KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Nyhetsbrev februar 2015

Ungdata-toget på skinner
Gjennom Statsbudsjettet for 2015 er Ungdata sikret en permanent finansiering. Dette innebærer at kommunene – om de ønsker det - kan gjennomføre Ungdata hvert tredje år. Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring.
Les mer om kunnskapen som Ungdata gir kommunene


Fortsetter kampen mot frafall i videregående skole
I Finnmark har andelen elever som gjennomfører videregående opplæring økt med sju prosentpoeng de siste årene. Årsaken er en mer helhetlig og målbevisst satsing på dette området gjennom flere år fra skolene, opplæringsavdelinga i Finnmark Fylkeskommune og fylkespolitikerne.
Les mer om kampen mot frafall i VGO


Alkohol, folkehelse og rusforebygging
KoRus-Nord og Fylkesmannen i Nordland arrangerer en konferanse med tema "Alkohol, folkehelse og rusforebygging" i Bodø 4.- 5. mars 2015. Det vil settes lys på forholdet mellom norsk drikkekultur, helsa vår og lokal alkoholpolitikk. Blant foredragsholderne finner du folk fra både forvaltning, politikk, næringsliv, politi, organisasjoner og medisin. 
Ta en kikk på det spennende programmet og meld deg på 


Tverrfaglig innsats ivaretar de mest sårbare barna
Prosjektet Bedre tverrfaglig innsats (BTI) hjelper de ansatte i Tromsø kommune til å se de mest sårbare barna. Alle ansatte på ulike nivå skal vite hva de skal gjøre når de er bekymret for et barn. Det er utviklet gode systemer og rutiner som gjør det lettere å komme tidlig inn, for å skape en positiv endring for barnet.
Les mer om BTI i Tromsø


Brukerplan på nett

95 prosent av kommunene som har benyttet Brukerplan for å kartlegge omfanget av rusproblemer og psykiske helseproblemer, er fornøyde. 1. mars åpner nettutgaven av Brukerplan.
NAPHA, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid har mer om dette. 


Vil ha flere i rusbehandling
Det er et relativt lite problem at pasienter ramler fra underveis i rusbehandlingen. Den store utfordringen er å få folk til å søke hjelp og møte opp. Mellom 10-15 prosent av 700 ruspasienter dukker ikke opp til den behandlingen de får tilbud om.
Les mer om "dropout-teamet" sitt arbeid i Helse Nord


Oversikt over nasjonale konferanser/kurs for rusfeltet
Forebygging.no tilbyr en oversikt over nasjonale konferanser og aktuelle kurs innen rusforebygging og helsefremmende arbeid. Du finner også filmopptak fra utvalgte nasjonale konferanser, noe som gir deg muligheten til å se og høre dyktige foredragsholdere snakke om ulike tema innenfor forebyggende arbeid. 
Gå til oversikten på Forebygging.no


Gratis abonnement på fagmagasiner
SPOR er KoRus-Nord sitt informasjons- og fagmagasin. Abonner på SPOR
RusFag magasin og artikkelsamling. Samproduksjon med andre KoRus-er. Abonner på RusFag 

Footer
© KorusNord.no
KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10