KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Nyhetsbrev januar 2017

Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
Helsedirektoratet har publisert kunngjøring av tilskuddsordningen "Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene". Ordningen skal bidra til at alle kommuner har rekruttert psykolog ved innføring av lovkrav om psykologkompetanse fra 2020. Målet er å styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet. Søknadsfristeen er 1. mars 2017 til fylkesmanne.

Les mer på korusnord.no
Gå til Helsedirektoratet.no

 

Nye opplæringer i Motiverende intervju (MI)
Denne våren er det mulig å få grunndig opplæring i MI. KoRus-Nord tilbyr innføringskurs på Finnsnes, med mulighet for å fortsette på fordypningskurs på samme sted. I Mosjøen blir det innføringskurs og i Narvik blir det MI i grupper med Tom Barth. Sistnevnte kurs bygger på innføringskurs eller annen grunnleggende MI-opplæring.

Kursene er presentert på korusnord.no

 

Terapi utenfor boksen
Stangehjelpa har "en dør inn", og er en tjeneste for alle med rus eller psykiske problemer i Stange kommune. I følge psykolog Lotta Sjåfjell er bruken av KOR-verktøyene (FIT) et nyttig hjelpemiddel i praksisen.

 

Opplæringsprogrammet "Tidlig inn" - for kommunene Harstad og Kvæfjord 
"Tidlig inn" er opplæring til kommunalt ansatte som jobber med gravide og småbarnsforeldre i hvordan samtale om psykisk helse, alkoholbruk og vold i nære relasjoner. Målet er at gravide og småbarnsforeldre med begynnende eller mer alvorlige problemer, og deres barn, skal få hjelp så tidlig som mulig.

 - Vi har i Harstad kommune har hatt mye fokus på dette tema de siste årene og har forventninger til at denne opplæringen skal føre til at vi får flere praktiske og teoretiske ferdigheter i vårt møte med gravide, småbarnsforeldre og andre brukere. Vi tenker også at kursdagene vil bidra til å utvikle samarbeidet mellom tjenesteområdene, sier Wenche Bjellmo, sjefshelsesøster/avdelingsleder i Harstad kommune.

Les mer om kurset "Tidlig inn for Harstad og Kvæfjord på Korusnord.no

 

Program for folkehelsearbeid i kommunene
Kommunesektoren ved KS og staten ved Helse- og omsorgsdepartementet, har gått sammen om å etablere "Program for folkehelsearbeid i kommunene" (folkehelseprogrammet). Programmet skal bidra til å integrere psykisk helse som en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet. Barn og unge skal være en prioritert målgruppe. 

Les mer om folkehelseprogrammet på Korusnord.no
Se fullstendig omtale av folkehelseprogrammet på Helsedirektoratet.no

Footer
© KorusNord.no
KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10