KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Nyhetsbrev januar 2016

Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020)

Regjeringen trapper opp innsatsen på rusfeltet med 2,4 milliarder de neste fem årene. 

Opptrappingsplanen har tre innsatsområder: tidlig innsats for å forebygge rusavhengighet, behandling og oppfølgingstjenester etter behandling. Flere skal få hjelp før de utvikler rusproblemer. Kapasitet og kvalitet i behandlingstilbudet skal styrkes og bolig, arbeid og aktivitet til rusavhengige skal prioriteres.

Les om Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020) på Regjeringen.no 

Åpne dokumentet: "Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020)"

 

Flere opplæringsløp i Tidlig inn i nord

KoRus-Nord setter i gang to nye opplæringsløp i Tidlig inn i Nord-Norge. Målgruppen er helsesøstre, jordmødre og leger, samt annet aktuelt fagpersonell som jobber med rus, psykisk helse eller vold i forhold til gravide og småbarnsforeldre. Allerede i januar tilbys første del av Opplæringsprogrammet Tidlig inn både i Lakselv i Finnmark og Tjeldsund/Evenskjer i Troms.

Les mer om opplæringsdagene i Tidlig inn på KoRus-Nord

 

Opplæring i BrukerPlan våren 2016

BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddelproblematikk blant brukerne av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Fra 2015 forelå det ny onlineversjon og det ble mulig å kartlegge personer med psykiske lidelser uten rusproblematikk etter særskilt avtale. Kommuner kan nå kartlegge personer ned til 16 år.

Her finner du mer informasjon om BrukerPlan og opplæringsdagene

 

Sprer kunnskap om selvmordsforebygging

VIVAT vil at alle som jobber med unge mennesker skal lære seg å identifisere selvmordsfare. Jo flere som har kompetanse på dette feltet, jo lettere er det å oppdage at noen går med selvmordstanker. VIVAT er kjent for deres tilbud om kurset "Førstehjelp ved selvmordsfare" som går over to dager. Men nå introduserer VIVAT også halvdagskurset safeTALK som er godt egnet for ansatte i skolen. I Troms fylke er det besluttet at alle lærere skal få tilbud om å gjennomføre safeTALK. For å finansiere dette har Utdanningsavdelingen i Troms besluttet å bruke av de nasjonale midlene som er satt av til arbeidet mot frafall, i «Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring».

KoRus-Nord har intervjuet leder for VIVAT, Ann-Jorid Møller 

 

Nytt e-læringsverktøy skal gi tryggere salg og skjenking

Helsedirektoratet har nylig lansert et nytt e-læringsverktøy tilpasset opplæring av ansatte innenfor utelivsbransjen. Det å drive et salgs- eller skjenkested kan være utfordrende og innebærer et stort ansvar. For å lykkes i utelivsbransjen trenger man dyktige ansatte og gode rutiner. Det nye e-læringsverktøyet er nettbasert og avsluttes med en test av den enkelte. Gjennom dette e-læringsverktøyet blir det enklere for utestedene å oppfylle kravene i alkoholloven, slik at utelivet blir trygt og hyggelig for alle. 

E-læringsverktøyet er presentert på Helsedirektoratets nettsider

 

Film fra Helsedirektoratets åpningsseminar om nye tiltak og verktøy for tryggere salg og skjenking

Den 14. desember 2015 var det åpningsseminar i Oslo om tiltakene/verktøyene for tryggere salg og skjenking som nylig er ferdigstilt. I tillegg til e-læringsverktøyet som gir opplæring av ansatte i bransjen, innføres også prikkbelastningssystem ved overtredelse av alkholloven. Alkoholloven krever blant annet at det ikke skal selges eller skjenkes alkohol til mindreårige eller åpenbart påvirkede personer. I samarbeid med flere bransjeaktører ønsker Helsedirektoratet på denne måten å gjøre det enklere å overholde alkoholloven.

Film og presentasjoner fra åpningsseminaret er lagt ut på kommunetorget.no 

 

Gratis abonnement på fagmagasiner

SPOR er KoRus-Nord sitt informasjons- og fagmagasin. Abonner på SPOR
RusFag magasin og artikkelsamling. Samproduksjon med andre KoRus-er. Abonner på RusFag 

Footer
© KorusNord.no
KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10