KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Nye kurs i Motiverende intervju

Våren 2020 gis det mulighet for å delta på innføringskurs og fordypningskurs i Motiverende intervju. Innføringskursene arrangeres i Tromsø og Mo i Rana og fordypningskursene tilbys i Tromsø og Alta. På kurssidene til Korus-Nord ligger det  informasjon, og lenke til påmelding.

Gå til kurssidene

Tilbud på forespørsel

Nytt av året er at vi presenterer flere av våre tilbud under en egen fane «Tilbud på forespørsel». Her finner du kompetansehevingstilbud som ikke er datofestet, men som avtales etter forespørsel fra den enkelte kommune eller enhet. Innhold og gjennomføring av disse tilbudene kan tilpasses innenfor de rammene som beskrives i presentasjonene. Velg «Send forespørsel» til høyre på skjermen og fyll ut kontaktskjema, så kontakter vi deg.  

Les tilbudene vi har under fanen "Tilbud på forespørsel"

Film fra BTI-konferansen 2019

Den nasjonale konferansen "Inkluderende fellesskap og tverrfaglig samarbeid" ble arrangert for landets kommuner på Lillestrøm 5.-6. desember. Arrangør var Helsedirektoratet og Bufdir i samarbeid med de syv KoRus-ene i Norge. På Forebygging.no er det nå pulbisert presentasjoner og film fra plenumsforedragene.

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Oppsøkende tjenester: - Snart klar for 50-årsjubileum, men trues stadig av innsparinger

Lederne i de oppsøkende tjenestene fra alle storbyene i Norge var nylig samlet til nettverksmøte i Tromsø. Utekontakten i Tromsø og Bodø er bekymret for framtida til tjenesten i nord. Målet til tjenesten er å finne de ungdommene som ikke søker hjelp, og som faller helt eller delvis utenfor skole- og fritidsarenaen. De jobber på arenaer som gjelder for ungdommene, på kjøpesentre, biblioteket og på ulike digitale plattformer. Utfordringer med psykisk helse, ensomhet og fattigdom gir andre uttrykk nå enn tidligere, men behovet for tilhørighet blant disse unge er fortsatt stort.

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Økt kompetanse om hasjavvenning i Tromsø

I Tromsø jobber en aktivt for at flere unge skal slutte å bruke hasj og marihuana. Nylig fikk 20 ansatte fra ulike enheter i kommunen opplæring i bruk av hasjavvenningsprogrammet HAP. Kurslederne var hentet fra Uteseksjonen i Oslo. Tromsø kommune ønsket å få HAP opp å stå i kommunen. De som opplever en avhengighet eller føler at de mister kontroll over eget bruk av rusmidlet, trenger veiledning over tid og et konkret verktøy som kan hjelpe dem på veien. 

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Tema: Cannabis

Rusfag lages av de syv regionale kompetansesentre på rusfeltet (KoRus) i Norge. I magasinet finner du mange spennende og nyttige artikler, inspirasjon og oppdatert kunnskap fra rusfeltet. Bladet er gratis. På tampen av 2019 ble Rusfag 2 publisert. Tema i denne utgaven er Cannabis. Redaksjonen til Rusfag håper sakene i magasinet kan være et godt bidrag inn i debatten rundt cannabis.

Her kan du lese Rusfag 2/2019 og tidligere utgaver av Rusfag

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

© KorusNord.no  //  KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10