forebygging.no

Forebygging.no er en nasjonal kunnskapsbase for rusmiddelforebyggende og helsefremmende arbeid, inkludert tidlig innsats. 

Forebygging.no drives på oppdrag fra Helsedirektoratet. KoRus-Nord har drifts- og redaksjonsansvaret.

Forebygging.no publiserer fagartikler, kronikker, bokomtaler, praksiserfaringer og film fra konferanser.
I tillegg finner brukerne relevante kunnskapsoppsummeringer, rapporter/undersøkelser, en ordbok, informasjon om statlige føringer, oversikt over relevante kurs/konferanser/litteratur, nyheter fra feltet og annen relevant informasjon. Brukerne av forebygging.no vil også finne egne tilrettelagte områder for tidlig innsatsskole og handling

Forebygging.no er særlig rettet inn mot følgende målgrupper:

  • Fagfolk som skal iverksette rusforebyggende og helsefremmende arbeid (for eksempel lærere, helse- og sosialarbeidere, frivillige organisasjoner, kultur- og fritidsansatte)
  • Forskere og studenter innenfor relevante fag
  • Beslutningstakere innen politikk og forvaltning med ansvar for rusforebyggende og helsefremmende arbeid

De overordnede målsettingene for Forebygging.no er å:

  • Være en oppdatert nasjonal kunnskapsbase for rusforebyggende og
    helsefremmende arbeid, inkludert tidlig innsats
  • Formidle erfarings- og forskningsbasert kunnskap og anerkjente strategier til praktikere og andre brukere av nettstedet
  • Være en arena for aktuelle og viktige debatter innen fagfeltet
  • Formidle nyheter, aktuelle debatter, presentere eksisterende tiltak og synliggjøre virksomme strategier innen fagfeltet
  • Være inngangsport for oppdatert oversikt over rapporter, offentlige dokumenter, kurs og konferanser knyttet til fagfeltet

Redaktør: Beate.Steinkjer@korusnord.no 

Lik Forebygging.no på Facebook ! 

Sist endret 16.feb 2017

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 038m88
(Skriv inn koden over.)