KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Nyhetsbrev april 2018

Ledige seniorrådgiver-stillinger på KoRus-Nord
KoRus-Nord skal styrke virksomheten, og søker etter nye ansatte til to stillinger som seniorrådgiver. Arbeidsområdet i den ene stillingen er tidlig innsats generelt, og tidlig innsats knyttet til risikofylt rusmiddelbruk blant gravide og småbarnsforeldre spesielt. Den andre stillingen er rettet mot å bistå kommunene, og i noen grad også spesialisthelsetjenesten, i arbeidet med oppfølging og behandling av personer med rusrelaterte problemer. Søknadsfrist: 15. mai 2018

Les mer om stillingene på korusnord.no

 

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) – samordning av tilskudd
Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet samordner tilskuddsordningene «Bedre tverrfaglig innsats» (BTI) og «Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn» (Modellutvikling). Den nye tilskuddsordningen vil ha felles regelverk. Målet er å utarbeide en modell for tidlig innsats og tverrfaglig samhandling. Tilskuddsordningen kunngjøres på Helsedirektoratets og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nettsider våren/sommeren 2018. 

Les mer om Bedre tverrfaglig innsats på korusnord.no

 

Workshop med tema: Relasjon, motivasjon og tillit
Den 4. september 2018 arrangeres det en Workshop i Svolvær, som ledes av Psykologene Christina Näsholm og Tom Barth. Målgruppen er ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenesten. Motiverende intervju er en kombinasjonsstrategi, som skaper en støttende relasjon og samtidig arbeider med å styrke og motivere til endring. Det kan være spesielt viktig i arbeid med mennesker som ikke har mye selvtillit når det gjelder egen evne til å gjøre endringer. Det er ikke nødvendig med forkunnskaper i Motiverende intervju.

Mer informasjon/påmelding finner du på korusnord.no

 

Styrkebasert tilnærming i lokalt folkehelsearbeid - Innbyggerinvolvering, myndiggjøring og deltakelse
Dette er tittelen på en ny publikasjon fra Helsedirektoratet. Forfatteren Bjørn Hauger er phd-stipendiat ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Re kommune og Vrije Universitet. Han har jobbet med styrkebaserte tilnærminger i Re kommune i mange år. I denne publikasjonen presenterer han, både ved å vise til teori og praksis, hvordan man kan styrke lokalt folkehelsearbeid.

Rapporten kan lastes ned fra helsedirektoratet.no

 

Artikkel: Skjenkekontrollen – får i ulveklær
Skjenkekontrollen er fryktet på utesteder. Men er skjenkekontrollen en reell trussel for utestedene? Og hva er sjansen for at brudd på alkoholloven oppdages og sanksjoneres? Artikkelen er skrevet av Kristin Buvik, seniorforsker og Bergljot Baklien, pensjonert forsker, Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmidler og tobakk.

Les artikkelen på kommunetorget.no

 

Kommunenes Folkehelseprofiler for 2018
Tema for Folkehelseprofilene i 2018 er alkohol og rusmidler. På Folkehelseinstituttets sider kan profilene hentes ut.

Gå til Folkehelseinstituttet.no

 

Gratis abonnement på fagmagasiner

SPOR er KoRus-Nord sitt informasjons- og fagmagasin. Abonner på SPOR
RusFag magasin og artikkelsamling. Samproduksjon med andre KoRus-er. Abonner på RusFag 

Footer
© KorusNord.no
KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10