Lukk utskriftsvindu

Relasjon, motivasjon og tillit

Tid 04.09.2018
Sted Thon Hotel Lofoten, Svolvær
Varighet En dag
Påmeldingsfrist 30.05.2018
Målgruppe Ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenesten.
Arrangør KoRus-Nord

Kursbeskrivelse

Workshop med Christina Näsholm og Tom Barth:

Relasjon, motivasjon og tillit

Påvirkning av andre menneskers motivasjon er følsomt. Mennesker vil bestemme selv, og kan føle seg presset når de blir overtalt til noe. Motiverende intervju er en kombinasjonsstrategi, som skaper en støttende relasjon og samtidig arbeider med å styrke motiver til endring. Det kan være spesielt viktig i arbeid med mennesker som ikke har mye selvtillit når det gjelder egen evne til å gjøre endringer. 

Workshopen vil være åpen for alle interesserte, også for de som ikke er MINT-medlemmer.

Påmelding!
Systemet krever et 8-siffer mobilnummer. For svenske og danske deltakere kan dere bruke det siste sifferet i områdetnummeret, pluss de resterende 7 nummrene.  Eks: 055-999 99 99 blir da : 59999999  
Nummeret blir brukt som ID og ikke til kommunikasjon.
Når det gjelder postnr kan dere bruke : 8500

Program

Tirsdag 4. september

0900 - Velkommen v/Øystein Gravrok - nestleder ved KoRus- Nord

0915 - Relasjon, motivasjon og tillit v/Christina Näsholm og Tom Barth:
Påvirkning av andre menneskers motivasjon er følsomt. Mennesker vil bestemme selv, og kan føle seg presset når de blir overtalt til noe. Motiverende intervju er en kombinasjonsstrategi, som skaper en støttende relasjon og samtidig arbeider med å styrke motiver til endring. Det kan være spesielt viktig i arbeid med mennesker som ikke har mye selvtillit når det gjelder egen evne til å gjøre endringer.

1030 - Pause

Christina og Tom har en dialogpreget undervisning, og det blir tid til diskusjon i mindre refleksjonsgrupper, samt strukturerte samtaleøvelser underveis. De vil prøve å vise hvordan generelle begreper som "gjensidig tillit" og "god relasjon" kan konkretiseres, hvorfor resultatet av hjelpeinnsatser påvirkes av dette, og hvordan profesjonelle hjelpere rent praktisk kan forbedre tillit og relasjon i samtaler. Motiverende Intervju kan sies å være en veileder i det praktiske arbeid med relasjon og tillit.
Kurslederne vil vise hvordan man kan arbeide med relasjon, samtidig med et klart fokus på klientens forandringsarbeid og at en "rett-på-sak-tilnærming" kan øke tillit når den kombineres med tydelig kommunikasjon av aksept for klientens selvbestemmelse. Innholdet i kursdagen vil være preget av Christina og Tom sin ny-publiserte bok: "MI-samtal och förhållningssätt".

1200 - 1300 Lunsj

Pauser ca. kl. 14.00 og ca. kl. 15.00.

1600 - Avslutning.

Praktiske opplysninger

Overnatting på Thon Hotel Lofoten i Svolvær  http://www.thonhotels.no/lofoten

For å komme til Lofoten og Svolvær, kan du ta fly til Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, og buss videre til Svolvær. Eller du kan reise til Bodø og videre med småfly til Svolvær. Du kan også reise med Hurtigruten fra Bodø, Tromsø eller Harstad, til Svolvær.

 

 

Kursavgift

Ingen kursavgift, men reise og overnatting må dekkes av deltakerne selv. Overnatting på Thon Hotell koster  Kr.1.395,- per natt, inkl.frokost.

NB! 
Påmelding er bindende etter at påmeldingsfristen har gått ut. Ved avmelding etter at fristen har gått ut, eller ved forfall til konferansen, må du selv / arbeidsgiver dekke kostnadene (bevertning/lunsj og eventuelt opphold). Alternativt kan en annen reise i ditt sted. Gi oss i så fall skriftlig beskjed på forhånd, til: post@korusnord.no​

Forelesere

/PageFiles/253/tom_bart.jpg
Psykolog, spesialist i klinisk psykologi 
Trener MINT -Motivational Interviewing Network of Trainers
/PageFiles/253/Christina_Nasholm.jpg
Psykolog