veiledning innen rusforebygging, slik at kommunene kan utvikle nye tiltak også på dette området. Vi kan også tilby nettbaserte kurs om alkoholloven og veiledningsmøter tilknyttet ansvarlig alkoholhåndtering. Over sommeren vil vi tilby nettmøter som skal bidra til at kommunene forbereder en god Ungdata-gjennomføring til neste år, forteller Øystein Gravrok, nestleder og koordinator for fagområdet rusforebygging og folkehelse.

(Foto: Terje Myller/ Tekst: Trude Aalmen)

Aktuelle saker

(29.10.2020)

KoRus-Nord har ledig to stillinger som seniorrådgiver!

Her søker du: Webcruiter.no 
Søknadsfrist: 19. november 2020. 

(28.10.2020)

Helsedirektoratet har lansert en kampanje som har til hensikt å gi unge nøytral og faktabasert informasjon om cannabis. weedensenteret.no

(14.10.2020)

I SPOR 1/2020 kan du lese intervjuer med foredragsholderne på "Te ka slags nøtte?" 2020. De forteller om rustematikk knyttet til spørsmål omkring både vold, selvmord, folkehelse og psykisk helse.
Åpne magasinet 

(10.10.2020)

Lenken til webinaret og digitalt konferansemagasin SPOR, publiseres her 14.10.2020 kl 0930.

(07.10.2020)

Forebygging.no/skole tilbyr informasjon og fagstoff om folkehelsearbeid og rusmiddelforebygging i skolen.

(07.10.2020)

Vi arrangerer en ny nettverkssamling for FIT interesserte kommuner i Nord den 17. og 18. november 2020. Vi ønsker gamle og nye deltakere velkommen.  Denne gangen vil nettverket foregå på Teams.

(06.10.2020)

Tilskuddsordningen er utlys av Bufdir. 

NB! - kort søknadsfrist: 19. oktober 2020

(22.09.2020)

På kanalene Tiktok, Snapchat, YouTube og Instagram, vil ungdom i alderen 15-17 år finne informasjonsfilmer om cannabis og mulige helseskader. 

Kampanjen starter i uke 43. 

(22.09.2020)

Undersøkelsen ble gjennomført før pandemien slo til med full kraft. Resultatene viser ingen økning i psykiske helseplager, ungdomskriminaliteten flater ut, men færre trives på skolen. 

(22.09.2020)

En oppvekstprofil er det nye verktøyet kommunene kan benytte i planleggingen av barn og unges oppvekstmiljø.

Les mer på forebygging.no

(08.09.2020)

Helsedirektoratet inviterer til webinar om nasjonal faglig retningslinje "Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge" 21. september 2020, kl 1500 - 1600

(07.09.2020)

Nordland fylke hadde høyest selvmordsrate i landet i 2017. Gjennom kurset Oppmerksom på selvmordstanker ønsket fylkeskommunen å snu denne trenden. Hvordan har det gått?
v/ Ronny Olsen, rådgiver for folkehelse i Nordland Fylkeskommune.

(07.09.2020)

Gatenær 2020 ble arrangert 21. september. Tema for konferansen var "Rusreformen – fra straff til hjelp – nye tider for oppsøkende ungdomsarbeid?" Se film fra konferansen på forebygging.no.

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 482x3d
(Skriv inn koden over.)