Lukk utskriftsvindu

Fagseminar Helse og overdose

Tid Dagskurs : 28.08.2019
Sted Thon Hotel Nordlys, Bodø
Varighet 1 dag (09-17)
Påmeldingsfrist 04.07.2019
Målgruppe Fagfolk og ledere i kommunale rus-og psykisk helsetjenester eller andre helse- omsorgstjenester, fagfolk og ledere i spesialisthelsetjenesten (TSB og Psykisk helsevern), samt representanter fra brukerorganisasjoner. Seminaret er åpent for kommuner og helseforetak i hele regionen.
Arrangør Tromsø kommune, Bodø kommune, RIO/Marborg og KoRus-Nord

Kursbeskrivelse

Vi ønsker med dette seminaret å sette helse- og overdoseproblematikk på agendaen, og vil særskilt fokusere på risiko knyttet til langvarig og/eller omfattende bruk av illegale rusmidler. Kurset retter seg mot fagfolk og brukerrepresentanter i kommunene, som har ansvar for/er i kontakt med personer med rusproblemer.Vi ønsker med dette seminaret også å nå de mindre kommunene i vår region, og legger vekt på at kunnskap som formidles skal kunne omsettes i praksis uavhengig av kommunestørrelse.  

Program

Onsdag 28. august, kl 0900 - 1700

0900 - 0930
Kaffe og registrering

0900 - 1700 
Faglig program: 

 • Introduksjon for dagen v/RIO/Marborg og KoRus Nord 
 • Somatisk helse og rus v/Overlege Inger Hilde Trandem, Sosialmedisinsk senter, Tromsø kommune
 • Overdoseproblematikk - statistikk, fenomenforståelse og tiltak v/Professor Thomas Clausen, SERAF/UiO
 • Overdose Veiviser i lokalt forebyggende arbeid v/pilotkommune og brukerorganisasjon
 • Overdosearbeid i kommunen - utvalgte tiltak: 

 

  • Utdeling av utstyr for skadereduksjon som arena for alliansebygging
  • Nalokson nesespray - motgift mot overdoser
  • Kameratredning
  • SWITCH

Detaljert program kommer. 

 

Praktiske opplysninger

Det tas forbehold om nok påmeldte. 

Kursavgift

Ingen kursavgift.

NB! 
Påmelding er bindende etter at påmeldingsfristen har gått ut. Ved avmelding etter at fristen har gått ut eller ved forfall til konferansen, må du selv / arbeidsgiver dekke kostnadene (bevertning/lunsj og eventuelt opphold). Alternativt kan en annen reise i ditt sted. Gi oss i så fall skriftlig beskjed på forhånd, til: post@korusnord.no​


Forelesere

RIO og Narvik kommune
Lege/overlege sosialmedisin Tromsø kommune
Professor ved Senter for rus- og avhengighetsforskning, UiO
Feltpleien -Sosialmedisinsk Senter, Tromsø kommune