KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Følg KoRus-Nord på Facebook!

På Facebook publiserer vi nytt fra Korus-Nord, fra vår oppdragsgiver Helsedirektoratet, samt fra regionale og nasjonale fagmiljøer vi samarbeider med. 

Her kan du gå til Facebook.com/korusnord 

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Skype-tilbud til engstelige barn og unge

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) har, sammen med Habilitering for barn og unge ved UNN, lansert et nytt tilbud til barn og unge (og foreldre), som opplever den nye hverdagen usikker og skremmende grunnet koronasituasjonen.Tilbudet lanseres i forbindelse med korona-utbruddet, og gjelder personer bosatt mellom Ofoten i sør og Nordreisa i nord, samt på Svalbard.

Les mer på UNN sine nettsider.

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Plakater med informasjon om hjelp til barn og unge

I nyhetsbildet fokuseres det nå på hvordan ansatte kan nå sårbare barn og unge, i en tid hvor tidlig innsats kan være utfordrende. Vedlagt ligger opplysningsplakater som vi ønsker å formidle videre til kommunene/fylkeskommunene. Plakatene retter seg til barn og unge. På plakaten står det telefonnummer til to nasjonale hjelpetelefoner. 

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Helsedirektoratets plakat: Korona og rus

Helsedirektoratet har utarbeidet en plakat om korona og rus. Målet er at plakaten skal nå sluttbrukeren. Vi håper alle kan bidra til å spre plakaten, via nett og fysisk ved å printe den ut og formidle den i relevante sammenhenger. Plakatene kan lastes ned på korusnord.no.

Takk for alle viktige bidrag i dette arbeidet! 

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Nordnorske kommuner skuffer i Juventes årlige undersøkelse

For trettende år på rad har ungdomsorganisasjonen Juvente testet dagligvarebransjen for salg av alkohol til mindreårige. I 2019 ble alle landets fylker kontrollert. Den langsiktige trenden med færre salg vedvarer. Samtidig fikk Juventes mindreårige helt ned til 13 år kjøpt alkohol i nesten hvert femte forsøk, landet sett under ett. Dessverre kommer en rekke nordnorske kommuner betydelig dårligere ut av undersøkelsen. Du kan se detaljerte resultater for fylker,  kommuner og butikkjeder ved å klikke på kartet bak denne linken:

https://www.skjenkekontrollen.no/

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Oppstartmøte for sju nye BTS-kommuner

Sju kommuner i Nord-Norge har fått støtte til satsingen «Bedre tverrsektorielt samarbeid» (BTS). Tidlig i mars deltok de på oppstartmøte i Tromsø. Målet med dette arbeidet er å stimulere kommunene til å fange opp og gi riktig hjelp til utsatte barn på tvers av tjenester og nivåer. I løpet av prosjektperioden skal kommunene utvikle en modell for bedre tverrsektorielt samarbeid, som også skal være elektronisk og tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Modellen skal utformes på individ-, etat- og kommunalt nivå, samt synliggjøre hvordan kommunens planer, verktøy, rutiner og samhandlingsarenaer bidrar til identifikasjon og oppfølging av utsatte barn på alle de tre nivåene. Tidlig i mars deltok de på oppstartmøte i Tromsø.

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Ungdata - Et nyttig verktøy i forbedring av oppvekstforhold

KoRus-Nord er allerede i gang med planlegging av Ungdatagjennomføring i Troms/Finnmark i februar 2021. Her bidrar Meløy kommune med erfaringer fra fjorårets gjennomføring av Ungdata i Nordland fylke. - Vi bruker ungdataundersøkelsen aktivt i arbeidet med de unge. Resultatene gir oss et godt grunnlag for forbedring av oppvekstforholdene. Det sier Marlene Blomstereng Karlsen, folkehelserådgiver i Meløy kommune. 

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Avlysning av kurs og fagdager

Korona har endret KoRus-Nord sine planer for våren 2020, slik at kurs og konferanser er avlyst/utsatt inntil videre. Fremover er alle våre ansatte tilgjengelige for råd og veiledning, jfr våre tilbud, via videokonferanse/Skype, e-post og telefon. Ikke nøl med å ta kontakt, pr telefon eller mail!

Her er kontakt informasjon til ansatte på KoRus-Nord

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

© KorusNord.no  //  KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10