Lukk utskriftsvindu

Te ka slags nøtte? 2019

Tid 16.10.2019 - 17.10.2019
Sted Quality Hotel Grand Royal, Narvik
Varighet 2 dager
Påmeldingsfrist 29.08.2019
Målgruppe Ansatte og ledere i kommunale sektorer og i spesialisthelsetjenesten som jobber innen folkehelse/rusforebygging, tidlig intervensjon og rusbehandling.
Arrangør KoRus-Nord

Kursbeskrivelse

I oktober er det igjen klart for høstens vakreste eventyr, konferansen "Te ka slags nøtte?" Konferansen arrangeres i Narvik for 19. gang, og er et sted for faglig oppdatering, samt en møteplass for fagfolk. Årets konferanse spenner vidt og bredt, se program under fanen "Program". 

Dato for konferansen er 16.-17. oktober 2019

KoRus-Nord ønsker velkommen til årets "Te ka slags nøtte?" !

 

Program

DAG 1 - Onsdag 16. oktober 2019

 

08.30 - 10.00: 
Registrering og kaffe 

10.00 - 10.15:
Åpning med kulturinnslag 

10.15 - 11.15:
Den meningsfulle rusen. Om hvorfor vi ruser oss, på godt og vondt. 
v/ Sosiolog Øystein R. Skjælaaen

11.15 - 11.45: Pause med kaffe og frukt

11.45 - 12.45: 
Å ha mammas stemme med på fest 
En problematisering av hvordan foreldre og venner påvirker de unges alkoholbruk
v/ Trude Aalmen, seniorrådgiver ved KoRus-Nord.

12.45 - 13.45: Lunsj

13.45 - 14.45:
Cannabis - er'e så farlig a'?
v/ Jørgen G. Bramness, seniorforsker ved N-ROP og FHI og professor i psykiatri ved Norges arktiske universitetet i Tromsø.

14.45 - 15.15: Pause

15.15 - 16.15: 
«Fra straff til hjelp» – et veiskille i norsk narkotikapolitikk?
Rusreformutvalget legger ved årsskiftet frem sin utredning. I innlegget fokuseres det på den forestående avkriminaliseringen av illegale rusmidler i Norge.
v
/ Kenneth Arctander, informasjonsleder i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon og medlem i Rusreformutvalget. 

16.15 - 16.45: Pause 

 

16.45 - 17.45: Parallelle sesjoner

1. Sesjon
Brukermedvirkning – hva så?
v/Line Langholt Eikenes, Helsedirektoratet
Starthjelp for kommuner som vil jobbe målrettet med økt brukerinvolvering

Hvordan lykkes med brukerstyrte tiltak?
v/Siv-Elin Reitan og Esben Haldorsen fra brukerorganisasjonen Marborg

2. Sesjon
Kommunenes rolle i pakkeforløp rus og psykisk helse
v/ seniorrådgiverne Siv Maude og Kari Hjertholm Danielsen, KoRus-Nord

 

20.00: Middag 

 _______________________________________________________________________

DAG 2 - Torsdag 17. oktober

 

08.30 - 08.40: 
God morgen. Kulturinnslag

08.40 - 09.40: 
Forståelse uten ord
Våre erfaringer om ulike samhandlingsmåter  i møte med samiske pasienter med rusproblemer  
v/fag- og kvalitetskonsulent Reidun Boine og enhetsleder Ellen Ingrid Eira
Samisk nasjonalt kompetansetjeneste psykisk helsevern og rus (SANKS)

09.40 - 10.00: Pause med kaffe og frukt

10.00 - 10.45: 
Arbeidsliv som arena i behandling – et paradigmeskifte 
Individuell jobbstøtte (IPS) er en kunnskapsbasert oppfølgingsmetode som går ut på å hjelpe personer med psykiske lidelser og rusproblematikk til å komme i og beholde ordinært, lønnet arbeid 
vforskningsleder Arnstein Mykletun, Regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse. 

10.45 - 11.15: Pause med en matbit

11.15 - 12.00: 
Hvordan integrere individuell jobbstøtte (IPS) som del av helsetjenesten?
v/ psykologspesialist Beate Brinchmann, leder Regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse.

12.00 - 12.30: Pause 

12.30 - 14.30: 
Stillheten etterpå – om å være etterlatt ved narkotikadødsfall
v/professor Kari Dyregrov, Høgskulen på Vestlandet

14.30: Avslutning med lunsj

 Programmet kan bli endret.

Praktiske opplysninger

Alle kommuner er sikret to plasser ved påmelding innen 20. juni. Hvis kommunen vil endre på hvem som skal delta, må de gi KoRus skriftlig beskjed.
Ved stor pågang vil vi sette et maks antall påmeldte pr kommune.

Kursavgift

Det er ingen kursavgift. Reiseutgifter dekkes ikke av KoRus-Nord. 

Vær oppmerksom på regelen for avmelding!

Det koster ikke noe å delta på konferansen. Overnatting mellom konferansedagene dekkes for deltakere med mer enn 1 time reisevei. Tilknytningsdøgn dekkes for de med mer enn 2 timers reisevei. Deltaker bestiller og dekker reise selv. 

Regel for avmelding:

Hvis du blir forhindret fra å delta, er det fint om vi raskt får en skriftlig beskjed slik at andre kan få plassen!

Avmeldingsfrist er 9. oktober 2019. Dersom vi ikke mottar skriftlig avmelding, må du selv/arbeidsgiver dekke kostnadene (bevertning/lunsj, overnatting).

Alternativt kan en annen delta i stedet for deg.

Alle beskjeder gis skriftlig.
Bruk e-post: lena.mikalsen@korusnord.no