KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Fagdager og kurs frem mot sommeren avlyses/utsettes på ubestemt tid!

KoRus-Nord har besluttet å avlyse/utsette alle arrangementer på ubestemt tid, i første omgang ut vårhalvåret. Bakgrunnen for dette er at Helse Nord har innført reiserestriksjoner for alle ansatte for å bidra til å begrense korona-utbruddet. Dette gjelder også de ansatte ved KoRus-Nord. I tillegg ønsker vi å unngå aktiviteter som samler folk med den risikoen det innebærer i forhold spredning av viruset.

Vi vurderer fortløpende om når aktiviteten kan gjenopptas, og oppdateringer vil bli lagt ut på vår hjemmeside.

Våre ansatte er tilgjengelige for råd og veiledning, jfr våre tilbud, via videokonferanse/Skype, e-post og telefon.

Kontaktinformasjon finner du her: http://www.korusnord.no/Om-oss/

© KorusNord.no  //  KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10