KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Nyhetsbrev januar 2015

BrukerPlan – nå i onlineversjon og med utvidet målgruppe. Nye opplæringsdager i februar.

BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddelproblematikk blant brukerne av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Nytt av året er at BrukerPlan nå foreligger i online-versjon, noe som vil forenkle kartleggingen for kommunen.  I den nye versjonen er det mulig å kartlegge brukere ned til 16 år, og etter særskilt avtale åpnes det også for å kartlegge brukere med psykisk helse-problematikk uten samtidig rusproblematikk.

Frist for påmelding til BrukerPlan er allerede 19. januar! Påmelding skjer på  Korusnord.no/kurs

 

Abonner på Rusfag Magasin og Rusfag Artikkelsamling

Rusfag er en felles utgivelse fra de syv regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus) i Norge. Rusfag Magasin utgis en gang pr år, det samme gjelder Rusfag Artikkelsamling. Ved å tegne abonnement på Rusfag vil du motta utgivelsene kostnadsfritt.

I det siste nummeret av Rusfag Magasin settes det fokus på ungdomstid og bruk av rusmidler. Hva vet vi, hva er eksempler på gode tiltak i kommunene, og hva kan være til hjelp for unge med rusproblemer?

Her kan du lese Rusfag Magasin nr 2 i 2014 >> Rusfag 2014

Ønsker du å abonnere på Rusfag, kan du trykke her: Abonner på Rusfag her.

 

Utlysing av tilskudssordninger fra Helsedirektoratet

Tilskudd til kommunalt rusarbeid har som mål å øke kapasiteten i det kommunale rusarbeidet slik at mennesker med rusmiddelrelaterte problemer, alene eller i kombinasjon med psykiske lidelser eller andre tilleggsproblemer, sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Søknadsfrist for dette tilskuddet er 15. februar 2015

Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene har som mål å øke rekrutteringen av psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Psykologene skal bidra til å styrke og videreutvikle det samlede og flerfaglige kommunale arbeidet innen psykisk helse- og rusfeltet. Det omfatter helsefremmende og forebyggende arbeid, øvrig folkehelsearbeid, utredning, behandling og oppfølging. Søknadsfrist er 1. mars.

Les mer om tilskuddsordningene på Korusnord.no/Aktuelt

 

Rus og psykisk helse i eldreomsorgen

Behov for kompetanseheving på temaene rusmiddelbruk og psykiske lidelser hos eldre har lenge vært meldt inn som behov fra spesielt pleie- og omsorgssektoren. 

Vi tilbyr ei fagsamling med dette som tema i Alta i mars måned. Tilbudet er utviklet i samarbeid med Fylkesmannen i Finnmark, Alderspsykiatrisk avd. på UNN og Utviklingssenteret for hjemmetjenester i Finnmark. Målet med fagsamlingen er å etablere arena for kompetanseheving og nettverksbygging for yrkesgrupper som jobber i forhold til eldre. Påmeldingsfrist 29. januar 2015.

Mer info og påmelding på www.korusnord.no/kurs/

Footer
© KorusNord.no
KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10