Lukk utskriftsvindu

Te ka slags nøtte? 2020

Tid 14.10.2020 - 15.10.2020
Sted Quality Hotel Grand Royal, Narvik
Varighet 2 dager
Påmeldingsfrist 02.09.2020
Målgruppe Ansatte og ledere i kommunale sektorer og i spesialisthelsetjenesten som jobber innen folkehelse/rusforebygging, tidlig intervensjon og rusbehandling.
Arrangør KoRus-Nord i samarbeid med NAPHA, RVTS Nord, RKBU Nord, SANKS og VIVAT.

Kursbeskrivelse

Jubileumskonferanse!

I år feirer vi at "Te ka slags nøtte?" har 20 års jubileum. Konferansen arrangeres som alltid i Narvik, og er et sted for faglig oppdatering, samt en møteplass for fagfolk.

Nytt i år er at konferansen arrangeres i samarbeid med regionens øvrige kompetansemiljøer:

  • KoRus-Nord (Kompetansesenter rus, Nord-Norge)
  • NAPHA (Najonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid)
  • RVTS Nord (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Nord)
  • RKBU Nord (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord) 
  • SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus)
  • VIVAT Selvmordsforebygging  

Program oppdateres fortløpende under fanen "Program". 

Dato for konferansen er 14.-15. oktober 2020

Vi ønsker velkommen til årets "Te ka slags nøtte?" !

Program

DAG 1 - Onsdag 14. oktober 2020

 

08.30 - 10.00: 
Registrering og kaffe 

10.00 - 10.15:
Åpning med kulturinnslag 

10.15 - 11.15:

11.15 - 11.45: Pause med kaffe og frukt

11.45 - 12.45: 

12.45 - 13.45: Lunsj

13.45 - 14.45:

14.45 - 15.15: Pause

15.15 - 16.15: 

16.15 - 16.45: Pause 

16.45 - 17.45: Parallelle sesjoner

1. Sesjon

2. Sesjon

3. Sesjon


 20.00: Middag 

 _______________________________________________________________________

DAG 2 - Torsdag 15. oktober

 

08.30 - 08.40: 
God morgen. Kulturinnslag

08.40 - 09.40: 

09.40 - 10.00: Pause med kaffe og frukt

10.00 - 10.45: 

10.45 - 11.15: Pause med en matbit

11.15 - 12.00: 

12.00 - 12.30: Pause 

12.30 - 13.30: 

13.30 - 13.45: Pause

13.45 - 14.30: 

14.30: Avslutning med lunsj

 Programmet kan bli endret.

Praktiske opplysninger

Alle kommuner er sikret to plasser ved påmelding innen 20. juni. Hvis kommunen vil endre på hvem som skal delta, må de gi KoRus skriftlig beskjed.
Ved stor pågang vil vi sette et maks antall påmeldte pr kommune.


Kursavgift

Det er ingen kursavgift. Reiseutgifter dekkes ikke av KoRus-Nord. 

Vær oppmerksom på regelen for avmelding!

Det koster ikke noe å delta på konferansen. Overnatting mellom konferansedagene dekkes for deltakere med mer enn 1 time reisevei. Tilknytningsdøgn dekkes for de med mer enn 2 timers reisevei. Deltaker bestiller og dekker reise selv. 

Regel for avmelding:

Hvis du blir forhindret fra å delta, er det fint om vi raskt får en skriftlig beskjed slik at andre kan få plassen!

Avmeldingsfrist er 7. oktober 2020. Dersom vi ikke mottar skriftlig avmelding, må du selv/arbeidsgiver dekke kostnadene (bevertning/lunsj, overnatting).

Alternativt kan en annen delta i stedet for deg.

Alle beskjeder gis skriftlig.
Bruk e-post: lena.mikalsen@korusnord.no