KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Nyhetsbrev august 2016

«Tryggere uteliv i Bodø» - erfaringer med ansvarlig alkoholhåndtering 

Utelivet kan ha sine utfordringer i forhold til fyll og vold. Bodø tok tak i dette gjennom satsingen Ansvarlig alkoholhåndtering. Terje Myller, seniorrådgiver på KoRus-Nord, viser i denne rapporten veien fra gryende prosjekt til etablert tiltak.

Les rapporten på - Kommunetorget.no

 

 Ny rapport og nye nettsider Ungdata 2016

Færre ungdommer røyker og drikker, og ungdomskriminaliteten har aldri vært lavere. Hovedbildet er at dagens ungdom har det bra, lever aktive liv og trives hjemme og på skolen. Baksiden er at noen ungdommer sliter med depresjon og angst, og flere opplever at de blir plaget og frosset ut. Dette kommer frem i en ny rapport fra NOVA, som baserer seg på data fra 190.000 norske ungdommer mellom 13 og 19 år. De har deltatt på Ungdataundersøkelsene de siste tre årene. Datamaterialet omfatter ungdom over hele Norge, og dekker både små, mellomstore og store kommuner.

Ungdata har også fått ny nettside, hvor kommunene kan finne resultater fra de lokale ungdomsundersøkelsene og sammenlikne med andre kommuner og nasjonale tall. 

På Nova.no kan rapporten Ungdata 2016 lastes ned eller bestilles.
Gå til de nye nettsidene, Ungdata.no

 

Rusforebygging som en del av folkehelsearbeidet i skolen

KoRus-Nord inviterer til temadag om ungdoms oppvekstvilkår, med særlig fokus på forebygging av alkoholbruk blant ungdom. Målgruppe er ansatte i skolen og aktuelle samarbeidspartnere. Temadagen er nært koblet til lokale resultater og utfordringer som er avdekket i Ungdata.

KoRus-Nord tar sikte på å holde ett kurs i hvert av fylkene Nordland, Troms og Finnmark høsten 2016. Tid og sted avklares ut fra hvilke kommuner som melder sin interesse.

Les mer om tilbudet på korusnord.no

 

«Tidlig inn» i Lofoten

I samarbeid med KoRus-Nord starter kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan med opplæringsprogrammet Tidlig inn i september. Tidlig inn er opplæring til kommunalt ansatte som jobber med gravide og småbarnsforeldre, i hvordan samtale om psykisk helse, alkoholbruk og vold i nære relasjoner. Målet er at gravide og småbarnsforeldre med begynnende eller mer alvorlige problemer (og deres barn), skal få hjelp så tidlig som mulig.

-Vi gleder oss til å komme i gang, sier helsesøster og enhetsleder ved Familieenheten i Vestvågøy kommune Unni Brattli. -Vi tror opplæringsprogrammet kan hjelpe oss slik at vi bedre kan se de familiene som har utfordringer spesielt i forhold til vold og rus. 

Les mer om "Tidlig inn" i Lofoten - på korusnord.no

 

Te ka slags nøtte? 2016

Årets konferanse går av stabelen 12. og 13. oktober i Narvik. Brukermedvirkning, samarbeid og kommunefokus er tre sentrale stikkord for konferansen. Det er allerede 230 påmeldte, og vi har plass til noen til! Fristen for påmelding er 31. august!

Les om Te ka slags nøtte? på KoRus-Nord.no

 

Nettverks-/vedlikeholdsseminar i Motiverende Intervju

KoRus nord inviterer til seminar i Motiverende Intervju for de som har gjennomført innføringskurs og fordypningskurs, eller tilsvarende.

Nettverket holdes denne gang i Bodø den 9. november. På seminaret vil vi gi eksempler på bruk av MI i praksis, øvelser og nytt innen MI feltet.

Påmelding vil bli tilgjengelig på KoRus-Nord sine nettsider de nærmeste dagene. 

 

BrukerPlan

Alle kommuner som kartlegger med BrukerPlan i år får tilbud om individuell gjennomgang av kommunens resultater, via telematikk. Dette skyldes at vi på grunn av forsinkelser knyttet til overgangen til ny teknisk løsning for BrukerPlan har sett oss nødt til å avlyse de planlagte BrukerPlan-seminarene i høst. De aktuelle kommuner vil få beskjed når kommunerapportene er ferdige og det er klart for å gjøre avtaler om gjennomgang. 

Henvendelser vedrørende BrukerPlan kan gjøres til Elisabeth Nordmoe, KoRus-Nord

 

Kognitiv terapi for rusmiddelproblemer
Målet med kognitiv terapi er at pasienten skal lære, øve på, og ta i bruk fremgangsmåter som kan bidra til at man klarer å gjennomføre og vedlikeholde endring av rusmiddelbruken over tid. Behandler og pasient samarbeider for å nå dette målet.

Les mer om Kognitiv terapi i en artikkel skrevet av Peter Prescott, spesialist i klinisk psykologi, Solli DPS, Bergen - på Kommunetorget.no

Footer
© KorusNord.no
KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10