Rusmiddelforebygging / folkehelsearbeid

Med folkehelse menes befolkningens helsetilstand, og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som påvirker helsen. 

Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og velferd. Ansvaret for folkehelsearbeid er derfor lagt til kommunen. Kommunen skal integrere folkehelse i planarbeidet, og fastsette felles mål og strategier for folkehelsearbeidet. Rusmiddelforebygging i et folkehelseperspektiv handler både om å fjerne eller begrense forhold som gir økt risiko for misbruk, og om å bygge på ressursene som finnes. Det også en rekke forhold som kan påvirke befolkningens drikkemønster, som nødvendigvis ikke er direkte rusrelatert. Slike eksempler kan være trygg oppvekst, følelse av å være verdifull, god mestringsfølelse eller meningsfull aktivitet. Forekomsten eller fraværet av slike faktorer vil enten kunne gi beskyttelse eller utsette oss for risiko i forhold til rus.

Perspektiv som dette bør inngå i kommunenes rusmiddelforebygging- og folkehelseinnsats, og forankres i kommunalt planarbeid. Den lokale forvaltningen av alkoholloven er også et sentralt element.

KORUS’ene skal bidra til at det rusmiddelforebyggende arbeidet i kommunene baseres på systematisk kunnskap om rusmiddelsituasjonen og kunnskap om årsakssammenhenger. Vi skal også bidra til at kommunene iverksetter kunnskapsbaserte strategier og tiltak. 

Her finner du våre tilbud innen rusmiddelforebygging/folkehelsearbeid. 

Endret dato: 23.09.2021
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: b45h86
(Skriv inn koden over.)