KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Nyhetsbrev april 2015

Rusfag Artikkelsamling 1/2015

Gjennom ungdata-undersøkelser som gjennomføres over hele landet, får vi mer kunnskap om ungdom, hvordan de opplever skolen, venner og relasjoner til familien, og hvordan deres forhold til rusmidler er. Det er de regionale kompetansesentrene (KoRus) på rusfeltet som har hovedansvaret for å bistå kommunene i dette arbeidet. To av våre sentre har skrevet artikler som belyser viktige aspekter ved ungdom som sliter. Det handler om skoleskulk og alkoholbruk. Det er for øvrig stor spennvidde i tema i artiklene i Rusfag; pårørende i rusfeltet, doping, dataspill, og traumer for å nevne noe.

Åpne Rusfag Artikkelsamling 1/2015
Abonner på Rusfag (gratis)

 

Skulking under lupen  – sett i lys av Ungdata-tall fra Finnmark VGS

Frafall i videregående opplæring kan forsterke og reprodusere sosial ulikhet. Ugyldig fravær og skulk i en tidlig skolefase kan senere føre til frafall i VGO. Artikkelen "Skulking under lupen" belyser skulking som fenomen. For noen elever er skoleskulk «en begynnelse til det å slutte».

Les artikkelen "Skulking under lupen" i Rusfag Artikkelsamling 1/2015

 

KoRus-Nord forvalter tilskuddsordningen «Stimuleringsmidler til rusforebyggende tiltak i kommunene» 

Målet for ordningen er økt kompetanse og forståelse for effektive virkemidler i det lokale rusmiddelforebyggende arbeidet i kommunene. Ordningen omfatter kommuner som samarbeider med KoRus-Nord gjennom ulike satsninger.

Les mer om Stimuleringsmidler til rusforebyggende tiltak i kommunene

 

Tilskuddsordninger fra Helsedirektoratet med søknadfrister våren 2015

Helsedirektoratet har en rekke tilskuddsordninger som det er mulig å søke på. På nettsidene til Helsedirektoratet finner du en oversikt over alle tilskudd som har søknadsfrist i perioden 20. april – 30. juni 2015.

Gå til oversikten over tilskuddsordningene med søknadsfrister

 

Barn i rusfamilier - nytt opplæringsprogram fra Korus-Nord

Nordreisa kommune er den første kommunen i Nord-Norge som har gjennomført de 4 kursdagene i dette programmet. Målsettingen med programmet er å heve kompetansen blant de som jobber med barn, slik at barn som lever med rusmiddelproblem og andre utfordringer i familien kan få hjelp tidligere. Programmet vil i tiden som kommer bli tilbudt flere kommuner i Nord-Norge.

Les mer om Barn i rusfamilier (BIR) på KoRus-Nord sine hjemmesider

Footer
© KorusNord.no
KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10