KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Nyhetsbrev januar 2018

Rusmiddelforebyggende råd for arbeidslivet (RusOff)
Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) utviklet rusforebyggende råd for offentlig sektor (RusOff), som ett av tiltakene for oppfølging av Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020). RusOff-rådene gir veiledning om hvordan utvikle og følge opp en rusmiddelpolicy på arbeidsplassen. Rådene er spesielt tilpasset arbeidsplasser i offentlig sektor, men kan også benyttes av andre sektorer. Se RusOff-rådene her:

Helsedirektoratet.no/rusoff
Informasjonsfilmer om kjøreregler for alkohol i arbeidslivet på: Youtube

 

Opplæringsprogrammet Tidlig inn i Hattfjelldal og Alstahaug
Hattfjelldal- og Alstahaug kommune har oppstart av opplæringsprogrammet Tidlig inn i Sandnessjøen 13.-14. februar 2018. Temaet er "Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner i møte med gravide og småbarnsforeldre". I forkant av oppstart deltar Hattfjelldal kommune på en spørreundersøkelse hos alle ansatte i kommunen som jobber med gravide, barn og unge. Tematikken er hvordan man oppdager og intervenerer på de som bekymrer. Presentasjon av funnene i spørreundersøkelsen blir presentert i Hattfjelldal 12. februar. 

Les mer om Tidlig inn i Hattfjelldal og Alstahaug kommune

 

Veiledersamling i Tidlig inn i Tromsø 21.-22. mars
For veiledere og koordinatorer i kommuner som har/har hatt opplæringsprogrammet Tidlig inn, arrangeres det veileder- og koordinatorsamling i Tromsø 21.-22. mars 2018. Tema er erfaringsutveksling og fagpåfyll innenfor tematikken tidlig intervensjon knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner.

Mer informasjon - og påmelding

 

Ungdata i grunnskoler og vgo i Troms og Finnmark i 2018
KoRus-Nord har mottatt påmelding til Ungdata fra nesten alle kommunene i Troms og Finnmark i 2018. På fylkesnivå er det allerede bestemt at alle videregående skoler gjennomfører Ungdata i år. Dette gir muligheter for sammenligning av resultater mellom kommuner, og erfaringsutveksling når dataene skal brukes i lokalt folkehelsearbeid. Data fra grunnskole- og videregående elever vil gi et godt grunnlag for planlegging av innsatser/tiltak i de kommunene som har videregående skoler. Nordland står for tur i 2019, mens 2020 blir et år uten Ungdata-kartlegging i Nord-Norge. 

Les om Ungdata på Korusnord.no

 

Film og fagartikkel: I avhengighetens skyggeland
«Jeg brenner for bedre vilkår for de rusmiddelavhengige i møtet med helsevesenet, og mener fagfolk begynte å snakke mer respektfullt både med og om de avhengige. Begrepene vi bruker blir fort til barrierer, og ordene våre påvirker våre holdninger, bevisst eller ubevisst.» Ordene kommer fra lege Terje Simonsen, som til daglig jobber ved Rusbehandling Restart ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Lege Terje Simonsen brenner for bedre vilkår for de rusmiddelavhengige i møtet med helsevesenet.

Les intervju med Simonsen i fagmagasinet SPOR 
Se film fra foredrag av Simonsen - på Korusnord/Youtube

 

Filmopptak fra konferansen «Nasjonal konferanse om gode modeller for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner»
5. desember 2017 arrangerte Justis- og beredskapsdepartementet og RVTS-Nord «Nasjonal konferanse om gode modeller for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner» i Tromsø. Forebygging.no filmet mange viktige foredrag, om et vanskelig tema. Daværende Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen var til stede, og delte bl.a. ut Samarbeids- og samordningsprisen 2017. Vinnerne ble Krisesenteret i Moss - IKS.

Se film fra konferansen: Forebygging.no/Youtube

 

Gratis abonnement på fagmagasiner

SPOR er KoRus-Nord sitt informasjons- og fagmagasin. Abonner på SPOR
RusFag magasin og artikkelsamling. Samproduksjon med andre KoRus-er. Abonner på RusFag 

Footer
© KorusNord.no
KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10