KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Nye tjenester om korona og kommunalt rusarbeid

 www.kommunetorget.no  er det åpnet tre nye tjenester, skreddersydd for kommunalt ansatte innenfor rus- og psykisk helse. Mange kommuner har bidratt med erfaringer, også nordnorske. Her kan du lese hvordan ansatte i kommunalt rusarbeid arbeider med å tilpasse tjenestene for sine brukergrupper under pandemien. Tjenestene er utviklet i samarbeid med kommuner, andre KoRus og Helsedirektoratet. 

1. Erfaringer kommunalt rusarbeid under pandemien
2. Informasjon om korona og kommunalt rusarbeid
3. KoronaChat - Forum kommunalt rusarbeid

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Rusalarm@helsedir.no

Helsedirektoratet ønsker informasjon om lokale situasjoner mht nye rusmidler, smitteutbrudd og økt overdosefare.  Rusalarm@helsedir.no skal i hovedsak benyttes til henvendelser fra kommunene om lokale situasjoner/hendelser som direktoratet bør vite om, og som eventuelt kan ha betydning på regionalt/nasjonalt nivå. Det kan f.eks. handle om spesielt farlige/potente rusmidler i omløp, smitteutbrudd i rusmiljøer, økt overdosefare o.l.

Send e-post til: Rusalarm@helsedir.no

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Rapport fra Steigen kommune: «Nå må vi tenke utenfor boksen»

Steigen er en mindre kommune i Nordland med rundt 2500 innbyggere. Den har ikke noe utpreget rusmiljø, men har en del brukere som mottar rusrelaterte tjenester. I dagens koronasituasjon har rustjenesten vært nødt til å tenke utenfor boksen for å gi brukerne et best mulig tilbud.

Les saken på kommunetorget.no

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Nærhet på avstand, brukerorganisasjoner med nye løsninger under Pandemien

Tidligere har Kvinnegruppa i Narvik møttes hver fredag, nå møtes de på nett to ganger i uka. Carina Kaljord, KoRus-Nord har intervjuet Siv-Elin Reitan i brukerorganisasjonen Marborg om den nye måten å treffes på.

Les saken på Kommunetorget.no

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Folkehelseprofiler 2020

Tema for årets folkehelseprofiler er sosialt bærekraftige lokalsamfunn. Her måler en i hvilken grad innbyggerne i de ulike fylkene kjenner på trygghet og tilhørighet i eget lokalsamfunn, og om de opplever at de har tilgang til grunnleggende goder.

Les om årets folkehelseprofiler på forebygging.no

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Fafo har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om tverrsektorielt arbeidet i kommunene

Er det slik at ansvar skyves mellom tjenester, informasjon glipper, og ingen tar ansvar for helheten eller koordineringen av tjenestene? Fafo har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som kan bidra til å heve kvaliteten på det tverrsektorielle arbeidet i kommunene.
Målet er å skape en mer helhetlig tidlig innsats overfor utsatte barn og unge, og deres familier. Arbeidet er utført på oppdrag fra det statlige 0–24-samarbeidet.

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Følg KoRus-Nord på Facebook!

På Facebook publiserer vi nytt fra Korus-Nord, fra vår oppdragsgiver Helsedirektoratet, samt fra regionale og nasjonale fagmiljøer vi samarbeider med. 

Her kan du gå til Facebook.com/korusnord 

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

© KorusNord.no  //  KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10