Lukk utskriftsvindu

Motiverende intervju (MI) - innføringskurs

Tid 21.03.2019 - 22.03.2019
Sted Scandic Alta, Alta
Varighet 2 dager
Påmeldingsfrist 12.02.2019
Målgruppe Ansatte og ledere i kommunale sektorer og i spesialisthelsetjenesten som jobber innen folkehelse/rusforebygging, tidlig intervensjon og rusbehandling.
Arrangør KoRus-Nord i samarbeid med FM i Finnmark

Kursbeskrivelse

Mål:
Målet med kurset er å gi en introduksjon i metoden Motiverende intervju, samt gi mulighet for å styrke egen samtalekompetanse i motivasjons– og endringsarbeid i kontakt med pasienter/klienter.

Metoden:
Motiverende intervju (MI) har gjennom mange kontrollerte studier vist seg å være en effektiv metode for å fremme endring. MI ble opprinnelig utviklet med utgangspunkt i klinisk arbeid med mennesker med rusmiddelproblem. Metoden inngår også i en rekke behandlingsprogrammer for andre livsstilsrelaterte problemer.

MI er en klientsentrert og målrettet samtalemetode der målsettingen er å kunne bidra til positiv endring hos klienten, gjennom å utforske og øke betydningen av klientens egne motiver og mål. Bevisst bruk av kommunikasjonsferdigheter har en sentral plass i MI. Intensjonell atferdsendring forutsetter aktiv og konstruktiv deltakelse fra klientens side, der samarbeidet mellom klient og den profesjonelle hjelper baseres på den motivasjonsgrad og tro på egen mestring som klienten faktisk har.

Innføringskurset:
Den første dagen vil i hovedsak bestå av en introduksjon til motiverende intervju som metode, en oversikt over sentrale forskningsresultater og en innføring i kommunikasjons- og lytteferdigheter knyttet til MI.

Andre dag blir viet ulike modeller for endring, blant annet vil arbeid med ambivalens, motstand og endringssnakk utgjøre viktige emner. Det blir lagt opp til en blanding mellom forelesninger, demonstrasjoner og egenaktivitet.
Program

Dag 1

0830 - 0915
Registrering og kaffe

0915 - 1130
Hva kjennetegner Motiverende samtale. Det relasjonelle fundamentet, grunnholdning i MI. Motivasjon og endringsprosesser. Kort pause ca. ca. kl.10.00

1130 - 1230
Lunsj

1230 - 1600
Kommunikasjonsferdighetene i MI. Pause ca. kl. 14.00 og kl. 15.00

 

Dag 2

0900 - 1130
Endringssnakk, motstand og vedlikeholdssnakk. Pause ca. kl. 10.00 

1130 - 1230
Lunsj

1230 - 1500
Prosesser og strategier i MI. Videre læring av MI

Vi gjør oppmerksom på at programmet kan bli endret.

Kursavgift

Det er ingen kursavgift. Deltakerne må selv dekke reise og oppholdsutgifter.

Dersom du blir forhindret fra å delta på kurset/konferansen, må du melde deg av kurset senest 7 dager etter at du har mottatt deltakerbekreftelse på e-post. Dersom vi ikke mottar avmelding, må du selv/arbeidsgiver dekke kostnadene (bevertning/lunsj, samt reise/overnatting i de tilfeller dette dekkes av KoRus-Nord).

Alternativt kan en annen delta i stedet for deg, gi oss i så fall beskjed på:
post@korusnord.no / 769 67312

Forelesere

/PageFiles/253/Liv.jpg
Rådgiver/barnevernspedagog, og medlem av MINT-  Motivational Interviewing Network of Trainers
Liv er ansatt ved KoRus-Nord