Lukk utskriftsvindu

Motiverende intervju (MI) Fordypningskurs

Tid - 2 dager: 15.02.2022 - 16.02.2022
29.03.2022
Sted Scandic Bodø, Sjøgata, Bodø
Varighet 2 dager + 1 dag (29. mars)
Påmeldingsfrist 13.02.2022
Målgruppe Kurset bygger videre på metodikken som ble gjennomgått i innføringskurset. Ansatte og ledere i kommunene og spesialisthelsetjenesten.MI-grunnkurs må være gjennomført tidligere. Kursbevis ved gjennomført alle deler av kurset innen 1 år, etter Dag 2.
Arrangør KoRus-Nord i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland

Kursbeskrivelse

 Målet med kurset:

Gi deltakerne kompetanse i å forstå motivasjons- og endringsprosesser - og hvordan MI, som er en klientsentrert og målrettet samtalemetode, kan bidra til endringer på ulike områder i klientens liv. Fokus vil være å videreutvikle sin handlingskompetanse i bruk av MI, gjennom økt konsistent bruk av MI i sitt arbeid, ved å vektlegge egenaktivitet på kursdagene og innsending av egne samtaleopptak. Det er videre et mål med kurset at deltakerne vil kunne dyktiggjøre seg i å gi støtte og feedback til kolleger og andre i bruk av MI i en klinisk sammenheng.
 
Kursinnhold:
Kurset viser hvordan en kan bruke kommunikasjonsferdighetene og strategiene i Motiverende intervju for å fremme klientenesengasjement, ønsker om endring, forpliktelse og gjennomføring av ønsket endring. Alle emner i kurset er fundert i den grunnleggende MI-holdningen og aktiv bruk av refelksjoner og empatisk kommunikasjon og aktiv lytting. Det er lagt vekt på egenaktivitet og øvelser  i mindre grupper, underveis i kurset. Etter de to første kursdagene leverer kursdeltakerne inn et lydopptak og en transkripsjon av en MI-samtale som sendes til koding ved MI-Analyse ved Bergensklinikkene. Deltakerne får en personlig skriftlig tilbakemelding på sin samtale fra MI Analyse. På 3. undervisningsdag vil samtalene være grunnlag for veiledning i grupper.


Program

Dag 1: 

0900
Presentasjonsrunde og ståsted i MI.
Det relasjonelle fundamentet, grunnholdningen i MI. De fire prosesser i MI: 1 til 4.
1. Engasjere
Pause ved behov

1300 - 1400
Lunsj

1400 - 1530
2. Fokusere
Pause ved behov

 

Dag 2: 


0900 
3. Lokke frem 
4. planlegge

Pauser ved behov

1130 - 1230
Lunsj

1230 - 1530
Å spille inn samtale. Koding av MI-samtale

 

Dag 3:

0900 - 1130
MI-koding. Hva er en god MI-samtale
Feedback på samtaler i grupper
Korte pauser mellom samtalene

1130 - 1230
Lunsj

1230 - 1530
Forskning, utvikling og anvendelsesområder for MI
Pause ca. kl. 1400 og kl. 1500

 

Kursavgift

Det er ingen kursavgift. Reise- og oppholdsutgifter dekkes ikke av KoRus-Nord.

Regel for avmelding:
Dersom du blir forhindret fra å delta på kurset/konferansen, må du melde deg av kurset senest 7 dager etter at du har mottatt deltakerbekreftelse på e-post. Dersom vi ikke mottar avmelding, må du selv/arbeidsgiver dekke kostnadene (bevertning/lunsj, samt reise/overnatting i de tilfeller dette dekkes av KoRus-Nord).

Alternativt kan en annen reise i ditt sted, gi oss i så fall beskjed på epost: post@korusnord.no 
KoRus-Nord: 769 67310
Forelesere

/PageFiles/253/Turi Antonsen.jpg
Seniorrådgiver, KoRus-Nord. Medlem av MINT- Motivational interviewing Network of Trainers
/PageFiles/253/Liv.jpg
Rådgiver/barnevernspedagog. Medlem av MINT - Motivational Interviewing Network of Trainers
Liv er ansatt ved KoRus-Nord