Lukk utskriftsvindu

Tidlig inn, veileder- og koordinatorsamling

Tid 2 dager: 26.03.2019 - 27.03.2019
Sted Fyrhuset - Åsgård, Åsgårdveien 40, Tromsø
Varighet 2 dager
Påmeldingsfrist 28.02.2019
Målgruppe Veiledere og koordinatorer i opplæringsprogrammet Tidlig inn
Arrangør Regionalt opplæringsteam i nord, for opplæringsprogrammet Tidlig inn: RVTS, RKBU, Bufetat og KoRus-Nord

Kursbeskrivelse

Korus-Nord står for den praktiske delen av dette arrangementet

Dette er en del av oppfølgningen av veiledere og koordinatorer i opplæringsprogrammet Tidlig inn, en samling med erfaringsutveksling og fagpåfyll. Tema for årets samling tar utgangspunkt i de behov deltakerne gav på evalueringen på veileder- og koordinatorsamlingen i 2018.

Programmet utarbeides i samarbeid med RVTS, RKBU, Bufetat og KoRus-Nord (regionalt opplæringsteam i Nord). 

Det er sendt ut invitasjon pr epost til veiledere og koordinatorer.

Vi ønsker alle velkommen til en 2-dagers erfaringsutveksling og faglig påfyll!

Program

Tirsdag 26. mars: Fyrhuset, Åsgård

 0945 - 1000
Regisrering 

1000 - 1015
Velkommen v/ Regionalt opplæringsteam (ROT)

1015 - 1045
Hanne Fjelstad: adoptivmor til en datter med alkoholskade - "foreldreperspektiv på hjelpeapparatets håndtering - hvordan ville jeg bli møtt"

1045 - 1130
"Hvordan avdekke, diagnostisere, og tilrettelegge ved medfødt alkoholskade hos barn" v/psykologspesialist klinisk nevropsykologi Eirik Nordmark, avdeling for barnehabilitering, UNN HF Tromsø.

1130 - 1230
Lunsj: personalkantinen på Åsgård til selvkostpris

1230 - 1315 
Eirik forts.........

1315 - 1330
Pause

1330 - 1415
Gruppearbeid: se eget ark for oppgaver og tidsramme

1415 - 1430
Pause

1430 - 1515
Gunn Nygård, helsesykepleier i Flakstad og Elisabeth Torbjørnrød, helsesykepleier i Vestvågøy. Veiledning i Tidlig inn - oppbygging og betydning.

1515 - 1600
Ledende helsesykepleier Monica Joramo, Leirfjord kommune. "Motiverende intervju (MI) brukt på helsestasjonen".

1600 - 1615
Kaffe/kake

1615 - 1700
Erfaringskonsulent Lene Haugdal fra Landsforeningen 1001 dager - mental helse under graviditet og etter fødsel. Når alt blir grått.

1930
Felles middag på Ishavshotellet, til egenkostnad, påmelding

 

Dag 2 - Onsdag 27. mars

0830 - 1130 KOORDINATORER  0830 - 1130 VEILEDERE
v/Ida Haug, Christy Edwardsen og Jens Salamonsen v/ Mikael Aagaard og Ankie Berthelsen

Ledende helsesykepleier Hilde Sprækenhus "Tidlig inn i Vega kommune forankringsprosess".

Helsesykepleier Hilde Winther og jordmor Solfryd Tømmerås. 
Erfaringer med Tidlig Inn implementering i Skånland kommune.
Hvordan har vi organisert arbeidet?

Erfaringsutveksling: Ivareta fokus i veiledningen.

1000 - 1015 Pause med kaffe /etter gruppens behov

Gruppearbeid: Se eget ark for oppgave og tidsramme

1000 - 1015 Pause med kaffe /etter gruppens behov

Fortsetter erfaringsutveksling.

1130 - 1230
Lunsj i personalkantinen på Åsgård, til selvkostpris

1230 - 1330
Relasjonsorientert foreldreveiledning ved hjelp av NBO-metodikken. "Beskrivelse av- og erfaringer med Newborn Behavorial Observasjon i Norge"
Inger Pauline Landsem, Førsteamanuensis, Institutt for omsorg og helsefag.

1330 - 1345
Pause

1345 - 1430
"Tilbudet ved Solbakken barne- og familiesenter", v/avd.leder Kari Grev Møgster og psykolog Karin Prestøy Moen

1430 - 1500
Ny nettside, Ida Haug,
AUDIT, Ankie Berthelsen
Avslutning.  Evaluering

V E L   H J E M!

Praktiske opplysninger

Overnatting ved Scandic Ishavshotell og rombestillingen foregår ved avkrysning på påmeldingsskjemaet i vår kursportal.

Nærmere informasjon om bussforbindelse kommer


Frivillig felles middag på Scandic Ishavshotell, den 26. mars - kl. 1900. Betales av hver enkelt (påmelding)

Kursavgift

Ingen