Lukk utskriftsvindu

Motiverende intervju (MI)- Enhetskurs Harstad kommune

Tid 2 dager: 29.01.2019 - 30.01.2019
2 dager: 20.03.2019 - 21.03.2019
Veiledning: 24.04.2019
Veiledning: 18.06.2019
Sted Universitetet i Harstad, Havnegaten 1, Rom 203-Auditorium 1, Harstad
Varighet 2 dager
Påmeldingsfrist 24.01.2019
Målgruppe Ansatte ved Enhet for helse og mestring, Harstad kommune
Arrangør KoRus-Nord

Kursbeskrivelse

Formålet med enhetskurset er å bidra til at enhet for helse og mestring, Harstad kommune, videreutvikler sine MI-ferdigheter i teori og praksis. samt at Motiverende intervju i større grad implementeres og tas i bruk i enhetenes praksisutøvelse.

-To dagers innføringskurs i MI- teori og praktiske MI-øvelser -29.-30. januar 2019

-To dagers fordypningskurs i MI- teori og prakstiske MI-øvelser- 20.-21. mars 2019

-To veiledningssamlinger a 3 timer i gruppe ( 24. april og 18. juni.)

-Gjennomføring, opptak og transkripsjon av to MI-samtaler, samt individuelle tilbakemeldinger på samtalene

Program

 

Dag 1 - 29. januar

08:30- 09:00 Hva er Motiverende samtale.
Det relasjonelle fundamentet, grunnholdningen i MI
Motivasjon og endringsprosesser (teori om endring og Mi)
Kort pause ca kl 10:00 og kl. 11:00

12:00- 13:00 Lunsj
13:00- 16:00 Kommunikasjonsferdighetene i MI
Pause ca kl 14:00 og kl. 15:00


Dag 2 - 30. januar

09:00- 12:00 Endringssnakk og motstand vedlikeholds snakk
Pauser ca kl 10:00 og 11:00
12:00-13:00 Lunsj
13:00- 15:00 Prosesser og Strategier i MI
Forberedelser til første samtale.

 

Dag 3 -20. mars

09:00-12:00 Videre om det relasjonelle fundamentet, grunnholdningen i MI
De fire prosesser i MI: 1 til 4
1.Engasjere
Kort pause ca. kl 10:00 og kl. 11:00

12:00- 13:00 Lunsj
13:00- 16:00 2. Fokusere
Pause ca kl 14:00 og kl. 15:00


Dag 4 -21.mars
09:00- 12:00 3. Lokke frem og 4. Planlegge
Pauser ca kl 10:00 og 11:00
12:00-13:00 Lunsj
13:00- 15:00 Å spille inn samtale til MI analyse. Koding av Mi samtale.

Praktiske opplysninger

Kurset arrangeres ved Universitetet i Harstad. Enhet for helse og mestring ordner lokale
Kursavgift

Ingen

Forelesere

/PageFiles/253/Turi Antonsen.jpg
Seniorrådgiver/pedagog og medlem av MINT - Motivational Interviewing Network of Trainers. Turi er ansatt ved KoRus-Nord
/PageFiles/253/Liv.jpg
Rådgiver/barnevernspedagog, og medlem av MINT-  Motivational Interviewing Network of Trainers
Liv er ansatt ved KoRus-Nord