Lukk utskriftsvindu

Oppstartmøte - systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn

Tid 27.03.2019
Sted Thon Hotel Polar, Tromsø
Varighet 1 dag
Påmeldingsfrist 13.03.2019
Målgruppe Kommuner i Nordland, Troms og Finnmark, som har fått tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av barn og unge.
Arrangør KoRus-Nord i samarbeid med Barne-, ungdom- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet.

Kursbeskrivelse

Formålet med møtet er å gi god informasjon om tilskuddsordningen, presentere Barne, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og KoRus sitt tilbud til kommunene, samt drøfte muligheter til å danne nettverk for erfaringsdeling på tvers av kommunene.

Program

 Foreløpig program:

1000-1100 Velkommen. Informasjon om tilskuddsordningen v/Bufdir.

1100-1115 Pause/kaffe

1115-1200 Erfaring med BTI-arbeidet; faser, BTI-undersøkelsen, samarbeidsavtale v/ KoRus-Nord.

1200-1300 Lunsj

1300-1400 Hvor står kommunene i arbeidet sitt nå? Kommunene forbereder en kort informasjon om status på arbeidet, ca. 5 min hver.

1400-1430 Nettverk for erfaringsdeling på tvers av kommuner - hva tenker kommunene og hvordan mener kommunene dette kan organiseres?

1430-1500 Oppsummering/spørsmål.

 

 

Kursavgift

Ingen kursavgift, men deltakerne betaler reise og oppholdsutgifter selv/via tilskuddet