Lukk utskriftsvindu

Motiverende intervju (MI) - Enhetskurs Harstad kommune

Tid 09.10.2018 - 10.10.2018
Sted Universitetet i Harstad, Havnegaten 1, , Harstad
Varighet 1 dag
Påmeldingsfrist 03.09.2018
Målgruppe Ansatte ved Enhet for helse og mestring, Harstad kommune
Arrangør KoRus-Nord i samarbeid med Fylkesmannen i Troms

Kursbeskrivelse

Formålet med enhetskurset er å bidra til at enhet for helse og mestring, Harstad kommune, videreutvikler sine MI-ferdigheter i teori og praksis. samt at Motiverende intervju i større grad implementeres og tas i bruk i enhetenes praksisutøvelse.

-To dagers innføringskurs i MI- teori og praktiske MI-øvelser, 28.-29. aug. 2018, v/Turi Enoksen

-To dagers fordypningskurs i MI- teori og prakstiske MI-øvelser, 9.-10. okt. 2018 v/Turi Enoksen og Liv Salen

-To veiledningssamlinger a 3 timer i gruppe, 6. november 2018 - og 15. januar 2019.

-Gjennomføring, opptak og transkripsjon av to MI-samtaler, samt individuelle tilbakemeldinger på samtalene

Program

 

Dag 6.  -28.januar

08:30- 09:00 Hva er Motiverende samtale.
Det relasjonelle fundamentet, grunnholdningen i MI
Motivasjon og endringsprosesser (teori om endring og Mi)
Kort pause ca kl 10:00 og kl. 11:00

12:00- 13:00 Lunsj
13:00- 16:00 Kommunikasjonsferdighetene i MI
Pause ca kl 14:00 og kl. 15:00


Dag 2 - 29. august
09:00- 12:00 Endringssnakk og motstand vedlikeholds snakk
Pauser ca kl 10:00 og 11:00
12:00-13:00 Lunsj
13:00- 15:00 Prosesser og Strategier i MI
Forberedelser til første samtale.

 

Dag 3 - 9. oktober

09:00-12:00 Videre om det relasjonelle fundamentet, grunnholdningen i MI
De fire prosesser i MI: 1 til 4
1.Engasjere
Kort pause ca. kl 10:00 og kl. 11:00

12:00- 13:00 Lunsj
13:00- 16:00 2. Fokusere
Pause ca kl 14:00 og kl. 15:00


Dag 4 - 10. oktober
09:00- 12:00 3. Lokke frem og 4. Planlegge
Pauser ca kl 10:00 og 11:00
12:00-13:00 Lunsj
13:00- 15:00 Å spille inn samtale til MI analyse. Koding av Mi samtale.

Praktiske opplysninger

Kurset arrangeres ved Universitetet i Harstad. Enhet for helse og mestring ordner lokaleGodkjenning

 

 Norsk Psykologforening: 13 timer vedlikeholdsaktivitet, Den Norske legeforening: 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning i allmennmedisin. Norsk sykepleierforbund: 13 timer meritterende til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie. Norsk Ergotserapeutforbund (NETF): 13 timer spesialistspesifikt, meritterende til ergoterapispesialist i allmennhelse, psykisk helse og folkehelse


Kursavgift

Ingen
Forelesere

Seniorrådgiver ved KoRus-Nord. Medlem av MINT- Motivational interviewing Network of Trainers
/PageFiles/253/Liv.jpg
Rådgiver/barnevernspedagog. Medlem av MINT - Motivational Interviewing Network of Trainers
Liv er ansatt ved KoRus-Nord