Lukk utskriftsvindu

Motiverende intervju (MI) -Enhetskurs

Tid Dag 1 og 2: 12.02.2019 - 13.02.2019
Dag 3 og 4: 12.03.2019 - 13.03.2019
Veiledning: 30.04.2019
Sted Bodø- BUP Festsalen - PHR-klinikken
Varighet 4 dager + veiledning
Målgruppe
Arrangør KoRus-Nord i samarbeid med Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset BUPA

Kursbeskrivelse

Målet med kurset:
Gi deltakerne kompetanse i å forstå motivasjons- og endringsprosesser - og hvordan MI, som er en klientsentrert og målrettet samtalemetode, kan bidra til endringer på ulike områder i klientens liv. Fokus vil være å videreutvikle sin handlingskompetanse i bruk av MI, gjennom økt konsistent bruk av MI i sitt arbeid, ved å vektlegge egenaktivitet på kursdagene og innsending av egne samtaleopptak. Det er videre et mål med kurset at deltakerne vil kunne dyktiggjøre seg i å gi støtte og feedback til kolleger og andre i bruk av MI i en klinisk sammenheng, bl.a. knyttet til kartlegging ved Audit.
 

Program

Dag 1: 12.februar 2019 v/Turi Enoksen

0830 - 0900
Hva er Motiverende samtale?
Det relasjonelle fundamentet, grunnholdningen i MI
Motivasjon- og endringsprosesser (teori om endring og MI)
Kort pause ca. kl. 1000 og kl.1100

1200 - 1245
Lunsj

1245 - 1600
Kommunikasjonsferdighetene i MI
Pause ca. kl. 13.45 og kl. 14.45


 Dag 2: 13. februar 2019 v/Turi Enoksen

0900 - 1200
Endringssnakk og motstand vedlikeholdssnakk

1200 - 1245
Lunsj

1245 - 1400
Prosesser og strategier i MI
 

 Dag 3: 12. mars 2019 v/Kari Danielsen

0830 - 1200
Videre om det relasjonelle fundamentet, grunnholdningen i MI
De fire prosesser i MI:

1. Engasjere  (Kort pause ca. kl. 1000 og kl. 1100)


Feedback på samtaler i grupper
Korte pauser mellom samtalene

1200 - 1245
Lunsj

1245- 1400

2. Fokusere 

 

Dag 4: 13. mars 2019 v/Kari Danielsen

0830 - 1200

3. Lokke frem og 4. Planlegge (Pauser ca. kl.1000 og 1100)

1200 - 1245
Lunsj

1245 - 1400
Å spille inn samtale til MI analyse. Koding av MI-samtale
Hva er god MI-samtale?
Pauser ca. kl. 1345 og kl. 1445

 

Dag 5: 30. april 2019 v/Kari Danielsen og Turi Enoksen

0830 - 1200
Veiledning på utvalgte samtaler fra deltakere i grupper v/Kari Danielsen og Turi Enoksen

1200 - 1230
Lunsj

1230 - 1400
Øvelser og Case med på MI-samtaler i forbindelse med kartlegging av Audit og Dudit

Programmet er veiledende, vi tilpasser program og rekkefølge av tema underveis.

Praktiske opplysninger

Dag 1 - BUP - Festsalen - PHR-klinikken

Dag 2 - BUP - Thalleveien 39

Kursavgift

Det er ingen kursavgift, men deltaker betaler selv reise og opphold.

 


Forelesere

/PageFiles/253/Turi Antonsen.jpg
Seniorrådgiver/pedagog og medlem av MINT - Motivational Interviewing Network of Trainers. Turi er ansatt ved KoRus-Nord
/PageFiles/253/kari_2_2016.JPG
Rådgiver KoRus-Nord. Medlem av MINT - Motivational Interviewing Network of Trainers