KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Nyhetsbrev februar 2019

Folkehelseprofilene for 2019

Folkehelseinstituttet har publisert kommunenes folkehelseprofiler. Tema for årets profiler er oppvekst og levekår for barn og unge, og det er med ni indikatorer fra Ungdataundersøkelsene. Folkehelseprofilene for fylkene kommer 12. mars. 

Her kan du laste ned profilen for hver enkelt kommune

 

Apper og verktøy som kan gi god hjelp til endring

Det kan være krevende å endre livsstil og lykkes med sunnere hverdagsvaner. Med noen enkle verktøy kan det bli lettere å komme i gang og holde ut lenge nok til at det går mer av seg selv. På helsenorge.no kan du teste apper og "kom-i-gang-verktøy" som er utviklet for helsetemaer som alkohol, kosthold, søvn, psykisk helse og flere andre.

Finn apper og verktøy - på helsenorge.no

 

Koordinator- og veiledersamling i Tidlig inn

For Tidlig inn kommuner arrangerer vi igjen Veileder- og koordinatorsamling, 26 -27. mars 2019, på Fyrhuset, Åsgård i Tromsø. Det blir erfaringsutveksling med inviterte kommuner som skal dele sitt Tidlig inn arbeid, annet relevant fagpåfyll og det blir en bolk for koordinatorene og en for veilederne. En koordinator og en veileder for hver kommune har anledning til å delta. Påmeldingslisten viser at det kommer deltakere fra Vadsø i nord til Sømna i sør! Velkommen du også!

Se arrangementet på kursportalen til korusnord.no

 

Innføringskurs i Motiverende intervju i Narvik

Målet med kurset er å gi en introduksjon i metoden Motiverende intervju, samt gi mulighet for å styrke egen samtalekompetanse i motivasjons– og endringsarbeid i kontakt med pasienter/klienter. Opplæringen finner sted i Narvik 11-12 april.

Her finner du mer informasjon om opplæringen

 

"Ung i Finnmark" 27.-28. februar

KoRus-Nord og Hammerfest kommune ønsker kommuner i Vest-Finnmark velkommen til "Ung i Finnmark"! Dette er en tverrfaglig samling om lokalt forebyggende arbeid. Foredragsholderne kommer fra Finnmark fylkeskommune, Politiet, NAV, videregående skole, Hammerfest og Tana kommune, Ungdomsråd og Kompetansesenter Rus (KoRus-Nord). Påmeldingsfristen har gått ut, men det er mulig å få delta ved å sende mail til: Marit.Fuhr.Dahl@korusnord.no.

Mer informasjon om "Ung i Finnmark" finner du her

 

Tilskudd fra Helsedirektoratet

På helsedirektoratets nettsider publiseres alle tilskudd kommuner kan søke på: 

Her kan du lese om, og søke tilskudd til kommunalt rus- og folkehelsearbeid

 

Footer
© KorusNord.no
KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10