KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Nyhetsbrev desember 2016

Utfordringer i julebordsesongen for skjenkenæringa og «amatører på byen»

Mange private og offentlige virksomheter benytter førjulstida til å avholde julebord for sine ansatte. Det samme gjelder foreninger, idrettslag mv. En slik årlig sosial sammenkomst har mange viktige sosiale funksjoner for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen, idrettslaget, fagforeningen eller vennegjengen som møtes igjen for sin årvisse sammenkomst! På kommunetorget.no kan du lese Eskild Freibu sine juridiske betraktninger om julebord og praktisering av alkoholloven.

Ny artikkel på kommunetorget.no: Utfordringer i julebordsesongen for skjenkenæringa og «amatører på byen»

 

Rusbehandling i kommunene

- Kommunene har både et ansvar og en forpliktelse til å drive behandling, noe som understøttes av ulike retningslinjer de siste årene. Det sier Kari Hjertholm Danielsen, KoRusNord og Asbjørn Larsen, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, RIO som holdt foredrag på årets "Te ka slags nøtte"-konferanse. Danielsen fokuserte på følgende spørsmål: "Har kommunene et bevisst fokus på at de skal drive behandling?" og "Hva innebærer behandling i kommunen?" Larsen fokuserte på brukermedvirking: "Hvordan kan brukerperspektivet ivaretas i behandlingsarbeidet?"

Se film fra foredragene med Danielsen og Larsen

 

Opplæringsprogrammet Tidlig inn - i Porsanger i februar

Porsanger kommune har inngått avtale med KoRus-Nord om Tidlig inn i februar 2017. Tidlig inn er opplæring til kommunalt ansatte som jobber med gravide og småbarnsforeldre, i hvordan samtale om psykisk helse, alkoholbruk og vold i nære relasjoner. Målet er at gravide og småbarnsforeldre med begynnende eller mer alvorlige problemer, og deres barn, skal få hjelp så tidlig som mulig.

- Tilbudet om opplæring kom veldig beleilig for oss. Vi var i gang med handlingsplaner for gravide rusmisbrukere og så at vi hadde behov for faglig påfyll og verktøy i møtet med de gravide. Vi så også at barneverntjenesten fikk flere meldinger om vold og overgrep. Dette var bekymringsfullt og vi ønsket å rette innsatsen mer forebyggende og på et tidligere tidspunkt, sier Solveig Skarhol, leder for forebyggende tjenester i Porsanger kommune.

Les mer om kurset "Tidlig inn i Porsanger" på Korusnord.no

 

Fagseminar om helseutfordringer, herunder overdoseproblematikk

Korus-Nord, RIO/MARBORG og Tromsø kommune planlegger et fagseminar om helseutfordringer, herunder overdoseproblematikk, knyttet til spesielt alvorlig og langvarig bruk av rusmidler. Seminaret avholdes i Tromsø 4. mai 2017, og retter seg spesielt mot kommunens helse- og omsorgstjenester, deriblant også fastleger. Program publiseres på nyåret.

 

Gratis abonnement på fagmagasiner

SPOR er KoRus-Nord sitt informasjons- og fagmagasin. Abonner på SPOR
RusFag magasin og artikkelsamling. Samproduksjon med andre KoRus-er. Abonner på RusFag 

Footer
© KorusNord.no
KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10